Masterstudenter i bibliotek- og informasjonsvitenskap sitter på et bibliotek med en oppslått bok og en laptop foran seg.

Bibliotek- og informasjonsvitenskap

Masterprogram

Har du en bachelor i bibliotekfag eller arkivbehandling og ønsker å fordype deg ytterligere? Dette studiet kvalifiserer deg for høyere stillinger innen dokumentrelatert virksomhet i både offentlig og privat sektor.

Dette masterprogrammet legges om fra høsten 2025. I år er siste gang du kan søke på studiet slik det er lagt opp i dag.

Det nye programmet vil legge sterkere vekt på arkivvitenskap, sammenlignet med dagens program.

 • Opptakskrav og poeng

  For å søke på dette programmet må du ha en av disse:

  • bachelor i bibliotek- og informasjonsvitenskap eller arkivvitenskap
  • bachelor med en faglig fordypning på minst 80 studiepoeng innenfor masterstudiets fagområder kunnskapsorganisasjon og gjenfinning; informasjon og samfunn; litteratur- og kulturformidling eller arkivvitenskap

  Du må også ha minst 2,5 i karakterpoeng i gjennomsnitt på bachelorgraden din. Hvis du ikke dekker kravet med bachelorgraden, kan fullført videreutdanning eller annen mastergrad regnes inn i karaktersnittet.

  Søkere rangeres kun etter karakterpoeng fra bachelorgraden.

  Det kan være konkurranse om plassene. Ved forrige opptak kom alle kvalifiserte søkere inn.

  Hvordan regnes poengsummen din ut?

 • Slik søker du

  Du søker på Søknadsweb med studiekode 215 6007.

  • 15. april: ordinær søknadsfrist
  • 1. mars: tidlig opptak

  Mer om å søke på master.

 • Hva lærer du?

  Master i bibliotek- og informasjonsvitenskap kan forberede deg både for arbeidslivet og en forskerkarriere.

  Du vil utvikle dypere forståelse for ett eller flere fagområder som er relevante for både bibliotek- og informasjonsfag og arkivvitenskap.

  Under temaet informasjonssystemer, organisering og gjenfinning lærer du om teknologi og standarder som ligger til grunn for moderne nettbaserte informasjonstjenester

  Du lærer også om informasjonsgjenfinning, om hvordan selve informasjonssystemet fungerer og om hvordan brukerne faktisk bruker det.

  Når det gjelder informasjon og samfunn får du innsikt i hvordan mennesker går fram for å finne kunnskap og informasjon de trenger i arbeid, utdanning og til fritid, og lærer vitenskapelig kommunikasjon med vekt på åpen vitenskap.

  Og om temaet kultur, litteratur og politikk får du kunnskap om produksjon, formidling og mottakelse av litteratur og kultur samt den samfunnsmessige rollen til arkiver og biblioteker.

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  2. studieår

  4. semester
 • Hvordan foregår undervisningen?

  De vanligste undervisningsformene er:

  • forelesninger
  • diskusjoner 
  • selvstudium
  • seminarer
  • oppgaver 

  Noen emner er samlingsbasert og noen emner har hybrid undervisning, som betyr at du kan følge med hjemmefra eller på jobb.

  I flere av emnene blir det gitt oppgaver i form av skriftlige og muntlige arbeidskrav.

  Ettersom en fullført mastergrad blant annet skal vitne om evne til selvstendig arbeid, må du som student på masternivå regne med selv å ta ansvar for egen studieprogresjon og for hva du får ut av studiet.

  Undervisning
  20 %
  Egenstudier
  80 %
 • Hva koster det?

  Det er ikke studieavgift på dette studiet. Du betaler en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

 • Hva kan du jobbe som?

  Tidligere studenter på master i bibliotek- og informasjonsvitenskap arbeider i både private og offentlige virksomheter med

  • ledelse
  • digital informasjonsflyt og organisering
  • åpen vitenskap (open access og forskningsdata)
  • formidling og informasjonsarbeid

  Halvparten arbeider i en bibliotekrelatert virksomhet, og de fleste i et universitets- eller høyskolebibliotek.

  Andre arbeidsplasser er:

  • direktorater
  • departementer
  • fylker og kommuner
  • konsulentfirmaer
  • andre små og store bedrifter
 • Utveksling

  Du kan primært dra på utveksling i andre semester, men det kan være aktuelt å dra ut i tredje eller fjerde semester i forbindelse med masteroppgaven.

 • Videre studiemuligheter på OsloMet

Spørsmål om utdanningen?

Har du spørsmål om utdanningen, kontakt oss gjennom vårt kontaktskjema.

Studenthistorier

Per Aleksander og Adesua Ingvild poserer mellom bykhylleradene på et bibliotek.
– Du må være sosial for å være bibliotekar

Per og Adesua stortrives mellom bokhyllene. Før de begynte på master i bibliotek- og informasjonsvitenskap jobbet de i helt andre yrker.