CEDIC Talks

I denne seminarrekken ønsker forskningssenteret CEDIC å utvide kunnskapen og øke bevisstheten om de sosiale konsekvensene av digitaliseringen av velferdssystemer. Senteret inviterer forskere fra ulike fagfelt, institusjoner og land til å holde foredrag om aktuelle problemstillinger og studier innenfor temaet. 

Våren 2022 var det partnere fra den nye forskerskolen DIGIT som presenterte seg og diskuterte aktuelle og interessante problemstillinger fra sine ulike fagfelt. Forskerskolen ønsker at nye teorier og metoder skal utvikles i møte med arbeidsrelevante utfordringer, og at kritisk og konstruktiv forskning skal være tett på arbeidslivet, så CEDIC Talks ble en anledning for partnerne å bli kjent.

Denne høsten fortsetter vi seminarrekken med foredrag og samtaler med forskere og aktører fra norske og europeiske institusjoner og universiteter. Vi har invitert forskere til å diskutere digitale helsetjenester, digitalt strømnett, digital avfallshåndtering og digitale velferdssystemer - både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. 

Hvordan deltar jeg? 

Man kan delta både digitalt og fysisk på OsloMet. Foredragene er på engelsk eller norsk og varer cirka 45 minutter, før en avsluttende diskusjon med deltakere. 

Kommende program 2023

 • Tidligere utgaver

  2022

  Professor Markus Michaelsen Bugge fra TIK-senteret på Universitetet i Oslo, 20. oktober: Hvordan tilrettelegge for digital transformasjon i offentlig sektor?

  Professor Janine Leschke fra Copenhagen Business School, 6. oktober: Sustainable labour market, job matching and algorithmic profiling of jobseekers

  Professor Minna Van Gerven fra Tampere University, 29. september: Digital welfare systems or systems of digital inequality? Inequality and marginalization in digital welfare states

  Statsviter og Universell utforming-ekspert, Rudolph Brynn, 8. september: Tilgjengelighetsdirektivene til EU - og hvordan de påvirker Norge

  Professor Kjetil Rommetveit fra Universitetet i Bergen, 22. august: Extracting Users: Regimes of Engagement in Norwegian Smart Electricity Transition

  Presentasjoner fra partnere av forskerskolen DIGIT (4/4), 25. mai:

  • Rådgiver Liv Anna Lindman fra LO: LO og digitalisering: Utfordringer og muligheter for den norske samfunnsmodellen
  • Rådgiver Trond Bergene fra Spekter: Digitalization, important issues from a working life perspective
  • Professor Heidrun Åm, Aksel Tjora og Petter Grytten Almklov fra NTNU: Digitalisering og sosialt liv - Pågående forskning ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap
  • Professor Alexander Ruser fra Universitetet i Agder: Digitalisering, kunnskap og politikkutforming
  • Professor Kjetil Rommetveit fra Universitetet i Bergen: Digitale systemer: Styring og politikkutforming

  Professor Roger A. Søraa fra NTNU, 19. mai: Digitaliseringsbegrepet: Hvordan kan vi italesette begrepet?

  Presentasjoner fra partnere av forskerskolen DIGIT (3/4), 28. april:

  • Roger André Søraa fra NTNU: Digitalization and working life from an STS perspective
  • Jon Qvortrup fra KS: Digitalisering og ny teknologi - utfordringer og muligheter for kommune-Norge
  • Oda Opdal Zachrisen fra No Isolation: Presentasjon av et samarbeidsprosjekt; BoVEL - Bo lenger hjemme med sosial teknologi
  • Heidi Braaen fra IT-avdelingen til NAV: Digitalisering av offentlige tjenester - muligheter og utfordringer 

  Presentasjoner fra partnere av forskerskolen DIGIT (2/4), 31. mars: 

  • Professor Anne-Jorun Berg fra Nord Universitetet: Smart house på 80-tallet og Smart House i dag; hvor var og er forskningsfronten?
  • Forsker Kari Steen-Johnsen, Janis Umblijs og Ines Wagner fra Instituttet for samfunnsforskning: ISFs forskning om digitalisering, demokrati og arbeidsliv
  • Professor Hilde Eide og Etty Nilsen fra USN: Teknologi i Helse 

  Presentasjoner fra partnere av forskerskolen DIGIT (1/4), 24. februar:

  • Fagdirektør Tone Bringedal fra Digitaliseringsdirektoratet: Digitalisering globalt - digitalisering lokalt
  • Professor Susanne Bauer fra TIK-senteret ved Universitetet i Oslo: The Digitization of Security: Practices and Politics
  • Professor Lars Johannessen og Erik Børve Rasmussen fra OsloMet: Presentasjon av vertskapet CEDIC 

  2021

  Forsker Kari Steen-Johnsen og Bernard Enjolras fra Institutt for samfunnsforskning, 16. desember: Digitalisering og offentlighet.

  Forsker Hilde Thygesen, 27. mai: Teknologi, etikk og (menneskelig) omsorg

  Filosof Alexander Myklebust fra NTNU: Innovasjonsbegrepet si filosofisk-historiske utvikling - Frå privat til offentleg initiativ

  2020

  Professor Julia Köhler-Olsen fra OsloMet, 29. oktober: Personvern og konsekvenser av digitalisering

  Professor Ardis Storm-Mathisen fra OsloMet, 30. september: RELINK - Forsterking av det svake leddet. Utforsking, intervensjon og samskapte løsninger for å bygge robuste digitale hushold.

  Sosiolog Anders Barstad fra Statistisk Sentralbyrå (SSB), 28. januar: Kvantitativ ensomhetsforskning

  Professor Tore Gulden fra OsloMet, 21. januar: Visualizing complexity in design

  Forsker Vassilis Galanos fra Universitetet i Edinburgh: Forventninger til AI i et historisk perspektiv

  2019

  Professor Svein Hovde, 29. mars: Fortellinger om roboter

  Filosof Arild Utaker fra Universitetet i Bergen, 22. februar: Tenker hjernen?