English version

Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag

Instituttet utdanner bibliotekarer og arkivvitere på bachelor- og masternivå. Vi satser på forsknings- og utviklingsarbeid, og har Norges eneste ph.d.-program i bibliotek- og informasjonsvitenskap.

Instituttet i tall

Studenter

700

Ansatte (årsverk)

36

Bachelorprogrammer

2

Masterprogram

1