English version

Forskningssenter for digitalisering av offentlige tjenester og sosialt medborgerskap (CEDIC)

CEDIC forsker på dialektiske spenninger mellom digitalisering og politikk, juss og etikk. Senteret studerer hvordan disse spenningene påvirker offentlige tjenester, demokrati og sosialt medborgerskap.

Besøk nettsiden vår

Her kan du lese aktuelle nyheter fra senteret, finne informasjon om forskningsprosjekter, og ikke minst melde deg opp på kommende CEDIC Talks. Du finner også informasjon om teamet og pilarene våre.

Besøk uni.oslomet.no/cedic

CEDIC er vertskap for den nasjonale forskerskolen om Digitalisering, kultur og samfunn (DIGIT)

DIGIT startet i 2022 og er et samarbeid mellom åtte norske universiteter, et forskningsinstitutt og seks partnere fra offentlig og privat sektor. Forskerskolen er støttet av Forskningsrådet og tilbyr et toårig program av høy faglig kvalitet og arbeidslivsrelevans for ph.d.-kandidater eller postdoktorer registrert ved norske universiteter.

Besøk nettsiden