Digital oppfølging av unge i NAV (DIGUNG)

Prosjektet skal kartlegge hvordan NAV ivaretar unges oppfølgingsbehov ved overgang til økt bruk av digitale kanaler og digitale tjenester.

Oppdraget skal bidra til kunnskapsgrunnlaget om hvordan NAV kan utvikle sin digitale kommunikasjon og digitale tjenester for å kunne gi best mulig oppfølging av målgruppen.

Utenforskap blant unge har gjennom en årrekke representert en vedvarende politisk bekymring. Omkostningene er store både for de unge det gjelder og for samfunnet. Smitteverntiltak i forbindelse med koronapandemien har medført en ytterligere forsterking av utenforskapsproblematikken unge står ovenfor.

Det er godt dokumentert at den sosiale nedstengingen kan føre til ytterligere psykiske helseproblemer blant unge. Det er derfor knyttet stor bekymring til at denne situasjonen kan medføre en langvarig utenforskap for mange unge. Målet med DIGUNG er å undersøke hvordan de unge har erfart oppfølgingen og samhandlingen med NAV via digitale kanaler. 


Sentrale problemstillinger

Hovedproblemstillingen i prosjektet er hvordan koronapandemien med ytterligere digitalisering av tjenestene har påvirket oppfølgingen av unge brukere. 

Gjennom flere metodiske tilnærminger skal vi nærmere bestemt undersøke følgende:

  1. Hva er konsekvensene av pandemien på oppfølgingen av unge?
  2. På hvilke digitale kanaler foregår oppfølgingen?
  3. Hvordan opplever brukerne den digitale oppfølgingen?