English version

Enkel og trygg pårørendekontakt

Innovasjonsprosjekt med ensomhetsreduserende teknologi i eldreomsorgen i Oslo, hvor Sykehjemsetaten i Oslo og No Isolation skal tilpasse forbrukerteknologien KOMP til bruk på institusjon.

 • Om prosjektet

  Innovasjonsprosjektet «Enkel og trygg pårørendekontakt» er et samarbeid mellom Sykehjemsetaten i Oslo, teknologibedriften No Isolation, og Institutt for sosialfag ved OsloMet.

  I prosjektet skal Sykehjemsetaten i Oslo og No Isolation tilpasse forbrukerteknologien KOMP til bruk på institusjon.
  KOMP er en skjerm med bare én knapp, utviklet av No Isolation for brukere med begrenset digital kompetanse.

  Ved prosjektslutt skal totalt 340 KOMP-enheter være implementert ved 17 sykehjem i Oslo kommune. OsloMet vil «følgeforske» på prosessen. De viktigste utfordringene forskningen kan bidra til å belyse, knytter seg til

  • Innovasjonsprosesser, der erfaringer fra beboere, pårørende og tjenesteytere virker inn på videreutviklingen av KOMP-teknologien.
  • Effekten av KOMP på kommunikasjonen mellom beboere og pårørende, og på beboernes livskvalitet i den sammenheng.
  • Potensialet til KOMP som kommunikasjonsverktøy mellom ansatte, beboere og pårørende, og effekten på de pårørendes opplevelse av sykehjemstjenesten i den sammenheng.
  • Gevinstene fra KOMP vurdert opp imot andre kommunikasjonsverktøy (som nettbrett, PC med webkamera, eller andre mer spesialiserte teknologier som den mobile telepresence-roboten Giraffe), med tanke på effektivitet og ressursbesparelser.

  Prosjektet fikk støtte fra Norges Forskningsråd i juli 2020. Det er del av det større forskningsprosjektet «Virtual Presence», og inngår i forskergruppa WATT (Welfare Access Through Technology).

 • Medlemmer

  Laster inn ...
 • Forskningsgruppen WATT

  Prosjektet er del av det større forskningsprosjektet «Virtual Presence», og inngår i forskningsgruppen WATT (Welfare Access Through Technology).