CEDIC Talks

I denne seminarrekken ønsker forskningssenteret CEDIC å utvide kunnskapen og øke bevisstheten om de sosiale konsekvensene av digitaliseringen av velferdssystemer. Senteret inviterer forskere fra ulike fagfelt, institusjoner og land til å holde foredrag om aktuelle problemstillinger og studier innenfor temaet. 

Våren 2022 var det partnere fra den nye forskerskolen DIGIT som presenterte seg og diskuterte aktuelle og interessante problemstillinger fra sine ulike fagfelt. Forskerskolen ønsker at nye teorier og metoder skal utvikles i møte med arbeidsrelevante utfordringer, og at kritisk og konstruktiv forskning skal være tett på arbeidslivet, så CEDIC Talks ble en anledning for partnerne å bli kjent.

Denne høsten fortsetter vi seminarrekken med foredrag og samtaler med forskere og aktører fra norske og europeiske institusjoner og universiteter. Vi har invitert forskere til å diskutere digitale helsetjenester, digitalt strømnett, digital avfallshåndtering og digitale velferdssystemer - både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. 

Hvordan deltar jeg? 

Man kan delta både digitalt og fysisk på OsloMet. Foredragene er på engelsk eller norsk og varer cirka 45 minutter, før en avsluttende diskusjon med deltakere. 

Finn kommende foredrag på hjemmesiden vår (uni.oslomet.no/cedic).