Grunnleggende metadata

Videreutdanning

Dette studiet gir deg en innføring i viktige standarder og praksiser innenfor metadataproduksjon i den norske og internasjonale biblioteksektoren.

Har du noen spørsmål?

Send oss en e-post.

Faglig ansvarlig

Laster inn ...