Aktiv formidling

Videreutdanning

Få teoretisk og praktisk innføring i formidlingsarbeid ved folkebibliotek.

 • Videreutdanninger innen aktiv formidling i folkebibliotek

  Videreutdanningen Aktiv formidling er del 1 av nettstudiet "Aktiv formidling i folkebibliotek", og gjennomføres andre gang vårsemesteret 2023.

  Del 2 Digital formidling gjennomføres igjen høstsemesteret 2023. 

  Videreutdanningene Aktiv formidling (del 1) og Digital formidling (del 2) kan tas sammen eller uavhengig av hverandre. Utdanningen tilbys på oppdrag fra prosjektet Formidlingskompetanse i folkebibliotek (FiF) (bibliotekutvikling.no), som eies av ti fylkesbibliotek. Prosjektet er støttet av Nasjonalbiblioteket, som del av Nasjonal bibliotekstrategi og satsingen på «at bibliotekene skal nå nye brukere med litteratur og lesing, legge til rette for kunnskapsformidling og at bibliotekenes digitale samlinger skal økes».

  Trøndelag fylkesbibliotek er prosjektansvarlig. Det todelte nettstudiet «Aktiv formidling i folkebibliotek», er satt i gang for å stimulere til kompetanseheving og bedre bibliotektjenester i hele landet. Fylkesbibliotekene kan bistå med faglig støtte.
   

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Opptakskrav

  Generell studiekompetanse. 

  Søkere uten generell studiekompetanse kan vurderes på grunnlag av realkompetanse. Ved vurdering av realkompetanse gjelder generelle bestemmelser fra Retningslinjer for opptak på grunnlag av realkompetanse ved OsloMet - storbyuniversitetet.

  Som relevant yrkespraksis regnes arbeid i bibliotek. Søkere med arbeidstilknytning til folkebibliotek i følgende fylker prioriteres ved opptak:

  • Agder
  • Innlandet
  • Møre og Romsdal
  • Nordland
  • Rogaland
  • Vestfold og Telemark
  • Troms og Finnmark
  • Trøndelag
  • Vestland
  • Viken

  Fylkesbibliotekenes prosjekt «Formidlingskompetanse i folkebibliotek» og fylkesbiblioteksjefene avgjør hvilke kvalifiserte søkere som skal tilbys studieplass.

  Søknadsfrist

  1. desember 2022.

  Målgruppe

  Utdanningen retter seg primært mot ansatte i folkebibliotek. Ansatte i videregående skolers bibliotek kan også søke.

 • Slik søker du

  For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb (fsweb.no). Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon. Trykk "ny søknad" og gå til "samfunnsfag og økonomisk-administrative fag". Deretter "oppdragsstudier fakultet for samfunnsvitenskap".

  Du må dokumentere:

  • generell studiekompetanse eller realkompetanse, og
  • arbeidstilknytning med bekreftelse fra nærmeste leder.
 • Hva lærer du?

  Dette emnet gir deg en teoretisk og praktisk introduksjon til formidlingsarbeid, og du vil få kjennskap til brukergrupper og publikum, institusjonelle rammer for formidling samt ulike formidlingspraksiser. Du vil få grunnleggende innsikt i retorikk som praktisk ferdighet i veilednings- og læresituasjoner, og det vil i undervisningen legges vekt på formidling av fysiske og digitale samlinger, medier og sjangere av ulikt slag.

  Målet med emnet er at du skal lære: 

  • å formidle muntlig, skriftlig og visuelt til ulike målgrupper
  • å planlegge og gjennomføre et formidlingsopplegg
  • å initiere samarbeid og samskaping i sitt formidlingsarbeid i bibliotek

  For mer informasjon om emnet kan du se emneplanen på student.oslomet.no. 

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Arbeidsformene veksler mellom videoforelesninger (opptak), samtaler, nettdiskusjoner, webinarer og selvstudium.

  Studiet er nettbasert. Første samling vil være fysisk ved OsloMet i Oslo, med mulighet for å delta digitalt.

  For informasjon om studiestart kan du se student.oslomet.no.

 • Kostnader

Har du noen spørsmål?

Send oss e-post. 

Faglig ansvarlig

Laster inn ...

Studenthistorier

Anne Gerd Lehn ser inn i kamera.
Ville unngå å havne i et spor

Anne Gerd Lehn har gått videreutdanning i bibliotek og fortsetter nå med lederutviklingsprogram for bibliotekledere.