English version

Tjenesteorganisering og innovasjon i sosialt arbeid og barnevern

Faggruppen forsker og underviser innenfor temaer knyttet til de strukturelle betingelsene for profesjonsutøvelse, i sosialt arbeid og barnevern spesielt og i tverrfaglig arbeid på tvers av tjenester, etater og profesjoner generelt.

Gjennom et overordnet fokus på endringer i disse betingelsene, belyser faggruppen sentrale spørsmål knyttet til innovasjon, utviklingsarbeid og gründervirksomhet; digitalisering, evidensbasering og standardisering av tjenester; velferdsrett og velferdsforvaltning; og sosialt arbeids- og barnevernets samfunnsoppdrag. 

Faggruppen er en del av institutt for sosialfag

Faggruppeleder

Laster inn ...
  • Medlemmer

    Laster inn ...