English version

Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM)

Vi utdanner kandidater innen sosialfag, økonomiske og administrative fag, journalistikk og mediefag, og arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag. Utdanningene og forskningen vår er forankret i vitenskapelige metoder og fremmer kritisk refleksjon. Våre ansatte driver samfunnsvitenskapelig forskning med direkte relevans for samfunns- og arbeidsliv.

Studenter
4770
Masterprogrammer
8
Ph.d.-program
1
Førstestillingsandel
79,6 %