English version

Informasjon, kultur og samfunn (INKULSAM)

I forskergruppen anlegger vi samfunnsvitenskapelige perspektiver på studier av kultur-, informasjons og medieinstitusjoner.

Vi studerer

Forskningsgruppeleder

Laster inn ...
  • Medlemmer

      Laster inn ...
    • Forskning i utdanningene

      Emnene for forskningen i gruppa knytter direkte til emnekretsen Bibliotek og samfunn som er en av tre emnekretser i utdanningsprogrammene i bibliotek- og informasjonsvitenskap på alle tre nivå (bachelor, master og doktorgrad). I bachelorutdanningen i arkiv knytter det an til emner som arkiv og samfunn, arkivarens rolle, etikk og rolleforståelse og arkivpedagogikk.