Institutt for sosialfag

Instituttet utdanner barnevernpedagoger og sosionomer og tilbyr en rekke videreutdanninger og masterstudier for det sosialfaglige feltet. Instituttet er Norges største sosialfaglige forskningsmiljø, og har et ph.d.-program i sosialt arbeid og sosialpolitikk.

Instituttet i tall

Studenter

1385

Ansatte (årsverk)

81

Bachelorprogrammer

2

Masterprogram

1