English version

Institutt for sosialfag

Instituttet utdanner barnevernpedagoger og sosionomer og tilbyr en rekke videreutdanninger og masterstudier for det sosialfaglige feltet. Instituttet er Norges største sosialfaglige forskningsmiljø, og har et ph.d.-program i sosialt arbeid og sosialpolitikk.

Instituttet i tall

Studenter
1460
Ansatte (årsverk)
86
Bachelorprogrammer
2
Masterprogram
1