Leger opplever utfordringer med konsultasjoner over nett

Lege holder en konsultasjon med en pasient over nett.

– Ganske brått ble videokonsultasjoner tatt i bruk av veldig mange leger, og vi vet at det å begynne å bruke ny teknologi ofte er relatert til usikkerheter, sier Maja Nordtug.

Nordtug er postdoktor ved Institutt for sosialfag og har forsket på slike legekonsultasjoner som en del av Digital Health-forskningsgruppen ved Syddansk Universitet. I undersøkelsen er 15 danske leger intervjuet.

– Bruk av videokonsultasjon økte veldig under pandemien i både Norge og Danmark. Da ikke leger og pasienter lenger kunne møtes fysisk erstattet videokonsultasjoner ofte det fysiske legebesøket, sier Nordtug.

Undersøkelse om legekonsultasjoner over nett

Stiller diagnoser over nett

Blir det stilt diagnoser over nett også?

– Ja, det gjør det. Det er ikke alle helseproblemer legene er trygge på å diagnostisere via video, men det er noen helseproblemer de er trygge på der dette gjøres, forteller Nordtug.

Diagnostisering over nett kan foregå på litt ulike måter. Legene kan for eksempel be pasienten filme ned i en sår hals eller snakke med pasienten om mentale problemer.

Men akkurat det med å be pasientene filme seg selv var noe flere av legene i undersøkelsen opplevde som problematisk.

– Legene i studien var for eksempel usikre på om det var greit å be en pasient filme lårene sine så legen kunne vurdere pasientens vekt. Likedan kunne leger være bekymret for om det var intimiderende for en pasient hvis de ba dem ta av klærne for å vise eksem på brystet, sier Nordtug.

Begrenser legenes sanser

Det var ikke bare etiske utfordringer legene støtte på. Videoteknologi gir også store begrensninger for sanser og interaksjonen med pasienten. For leger som kun hadde sett pasienten over nett ble det vanskeligere å ta avgjørelser om pasientens helse.

– Legene får en del helseopplysninger gjennom lukt. De fortalte at de noen ganger oppdaget helseproblemer utenom de problemene pasientene selv ønsket å undersøke, ved å bruke forskjellige sanser. De kunne for eksempel bruke luktesansen for å kjenne at en pasient luktet alkohol, sier Nordtug.

Portrettbilde av Maja Nordtug.

Maja Nordtug er postdoktor ved Institutt for sosialfag og forsker på medier og helse. Foto: Sonja Balci

Det var heller ikke like lett å observere pasienten nøye på skjermen. Kvaliteten på bildet var ofte varierende.

– Dersom legene skal se på en føflekk eller undersøke en sår hals er ikke bildet alltid like bra som hvis de hadde sett pasienten fysisk, sier hun.

Legene fortalte også om hvordan det ble vanskeligere å se hvordan pasientene reiste seg og gikk fra venterommet til konsultasjonen. Og om de hadde lagt på seg. Ettersom pasienten allerede satt klar ved kamera forsvant disse mulighetene.

Noen slet med teknologien

Kompetansen på selve teknologien kunne også by på utfordringer. Ikke alle legene var like stødige i programmene som skulle brukes.

– De kunne for eksempel bli bekymret for at de ved et uhell viste en pasient noe på skjermen som pasienten ikke skulle sett, sier Nordtug.

Noen leger fortale også om at det ble vanskeligere å holde fokuset oppe når det stadig dukket opp beskjeder på skjermen fra andre programmer.

De fysiske omgivelsene både hos legen og pasienten var også avgjørende for en god konsultasjon. Både lege og pasient kunne oppleve avbrudd dersom noen kom inn på kontoret, eller pasienten satt på et offentlig sted under selve konsultasjonen.

"Discount-versjon" av praksisen

Dersom pasientene gråter eller er i sjokktilstand kan legene ha behov for å vise omsorg. Noen leger i undersøkelsen opplevde ikke at dette var like lett over video.

– De opplevde at skjermen gjorde det mer kaldt og kynisk, og det er jo også vanskelig å legge en arm på skulderen eller tilby tørkepapir til en gråtende pasient over video, sier Nordtug.

Noen leger sa også at de ikke opplevde at de klarte å være den legen de ønsket å være i disse konsultasjonene. At servicenivået ikke var så høyt som de ønsket at det skulle være.

– Legene i studien vår var veldig oppmerksomme på å tilby sine pasienter høykvalitets helsehjelp, men noen av de følte at servicenivået deres ble kompromittert når de brukte videokonsultasjoner, og de var for eksempel redde for å skape en "discount-versjon" av allmennpraksisen, sier hun.

Også noen fordeler

Men det er også en del positivt med innføringen av legekonsultasjoner over nett. Foruten å være en god løsning for å kunne tilby legehjelp under koronapandemien, har også legene i undersøkelsen andre positive erfaringer.

– Noen leger opplevde for eksempel at videokonsultasjoner var mer presise og fokuserte enn de fysiske konsultasjonene, sier Nordtug.

– For noen pasienter er det også en fordel fordi de da slipper reisetiden til legen, sier hun.

Ifølge Nordtug er også pasientene godt fornøyde med tilbudet om videokonsultasjon.

Kontakt

Laster inn ...

Relaterte saker

Mann ser bekymret ut mens han leser på laptop
Muslimhets øker i norske kommentarfelt

Andelen kommentarer som er hatefulle mot muslimer er lav, men det har vært en markant økning det siste året.

Faksimile fra Aftenposten 1. april 1950 med aprilspøk som uthevet sak: "Vinmonopolet realiserer i dag store kvanta vin"
Slutten på aprilsnarren? Dette er årsakene til at aprilspøken er på vei ut

Færre og færre medier lurer leserne sine 1. april. Det er det flere årsaker til, mener medieprofessor Kristin Skare Orgeret.

Nærbilde av politiuniform
Ulik praktisering av arbeidstidsbestemmelser i politiet

Ansatte opplever å ikke bli kompensert for overtidsarbeid: medbestemmelsen er svekket, viser ny rapport.

Fagforening protesterer med plakater på gata
Fagforeninger mangler faglig innflytelse

Det ligger mye makt i å representere store profesjonsgrupper, men fagforeningene har svake strategier for å drive faglig utvikling på arbeidsplassnivå.

Statuen "Walking woman" av Sean Henry i Ekebergparken.
Da skulpturparken åpnet stilnet kritikken

Forskere har sett på debatten rundt Ekebergparken og hvordan det offentlige håndterer denne typen kunstdonasjoner.

Publisert: 22.06.22
Sist oppdatert: 22.06.22
Tekst: Pål Arne Kvalnes
Foto: JohnŽr Images/Plattform