English version

Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag

Instituttet utdanner bibliotekarer og arkivvitere på bachelor- og masternivå. Vi satser på forsknings- og utviklingsarbeid, og har Norges eneste ph.d.-program i bibliotek- og informasjonsvitenskap.

Instituttet i tall

Studenter
600
Ansatte (årsverk)
38
Bachelorprogrammer
2
Masterprogram
1
 • Instituttledelse

   Laster inn ...
  • Instituttråd

  • Arbeidslivspanel

   Arbeidslivspanelet ved instituttet består av åtte representanter fra arbeidsgivere som typisk ansetter instituttets kandidater. Representantene oppnevnes for fire (studie)år. Oversikt over arbeidslivspanelets medlemmer, møtedatoer og sakspapirer finner du i nettportalen OpenGov.

   Panelet har følgende oppgaver:

   • Gi råd og veilede om behovene for ABIs kandidater i arbeidsmarkedet
   • Understøtte kandidatenes karrieremuligheter
   • Inngå i ABIs nettverk med arbeidslivet og alumner
   • Bidra til markedsføring av ABIs studieprogrammer
   • Uttale seg om spørsmål som angår utdannelsesområdet
   • Understøtte ABIs strategiarbeid
   • Bidra til utvikling av eksisterende og nye studieprogrammer, undervisnings- og vurderingsformer samt internasjonalisering av utdanningen
  • iSchool

   Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag er med i den internasjonale organisasjonen iSchools (ischools.org), som er et nettverk av ledende universiteter som tilbyr utdanning og forskning innen informasjonsfeltet. Du kan lese mer om ISchools på den engelske versjonen av denne siden. Se lenke til engelsk side lengre opp.