English version

Welfare Access Through Technology (WATT)

Denne forskningsgruppen forsker på forholdet mellom politikk/ideologi og velferdsteknologi rettet mot sosialt isolerte mennesker.

WATT er en tverrfaglig forskningsgruppe som undersøker forholdet mellom politikk/ideologi og implementering av velferdsteknologi. Vi er opptatt av hvordan velferdsteknologi endrer den kommunale strukturen og offentlig tjenesteyting, og hvordan kommunal struktur og offentlig tjenesteyting er premiss for hva velferdsteknologi er og kan være.

For å undersøke dette følger vi ulike velferdsteknologier rettet mot sosialt isolerte mennesker, deriblant barn og unge som møter ulike utfordringer i hverdagen, personer med nedsatt funksjonsevne, eldre mennesker, innvandrere og flyktninger – for å nevne noen.

WATT kombinerer ulike metoder for å studere utviklingen, implementeringen og bruken av disse teknologiene, og er teoretisk forankret i kulturanalyse og vitenskaps- og teknologistudier. WATT sitt hovedcase er gründerselskapet No Isolation (noisolation.com) og deres to teknologiprodukter AV1 og KOMP-PRO. I tillegg har vi delprosjekter knyttet til digitalisering av Nav og barnevernet i Norge.

Forskningsgruppeleder

Laster inn ...
 • Medlemmer

  Laster inn ...

   

 • Mer om forskningsgruppen

  Forskningsgruppens mål er å:

  • etablere seg som ledende i samfunnsvitenskapelige analyser av velferdsteknologi rettet mot mennesker i sosial isolasjon
  • produsere ny kunnskap om forholdet mellom menneske, maskin og samfunn
  • videreutvikle metoder for å fange opp teknologierfaringene til barn, unge og eldre mennesker som har nedsatt funksjonsevne og er lite inkludert i samfunnet
  • involvere studenter i sitt arbeid gjennom praksis, bachelor- og masteroppgaver

  WATT er en tverrfaglig forskergruppe ved OsloMet, forankret på Institutt for sosialfag ved Fakultet for samfunnsvitenskap.

  Forskningsgruppen involverer også ansatte fra Forbruksforskningsinstituttet (SIFO), Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) og Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), samt representanter fra gründerselskapet No Isolation og Oslo kommune.

 • Samarbeidspartnere