Digital formidling

Videreutdanning

Denne videreutdanningen gir deg innsikt i digitale kommunikasjonsformer, og hvordan nettsider og digitale medier kan anvendes og virker i formidlingspraksiser ved folkebibliotek.

 • Videreutdanninger innen aktiv formidling i folkebibliotek

  Videreutdanningen Digital formidling er del 2 av nettstudiet "Aktiv formidling i folkebibliotek", og gjennomføres andre gang høstsemesteret 2023.

  Studenter som gjennomfører del 1 Aktiv formidling vårsemesteret 2023 kan gå videre på del 2 Digital formidling. 

  Videreutdanningene Aktiv formidling (del 1) og Digital formidling (del 2) kan tas sammen eller uavhengig av hverandre. Utdanningen tilbys på oppdrag fra prosjektet Formidlingskompetanse i folkebibliotek (FiF) (bibliotekutvikling.no), som eies av ti fylkesbibliotek. Prosjektet er støttet av Nasjonalbiblioteket, som del av Nasjonal bibliotekstrategi og satsingen på «at bibliotekene skal nå nye brukere med litteratur og lesing, legge til rette for kunnskapsformidling og at bibliotekenes digitale samlinger skal økes».

  Trøndelag fylkesbibliotek er prosjektansvarlig. Det todelte nettstudiet «Aktiv formidling i folkebibliotek», er satt i gang for å stimulere til kompetanseheving og bedre bibliotektjenester i hele landet. Fylkesbibliotekene kan bistå med faglig støtte.

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Opptakskrav

  Generell studiekompetanse. 

  Søkere uten generell studiekompetanse kan vurderes på grunnlag av realkompetanse. Ved vurdering av realkompetanse gjelder generelle bestemmelser fra Retningslinjer for opptak på grunnlag av realkompetanse ved OsloMet - storbyuniversitetet.

  Som relevant yrkespraksis regnes arbeid i bibliotek. Søkere med arbeidstilknytning til folkebibliotek i følgende fylker prioriteres ved opptak:

  • Agder
  • Innlandet
  • Møre og Romsdal
  • Nordland
  • Rogaland
  • Vestfold og Telemark
  • Troms og Finnmark
  • Trøndelag
  • Vestland
  • Viken

  Fylkesbibliotekenes prosjekt «Formidlingskompetanse i folkebibliotek» og fylkesbiblioteksjefene avgjør hvilke kvalifiserte søkere som skal tilbys studieplass.

  Søknadsfrist

  Det er ikke opptak av nye studenter til høstsemesteret 2023.

  Studenter som gjennomfører del 1 Aktiv formidling vårsemesteret 2023 vil få tilbud om å gå videre på del 2 Digital formidling.

  Målgruppe

  Utdanningen retter seg primært mot ansatte i folkebibliotek.

 • Hva lærer du?

  I dette emnet lærer du om digital formidlingspraksis. Dette kan for eksempel innebære å digitalisere fysisk materiale, presentere og tilgjengeliggjøre samlinger via anbefalinger og søk, strømme fysiske arrangement og kommunisere direkte gjennom sosiale medier. Du vil lære å kritisk reflektere rundt medienes virkemåte, bruk og relevans for ulike målgrupper.

  Du vil blant annet lære om: 

  • ulike digitale mediers kommunikasjonspotensiale
  • opphavsrett og betingelser for digital publisering
  • hvordan bibliotek formidler sine samlinger på nett og gjennom digitale medier

  Gjennom dette emnet vil du lære å vurdere hva slags formidling som egner seg ulike kanaler, og for hvem, reflektere kritisk over relevans og effekt av formidling i digitale kanaler, og planlegge og gjennomføre digitale arrangement. 

  For mer informasjon om emnet kan du se emneplanen på student.oslomet.no. 

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Arbeidsformene veksler mellom videoforelesninger (opptak), nettdiskusjoner, webinarer og selvstudium.

  For informasjon om studiestart se mer informasjon på student.oslomet.no. 

 • Kostnader

Studenthistorier

Anne Gerd Lehn ser inn i kamera.
Ville unngå å havne i et spor

Anne Gerd Lehn har gått videreutdanning i bibliotek og fortsetter nå med lederutviklingsprogram for bibliotekledere.

Har du noen spørsmål?

Send oss e-post. 

Faglig ansvarlig

Laster inn ...