Jon Ivar Elstad

Jon Ivar Elstad

Kort om

Fagbakgrunn sosiologi, arbeidet i forskning siden 1981, hovedsakelig med kvantitative analyser. Mine faglige bidrag har dreid seg om sosiale ulikheter i helse, teorier om sosial klasse, levekår og helseulikheter blant barn og ungdom, utdanningsulikheter, helsetjenestebruk blant innvandrere, konsekvenser av finanskrisa i Europa for folkehelse og tilgang på helsetjenester, betydningen av genetikk for sosiale forhold, mv.

For beskrivelse av deltakelse i forskningsprosjekter og publiseringer i seinere år: se Short CV.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Sosiale ulikheter og helse, Sosioøkonomiske ulikheter, Barns levekår, Sosialepidemiologi

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Elstad, Jon Ivar; Hermansen, Åsmund; Brønnum-Hansen, Henrik; Martikainen, Pekka; Östergren, Olof; Tarkiainen, Lasse (2019). Income security in Nordic welfare states for men and women who died when aged 55–69 years old. 20 s. Journal of International and Comparative Social Policy . Prosjekt C-Life, Nordforsk 75970

Östergren, Olof; Martikainen, Pekka; Tarkiainen, Lasse; Elstad, Jon Ivar; Brønnum-Hansen, Henrik (2019). Contribution of smoking and alcohol consumption to income differences in life expectancy: evidence using Danish, Finnish, Norwegian and Swedish register data. 6 s. Journal of Epidemiology and Community Health .

Abebe, Dawit Shawel; Elstad, Jon Ivar; Lien, Lars (2018). Utilization of somatic specialist services among psychiatric immigrant patients: the Norwegian patient registry study. BMC Health Services Research . Vol. 18:852.
http://hdl.handle.net/11250/2589061

Elstad, Jon Ivar; Reiertsen, Ola (2018). Sykehusinnleggelser de tre siste leveårene. 8 s. Tidsskrift for Den norske legeforening . Vol. 138.
https://tidsskriftet.no/2018/05/originalartikkel/s...

Heggebø, Kristian; Elstad, Jon Ivar (2018). Is it Easier to Be Unemployed When the Experience Is More Widely Shared? Effects of Unemployment on Self-rated Health in 25 European Countries with Diverging Macroeconomic Conditions. European Sociological Review . Vol. 34.

Elstad, Jon Ivar (2018). Educational inequalities in hospital care for mortally ill patients in Norway. Scandinavian Journal of Public Health . Vol. 46.

Elstad, Jon Ivar (2017). Helseulikhetenes by. Ljunggren, Jørn (Red.). Oslo - ulikhetenes by. Kapittel 8. s. 171-187. Cappelen Damm Akademisk.

Abebe, Dawit Shawel; Lien, Lars; Elstad, Jon Ivar (2017). Immigrants’ utilization of specialist mental healthcare according to age, country of origin, and migration history: a nation-wide register study in Norway. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology .
http://hdl.handle.net/11250/2487163

Elstad, Jon Ivar (2017). Dental care coverage and income-related inequalities in foregone dental care in Europe during the great recession. Community Dentistry and Oral Epidemiology . Vol. 45.

Mortensen, Laust H.; Rehnberg, Johan; Dahl, Espen; Diderichsen, Finn; Elstad, Jon Ivar; Martikainen, Pekka; Rehkopf, David; Tarkiainen, Lasse; Fritzell, Johan (2016). Shape of the association between income and mortality: a cohort study of Denmark, Finland, Norway and Sweden in 1995 and 2003. 9 s. BMJ Open . Vol. 6.
http://dx.doi.org/10.1136/bmjopen-2015-010974

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig