Om CEDIC

CEDIC-talks
4

Våren 2022

Ph.d.-studenter
7

Per 2022

Forskningsprosjekter
8

Norge er et av verdens mest digitaliserte land. Digitaliseringen innebærer at samhandling mellom mennesker i økende grad skjer via elektroniske plattformer. Omlegging fra analoge til digitale systemer i offentlig forvaltning og i kommunikasjon mellom innbyggerne har store samfunnsmessige konsekvenser. Nye digitale løsninger kan være til nytte i den offentlige forvaltningen og for innbyggerne, men det er også risiko for nye former for utelukkelse, marginalisering og økte sosiale forskjeller.

Forskningssenteret for digitalisering av offentlige tjenester og sosialt medborgerskap (CEDIC) studerer konsekvensene av spenningene mellom digitalisering og politikk, juss og etikk for offentlige tjenester, demokrati og sosialt medborgerskap.

 • Senterets mål

  Senterets hovedmål er å utvikle tverrfaglig kunnskap om konsekvenser av digitalisering av velferdsstater med særlig fokus på ekskluderingsprosesser og produksjon av ulikhet. Et kjernespørsmål for CEDIC er hvordan digitalisering fremmer og hemmer demokrati og sosialt medborgerskap.

  CEDIC har som mål å

  • undersøke politikkutforming i digitaliseringens tidsalder og konsekvenser for demokrati og sosialt medborgerskap
  • utforske dialektikken mellom etiske-, juridiske- og menneskerettighetsspørsmål og digitalisering av offentlige velferdstjenester
  • følge innovasjonsprosesser i offentlig sektor og undersøke hvordan ulike interessenter forhandler om utformingen av offentlige tjenester 
  • studere digitaliseringen av hverdagsliv i skoler, barneverninstitusjoner, sykehjem og familiehjem 
  • utvikle bærekraftige tiltak for å forhindre eller redusere ekskludering og marginalisering som følge av digitale transformasjoner i offentlig sektor

  Senteret skal drive grunnforskning og fremme forskningstalenter i mellom- og tidlig karrierefase, og tilby forskningsbasert veiledning og undervisning til doktorgradsstudenter og MA-studenter.

 • Forskningsgrupper

  Forskningssenteret er organisert i fem forskningsgrupper:

  1. Digitalisering og sosialpolitikk 

  Undersøker og sammenligner hvordan digitale velferdssystemer sørger for aktivt medborgerskap for utsatte og sårbare samfunnsgrupper på lokalt, nasjonalt og globalt nivå. Gruppeleder er Arne Dulsrud og co-leder Dag Slettemås.

  2. Digitalisering, etikk og lov

  Forsker på etiske dilemmaer som oppstår i lovgivningen av digitale offentlige tjenester, og hvordan lovgivningen kan tilrettelegges for sårbare samfunnsgrupper. Gruppeleder er Cathrine Egeland og co-leder Julia Köhler-Olsen.

  3. Digitalisering og innovasjonsprosesser

  Undersøker mekanismene bak, under og etter innovasjonsprosesser, og ser på hvordan ulike aktører som teknologiprodusenter, myndigheter, tjenesteytere og brukere interagerer med det digitale velferdssystemet. Gruppeleder er Lars E. F. Johannessen og co-leder Erik Børve Rasmussen.

  4. Digitalisering og hverdag i velferdsinstitusjoner

  Forsker på hvordan digitalisering påvirker hverdagen til ulike velferdsaktører som for eksempel ledere, ansatte, studenter, brukere eller beboere av tjenester som skoler, barnehager eller barnevernsinstitusjoner. Gruppeleder er Ardis Storm-Mathisen og co-ledere Tore Gulden og Henry Mainsah. 

Vårt forskningsteam

Fagmiljøet er lokalisert ved Institutt for sosialfag, men består av forskere fra ulike fakulteter og sentre ved OsloMet. Å bringe sammen kompetanser fra samfunnsvitenskapen, juridiske studier og teknologimiljøet sikrer banebrytende og relevant forskning for et bredt spekter av interessenter og sluttbruker. Forskningsteamet vårt er representativt sammensatt med tanke på kjønn, alder og karriereløp.

Kontakt oss

Laster inn ...