Bibliotek- og informasjonsvitenskap (nettstudium)

Videreutdanning - Årsstudium

Studiet gir deg yrkesrettet kompetanse rettet mot arbeid i bibliotek og andre virksomheter der organisering, gjenfinning og formidling av kultur og informasjon er sentralt.

 • Opptakskrav

  Opptakskravet er:

  Generell studiekompetanse.

  Søkere uten generell studiekompetanse kan vurderes på grunnlag av realkompetanse. Ved vurdering av realkompetanse gjelder generelle bestemmelser i Retningslinjer for opptak på grunnlag av realkompetanse ved OsloMet - storbyuniversitetet.

  Som relevant yrkespraksis regnes arbeid i bibliotek eller beslektede institusjoner.

 • Målgruppe

  Studiet tilbys som et årsstudium og som enkeltstående emner.  

  Målgruppen for et fullført program på 60 studiepoeng er:

  • kandidater som ønsker fleksibel nettbasert utdanning for å være relevante søkere til stillinger ved bibliotek 
  • kandidater som har høyere utdanning (minimum bachelor), men som mangler bibliotekspesifikke fag som kreves for stillinger i sektoren

    Målgruppen for enkeltstående emner er: 

  • tidligere kandidater med bibliotek- og informasjonsfaglig utdanning som ønsker faglig oppdatering og fornying 
  • bibliotekansatte uten bibliotekfaglig utdanning som har behov for eller er interessert i videreutdanning i bibliotekspesifikke fag  
 • Slik søker du

  1. Du søker først om studierett til nettstudier i bibliotek- og informasjonsvitenskap

  Du søker først studierett på videreutdanningstilbudet på Søknadsweb (fsweb.no). Der fyller du ut opplysninger om deg selv og laster opp relevant dokumentasjon. Trykk "ny søknad" og gå til "Medie- og bibliotekfag". Deretter " Videreutdanning i bibliotek- og informasjonsvitenskap (nettstudium)".

  Du kan søke om studierett til høstsemesteret 2022 fra og med 1. april.

  Du kan søke om studierett til vårsemesteret 2023 fra og med 1. september.

  2. Meld deg opp til emnene du ønsker å ta

  Etter at du har fått studierett vil du få nærmere informasjon om når du kan melde deg opp til emner. Emnene kan ha begrenset antall studieplasser. Studenter som først melder seg opp til emner, vil først få plass. Emnene gjennomføres kun dersom de har et tilstrekkelig antall oppmeldte studenter.

  Trykk "ny søknad" og gå til: Samfunnsfag og økonomisk-administrative fag.

  Dokumentasjon kan lastes opp når du har levert søknad. Du kan også gå inn senere og laste opp dokumentasjon under "mine dokumenter".

 • Hva lærer du?

  Studiets emner bygger på en lang fagtradisjon som har søkt å gjøre kunnskaps- og kulturproduksjon mest mulig tilgjengelig gjennom utvikling av samlinger, informasjonssystemer og formidlingspraksiser. Vesentlig kompetanse innenfor bibliotek- og informasjonsvitenskap er i dag å kunne vurdere troverdighet og relevans i et enormt og digitalt medie- og informasjonslandskap, og å stimulere til en bred og mangfoldig bruk av kulturen gjennom aktiv formidling.

  Kunnskapen du tilegner deg gjennom videreutdanningen, vil være relevant for arbeidsoppgaver i institusjoner med tydelige samfunnsoppdrag, basert på gjeldende kultur-, medie- og kunnskapspolitikk, men også i private virksomheter med behov for god og effektiv informasjonsflyt.  

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Studiet er nettbasert. Arbeidsformene veksler mellom videoforelesninger, samtaler, nettdiskusjoner, webinarer og selvstudium. 

 • Studiets oppbygging

  Studiet består av emner tilsvarende 60 studiepoeng. Du melder deg hvert semester til de emnene som tilbys. Hvilke, og hvor mange emner som tilbys hvert semester vil variere. Se programplanen for studiet på student.oslomet.no.

  Emner som tilbys i vårsemesteret vil i hovedsak være grunnleggende temaer, og vi anbefaler derfor at kandidater uten bibliotek- og informasjonsfaglig utdanning begynner studiet i vårsemesteret. 

  Følgende emner er planlagt tilbudt i vårsemesteret

  Endringer kan forekomme.

  Følgende emner er planlagt tilbudt i høstsemesteret

  Endringer kan forekomme.

 • Hva koster det?

 • Hva kan du jobbe som?

  I kombinasjon med annen fullført bachelor- eller høyere grad vil fullført årsstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap kunne kvalifisere til stilling som fagutdannet biblioteksjef i en kommune. 

Har du noen spørsmål?

Send oss e-post. 

Studenthistorier

Anne Gerd Lehn ser inn i kamera.
Ville unngå å havne i et spor

Anne Gerd Lehn har gått videreutdanning i bibliotek og fortsetter nå med lederutviklingsprogram for bibliotekledere.