Tilbyr en nettbasert videreutdanning i bibliotek- og informasjonsvitenskap

En kvinne står og sorterer i bøker på et bibliotek.

Har du utdanning i bibliotek- og informasjonsvitenskap og ønsker faglig oppdatering og oppfriskning? Eller har du behov for eller er interessert i bibliotekspesifikke fag? Da er denne nettbaserte videreutdanningen for deg.

Videreutdanningen er nettbasert og kan tas på deltid.

Årstudiet er på bachelornivå og gir 60 studiepoeng. Du kan også ta emnene fra årstudiet som enkeltemner på 10 studiepoeng. 

En etterspurt videreutdanning

Alle emner i masterprogrammet i bibliotek- og informasjonsvitenskap tilbys som enkeltemner for videreutdanning, men OsloMet kan nå også endelig tilby en stabil videreutdanning på bachelornivå.

Tor Arne Dahl har vært leder for Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag siden 2015.

– Videreutdanning har i hele min tid som instituttleder vært etterspurt i biblioteksektoren og blant bibliotekarer, forklarer Dahl.

Dette studieprogrammet erstatter det gamle nettstudiet, som tilsvarte første år på bachelorprogrammet i bibliotek- og informasjonsvitenskap.

Du kvalifiserer til videreutdanningen med generell studiekompetanse eller med yrkespraksis i bibliotek eller beslektede institusjoner. Du trenger med andre ord ikke bibliotekfaglig utdanning for å søke.

– Flere ansatte i biblioteksektoren jobber uten bibliotekarutdanning, og har et ønske om formell kompetanse i bibliotek- og informasjonsvitenskap, sier Dahl.

For fremtidens biblioteksjef

Stadig flere arbeidsplasser er avhengig av god og effektiv informasjonsflyt. Kunnskapen du tilegner deg gjennom videreutdanningen er derfor relevant for stillinger i både offentlig og privat sektor.

For å bli biblioteksjef i en kommune er det et krav om minst 60 studiepoeng i bibliotekspesifikk påbygning (lovdata.no).

I kombinasjon med annen fullført bachelor- eller høyere grad vil fullført årsstudium kunne kvalifisere til stilling som fagutdannet biblioteksjef i en kommune.

– Dette årsstudiet vil gi den nødvendige påbyggingen for biblioteksjefer som ikke har bibliotekfag i sin grunnutdanning.

Få en faglig oppfriskning

Emnene fra årsstudiet tilbys også som enkeltemner. Enkeltemnene vil gi spesialisert og unik kompetanse for arbeidsoppgaver i bibliotekene. Dermed kan du tilpasse din videreutdanning basert på egne interesser og erfaring.

– Vi ønsker å møte sektorens behov og vil tilrettelegge for de ulike målgruppene, forklarer Dahl.

Videreutdanningen vil gi oppdatert kompetanse i å vurdere troverdighet og relevans i et enormt digitalt medie- og informasjonslandskap.

– Mange ansatte i sektoren har tatt bibliotekarutdanning langt tilbake i tid, og kan ha behov for en faglig oppfriskning.

Enkeltemner kan også tas for å oppnå opptak på masterprogrammet i bibliotek- og informasjonsvitenskap, som krever minst 80 studiepoeng innenfor studiets fagområder.

Studer hvor du vil

Et deltidsbasert nettstudium gir deg mye frihet og fleksibilitet slik at du kan organisere det som du vil i hverdagen.

– Studiet veksler mellom videoforelesninger, samtaler, gruppeoppgaver og selvstudium. Med andre ord kan du befinne deg hvor som helst i landet, og fremdeles få et stort faglig utbytte, sier Dahl.

Kontakt

Laster inn ...