PÅDIGVEL – Pålitelig digital velferdsforvaltning

PÅDIGVEL undersøker hvordan hensynet til pålitelig forvaltning ivaretas når NAV utvikler nye digitale løsninger for behandling av sykepenger og dagpenger, og hvordan slike digitaliseringsprosesser blir til.

Forskningsprosjektet PÅDIGVEL skal utvikle kunnskap om hvordan og hvorvidt hensynet til pålitelig forvaltning ivaretas når NAV utvikler digitale løsninger for behandlingen av sykepenger og dagpenger. Det ser nærmere på digitaliseringsprosesser og hvordan de begrunnes, organiseres, gjennomfører og blir argumentert for.

Målet er å bruke kunnskapen til å analysere rettslige problemstillinger knyttet til rettssikker saksbehandling og personvern, og å kunne gi konkrete anbefalinger til NAV som belyser utfordringer og problemstillinger i utviklingen og anvendelsen av digitale løsninger, slik at hensynet til pålitelig forvaltning ivaretas. Dette gjelder spesielt i spørsmålet om en fremtidig bruk av maskinbaserte læringsmodeller.

Forskningsprosjektets hovedmål

  • Prosjektdeltakere

    Laster inn ...

Forskningsnyheter

Beina til ei rekkje menneske som står langs ein husvegg.
Tilrår å styrkja innsatsen for barn og unge på Romsås

Gapet mellom fattig og rik aukar, og område i Grorud bydel i Oslo slit med fråflytting, trangboddhet, dropout, rotløyse og utryggleik.

Illustrasjonsbilde av eit eldre par som ser ut mot naturen.
Dette bør du vita om demens

Professor Birgitta Langhammer gir råd om kva som kan hindra utvikling av demens.

Stjernehimmel med nærbilde av en stor og lysende galakse
Er planeter eller stjerner størst? Mange norske elever vet ikke svaret på dette

OsloMet-forskere har undersøkt norske ungdomsskoleelevers kunnskap om grunnleggende astronomi.