Forskningsprosjekter

Forskningssenteret for digitalisering av offentlige tjenester og sosialt medborgerskap (CEDIC) består av et tverrfaglig team fra sosiologi, juss, filosofi, informasjon og kommunikasjonsteknologi. Satsningsmiljøet har som formål å produsere banebrytende forskning. Les mer om aktuelle forskningsprosjekter her.