Instituttrådet ved Institutt for sosialfag

Instituttrådet ved Institutt for sosialfag er rådgivende for instituttlederen.

Rådets medlemmer

Instituttleder Anne Britt Djuve.

Representanter for UF-tilsatte

Eksterne representanter

Studentrepresentanter

Representanter for TA-tilsatte

Kontakt

    Laster inn ...