English version

Forskningssenter for digitalisering av offentlige tjenester og sosialt medborgerskap (CEDIC)

CEDIC forsker på dialektiske spenninger mellom digitalisering og politikk, juss og etikk. Senteret studerer hvordan disse spenningene påvirker offentlige tjenester, demokrati og sosialt medborgerskap.

Meld deg på forskerskolen

CEDIC er vertskap for Den norske forskerskolen om digitalisering, kultur og samfunn ved OsloMet.

Les mer