Bibliotek- og informasjonsvitenskap (nettstudium)

Videreutdanning - Årsstudium

Studiet er rettet mot deg som jobber i biblioteksektoren og har behov for faglig oppdatering eller deg som ønsker en relevant videreutdanning for å kvalifisere til stillinger ved bibliotek.

 • Opptakskrav

  Opptakskravet er:

  Generell studiekompetanse.

  Søkere uten generell studiekompetanse kan vurderes på grunnlag av realkompetanse. Ved vurdering av realkompetanse gjelder generelle bestemmelser i Retningslinjer for opptak på grunnlag av realkompetanse ved OsloMet - storbyuniversitetet.

  Som relevant yrkespraksis regnes arbeid i bibliotek eller beslektede institusjoner.

 • Målgruppe

  Studiet tilbys som et årsstudium og som enkeltstående emner.

  Målgruppen for et fullført program på 60 studiepoeng er

  • kandidater som ønsker fleksibel nettbasert utdanning for å være relevante søkere til stillinger ved bibliotek
  • kandidater som har høyere utdanning (minimum bachelor), men som mangler bibliotekspesifikke fag som kreves for stillinger i sektoren

    Målgruppen for enkeltstående emner er

  • tidligere kandidater med bibliotek- og informasjonsfaglig utdanning som ønsker faglig oppdatering og fornying
  • bibliotekansatte uten bibliotekfaglig utdanning som har behov for eller er interessert i videreutdanning i bibliotekspesifikke fag
 • Slik søker du

  Opptak til vårsemesteret 2023 er avsluttet.

  1. Du søker først om studierett til nettstudier i bibliotek- og informasjonsvitenskap

  Du søker først studierett på videreutdanningstilbudet på Søknadsweb (fsweb.no). Der fyller du ut opplysninger om deg selv og laster opp relevant dokumentasjon. Trykk "ny søknad" og gå til "Medie- og bibliotekfag". Deretter "Videreutdanning i bibliotek- og informasjonsvitenskap (nettstudium)".

  Klikk på "ny søknad" og gå til: Samfunnsfag og økonomisk-administrative fag.

  2. Meld deg opp til emnene du ønsker å ta

  Etter at du har fått studierett vil du få nærmere informasjon om når du kan melde deg opp til emner. Emnene kan ha begrenset antall studieplasser. Studenter som først melder seg opp til emner, vil først få plass. Emnene gjennomføres kun dersom de har et tilstrekkelig antall oppmeldte studenter.

 • Hva lærer du?

  Studiets emner bygger på en lang fagtradisjon som har søkt å gjøre kunnskaps- og kulturproduksjon mest mulig tilgjengelig gjennom utvikling av samlinger, informasjonssystemer og formidlingspraksiser.

  Vesentlig kompetanse innenfor bibliotek- og informasjonsvitenskap er i dag å kunne vurdere troverdighet og relevans i et enormt og digitalt medie- og informasjonslandskap, og å stimulere til en bred og mangfoldig bruk av kulturen gjennom aktiv formidling.

  Kunnskapen du tilegner deg gjennom videreutdanningen, vil være relevant for arbeidsoppgaver i institusjoner med tydelige samfunnsoppdrag, basert på gjeldende kultur-, medie- og kunnskapspolitikk, men også i private virksomheter med behov for god og effektiv informasjonsflyt.  

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Studiet er nettbasert. Arbeidsformene veksler mellom videoforelesninger, samtaler, nettdiskusjoner, webinarer og selvstudium. I flere av emnene vil du jobbe i grupper med arbeidskrav. Webinarene foregår på dagtid.

 • Studiets oppbygging

  Studiet består av emner tilsvarende 60 studiepoeng. Du kan ta hele studiet eller enkeltemner fra programmet.

  Hvis du velger å ta til sammen seks emner vil det utgjøre et årsstudium på 60 studiepoeng. Det vil i kombinasjon med annen fullført bachelor kunne kvalifisere deg til stilling som fagutdannet biblioteksjef i en kommune. Se programplanen for årsstudiet på student.oslomet.no.

  Emner som tilbys i vårsemesteret vil i hovedsak være grunnleggende temaer, og vi anbefaler derfor at kandidater uten bibliotek- og informasjonsfaglig utdanning begynner studiet i vårsemesteret.

  Følgende emner er planlagt tilbudt i vårsemesteret

  I vårsemesteret 2023 tilbyr vi emnene

  Alle emner blir ikke tilbudt hver vår. Følgende emner tilbys også vanligvis i vårsemesteret

  Følgende emner er planlagt tilbudt i høstsemesteret

  Endringer kan forekomme. Alle emner blir ikke tilbudt hver høst.

 • Hva koster det?

 • Hva kan du jobbe som?

  I kombinasjon med annen fullført bachelor- eller høyere grad vil fullført årsstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap kunne kvalifisere til stilling som fagutdannet biblioteksjef i en kommune. 

Har du noen spørsmål?

Send oss e-post. 

Studenthistorier

En kvinne står og sorterer i bøker på et bibliotek.
Tilbyr en nettbasert videreutdanning i bibliotek- og informasjonsvitenskap

Videreutdanningen er på bachelornivå og tilbys både som årsstudium og som enkeltemner.

Anne Gerd Lehn ser inn i kamera.
Ville unngå å havne i et spor

Anne Gerd Lehn har gått videreutdanning i bibliotek og fortsetter nå med lederutviklingsprogram for bibliotekledere.