Contingent Life Courses (C-LIFE): Tracing Health and Welfare in the Nordic Countries

C-LIFE er et prosjekt finansiert av NordForsk der hovedmålsettingen er å etablere et nordisk komparativt registerbasert datasett for forskning på velferd, helse og sysselsetting i de nordiske land.

Selv om sammenhengene mellom helse, sosiale forhold og arbeid er velkjente, vet vi relativt lite om hvordan de påvirkes av velferds- og arbeidsmarkedspolitikken i et livsløpsperspektiv. Her kan Nordiske registerdata bidra med viktige nye innsikter av relevans for sentrale samfunnsutfordringer som velferdsstatens bærekraft og økende ulikheter i inntekt og helse.

Prosjektet

Tittelen på prosjektet «Contingent Life Courses» viser til at sosiale forhold generelt og velferdsstaten spesielt legger viktige betingelser for individers liv og livssjanser – formålet med C-LIFE er legge til rette for og initiere komparativ registerbasert livsløpsforskning i de nordiske land, med særlig fokus på helse, sosial forhold og arbeid.

I prosjektet inngår samarbeidspartnere fra Centre for Health Equity Studies i Sverige, Universitetet i København og Universitetet i Helsinki. Ved OsloMet deltar forskere fra Institutt for sosialfag og NOVA.

Målsetninger
C-LIFE er i første omgang et infrastrukturprosjekt. Hovedmålet er å styrke kunnskapen og bruken av nordiske registerdata på det samfunnsvitenskapelige og sosialpolitiske området. Gjennom dokumentasjon av erfaringene vi gjør oss i arbeidet vårt med å få tilgang til data og sammenligne dem på tvers i Norden, ønsker vi å bidra til lettere tilgang og økt bruk av slike data i fremtiden innenfor rammer som ivaretar viktige personvernhensyn.

Konkret vil vi i løpet av prosjektperioden:

Mer informasjon og nyheter om prosjektet finnes i bloggen (blogg.hioa.no). 

 • Samarbeidspartnere

  Centre for Health Equity Studies, Stockholm University/Karolinska Institutet

  Department of Public Health, University of Copenhagen

  Department of Demography, University of Helsinki

 • Prosjektdeltakere

   Laster inn ...

  Forskningsnyheter

  Bein på rekke og rad
  Anbefaler å styrke innsatsen for barn og unge på Romsås

  Gapet mellom fattig og rik øker, og områder i Grorud bydel i Oslo sliter med fraflytting, trangboddhet, dropout, rotløshet og utrygghet.

  Illustrasjonsbilde av et eldre par som ser ut mot naturen.
  Dette bør du vite om demens

  Professor Birgitta Langhammer gir råd om hva som kan hindre utviklingen av demens.

  Stjernehimmel med nærbilde av en stor og lysende galakse
  Er planeter eller stjerner størst? Mange norske elever vet ikke svaret på dette

  OsloMet-forskere har undersøkt norske ungdomsskoleelevers kunnskap om grunnleggende astronomi.