Studenter arbeider med gamle bøker

Bibliotek- og informasjonsvitenskap

Masterprogram

Har du en bachelor i bibliotekfag eller arkivbehandling og ønsker å fordype deg ytterligere? Dette masterstudiet er en naturlig videreutdannelse og kvalifiserer deg for høyere stillinger innen dokumentrelatert virksomhet i både offentlig og privat sektor.

 • Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav

  Bachelorstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap eller bachelorstudium i arkivvitenskap eller bachelorstudium med en faglig fordypning på minst 80 studiepoeng innenfor masterstudiets fagområde(r).

  C-krav

  For opptak til masterprogrammer ved OsloMet er det krav om at du har gjennomsnittskarakter på minst C fra bachelorgraden din.

  Poengberegning og rangering

  Les om hvordan vi poengberegner søknader til mastere og videreutdanninger her  

  Det kan gis tilleggspoeng for relevant yrkespraksis og relevant høyere utdanning utover opptaksgrunnlaget.   

  Relevant yrkespraksis er arbeid i bibliotek, arkiv og beslektede virksomheter. Relevant utdanning er fag innen masterstudiets fagområder.

  Poenggrense ved forrige opptak

  Alle kvalifiserte

 • Slik søker du

  For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb (fsweb.no). Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon.

  Les mer om søknadsprosessen her

  Når er søknadsfristen?

  Når får du svar på søknaden?

  • 1. mai: Tidlig opptak
  • 10. juli: Hovedopptak

  Svarfristen er normalt en uke, enkelte ganger kortere.

  Slik søker du opptak til enkeltemner på masternivå

 • Hva lærer du?

  Masterstudiet i bibliotek- og informasjonsvitenskap er bygget opp rundt flere av de samme emnene og kategoriene du kjenner fra bachelorstudiet.

  Gjennom studiet utvikler du en dypere forståelse for følgende fagområråder:

  • Kunnskapsorganisasjon og gjenfinning
  • Informasjon og samfunn
  • Litteratur og kulturformidling
  • Arkiv og dokumentbehandling

  Ved fullført studium har du inngående kunnskap om:

  • Den delen av bibliotek- og informasjonsvitenskap du har valgt å spesialisere deg i
  • Teorier og tilnærminger innen bibliotek- og informasjonsvitenskap generelt
  • Forskningsmetoder som brukes i bibliotek- og informasjonsvitenskap
  • Bruken av ulike teorier og metoder på et bibliotek- og informasjonsvitenskapelig forskningsprosjekt

  Du utvikler ferdigheter som gjør at du kan:

  • Formulere problemstilling for et bibliotek- og informasjonsvitenskapelig forskningsprosjekt, drive forskning på internasjonalt nivå og håndtere komplekse faglige spørsmål og utfordre etablert kunnskap på fagområdet
  • Bruke den bibliotek- og informasjonsfaglige kunnskapen du har tilegnet deg på nye problemfelt og i nye kontekster

  Som ferdig utdannet kan du identifisere forskningsetiske problemstillinger, du kan bidra i tverrfaglige forsknings- og utviklingsprosjekter, og kan formidle kunnskap både til spesialister og allmennheten.

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Du kan ta masterstudiet i bibliotek- og informasjonsvitenskap på heltid over to år, eller velge å ta det på deltid over fire år.  

  • Studiet innledes første semester med et obligatorisk kurs i vitenskapsteori og metode
  • De påfølgende semestrene velger du fritt fire emner fra emneporteføljen
  • Studiet fullføres med skriving av masteroppgave

  Det pedagogiske opplegget vil variere fra emne til emne. Følgende arbeids- og undervisningsformer benyttes underveis:

  • Forelesninger
  • Diskusjoner
  • Selvstudium
  • Seminarer
  • Oppgaver

  I flere av emnene blir det gitt oppgaver i form av skriftlige og muntlige arbeidskrav. Det er også arbeidskrav i form av obligatorisk tilstedeværelse i noen emner.

  Undervisning

  20 %

  Egenstudier

  80 %
 • Hva koster det?

  Du må betale en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

 • Studiets oppbygging

   

 • Hva kan du jobbe som?

  En master innen bibliotek- og informasjonsvitenskap gir et bredt spekter av jobbmuligheter. Du vil være bedre kvalifisert i konkurranse med andre jobbsøkere, og du få uttelling i form av høyere lønn sammenlignet med kandidater på bachelornivå.

  Kun halvparten av masterkandidatene arbeider i de tradisjonelle institusjonene bibliotek, arkiv og museer. De vanligste arbeidsstedene er det private næringslivet og fagbibliotek, som begge har 27 prosent av kandidatene.

 • Utveksling

  Du kan primært dra på utveksling i andre semester, men det kan være aktuelt å dra ut i tredje eller fjerde semester i forbindelse med masteroppgaven.

  Dette er noen av stedene hvor du kan ta utveksling:

  • Finland
  • Latvia
  • Spania
  • Sverige
  • Sveits
  • Tyskland
  • Ungarn

  Les mer om utveksling i bibliotek- og informasjonsvitenskap her.

 • Videre studiemuligheter

Spørsmål om utdanningen?

Kontaktskjema