Digital formidling

Videreutdanning

Denne videreutdanningen gir deg innsikt i digitale kommunikasjonsformer, og hvordan nettsider og digitale medier kan anvendes og virker i formidlingspraksiser ved folkebibliotek.

 • Videreutdanninger innen aktiv formidling i folkebibliotek

  Videreutdanningen Digital formidling er del 2 av nettstudiet "Aktiv formidling i folkebibliotek", og gjennomføres første gang høstsemesteret 2022.

  Del 1 Aktiv formidling gjennomføres første gang vårsemesteret 2022. 

  Videreutdanningene Aktiv formidling (del 1) og Digital formidling (del 2) kan tas sammen eller uavhengig av hverandre. Utdanningen tilbys på oppdrag fra prosjektet Formidlingskompetanse i folkebibliotek (FiF) (bibliotekutvikling.no), som eies av ti fylkesbibliotek. Prosjektet er støttet av Nasjonalbiblioteket, som del av Nasjonal bibliotekstrategi og satsingen på «at bibliotekene skal nå nye brukere med litteratur og lesing, legge til rette for kunnskapsformidling og at bibliotekenes digitale samlinger skal økes».

  Trøndelag fylkesbibliotek er prosjektansvarlig. Det todelte nettstudiet «Aktiv formidling i folkebibliotek» settes i gang for å stimulere til kompetanseheving og bedre bibliotektjenester i hele landet. Fylkesbibliotekene kan bistå med faglig støtte.

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Opptakskrav

  Generell studiekompetanse. 

  Søkere uten generell studiekompetanse kan vurderes på grunnlag av realkompetanse. Ved vurdering av realkompetanse gjelder generelle bestemmelser fra Retningslinjer for opptak på grunnlag av realkompetanse ved OsloMet - storbyuniversitetet.

  Som relevant yrkespraksis regnes arbeid i bibliotek. Søkere med arbeidstilknytning til folkebibliotek i følgende fylker prioriteres ved opptak:

  • Agder
  • Innlandet
  • Møre og Romsdal
  • Nordland
  • Rogaland
  • Vestfold og Telemark
  • Troms og Finnmark
  • Trøndelag
  • Vestland
  • Viken

  Fylkesbibliotekenes prosjekt «Formidlingskompetanse i folkebibliotek» og fylkesbiblioteksjefene avgjør hvilke kvalifiserte søkere som skal tilbys studieplass.

  Søknadsfrist

  15. april 2022.

  Målgruppe

  Utdanningen retter seg primært mot ansatte i folkebibliotek.

 • Slik søker du

  NB! Studenter på videreutdanningen Aktiv formidling trenger ikke å søke opptak, men vil få tilbud om å overføres til Digital formidling.

  For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb (fsweb.no). Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon. Trykk "ny søknad" og gå til "samfunnsfag og økonomisk-administrative fag". Deretter "oppdragsstudier fakultet for samfunnsvitenskap".

  Du må dokumentere:

  • generell studiekompetanse eller realkompetanse, og
  • arbeidstilknytning med bekreftelse fra nærmeste leder.
 • Hva lærer du?

  I dette emnet lærer du om digital formidlingspraksis. Dette kan for eksempel innebære å digitalisere fysisk materiale, presentere og tilgjengeliggjøre samlinger via anbefalinger og søk, strømme fysiske arrangement og kommunisere direkte gjennom sosiale medier. Du vil lære å kritisk reflektere rundt medienes virkemåte, bruk og relevans for ulike målgrupper.

  Du vil blant annet lære om: 

  • ulike digitale mediers kommunikasjonspotensiale
  • opphavsrett og betingelser for digital publisering
  • hvordan bibliotek formidler sine samlinger på nett og gjennom digitale medier

  Gjennom dette emnet vil du lære å vurdere hva slags formidling som egner seg ulike kanaler, og for hvem, reflektere kritisk over relevans og effekt av formidling i digitale kanaler, og planlegge og gjennomføre digitale arrangement. 

  For mer informasjon om emnet kan du se emneplanen på student.oslomet.no. 

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Arbeidsformene veksler mellom videoforelesninger (opptak), nettdiskusjoner, webinarer og selvstudium.

  For informasjon om studiestart se mer informasjon på student.oslomet.no. 

 • Kostnader

Studenthistorier

Anne Gerd Lehn ser inn i kamera.
Ville unngå å havne i et spor

Anne Gerd Lehn har gått videreutdanning i bibliotek og fortsetter nå med lederutviklingsprogram for bibliotekledere.

Faglig ansvarlig

Laster inn ...

Har du noen spørsmål?

Kontaktskjema