Institutt for journalistikk og mediefag

Instituttet utdanner fagfolk i journalistikk, fotojournalistikk og medier og kommunikasjon. Vår forskning undersøker journalistikk nasjonalt og internasjonalt, fra digital journalistikk, medieentreprenørskap og innovasjon, til medier i krig og konflikt, globalisering og klimajournalistikk.

Instituttet i tall

Studenter

435

Ansatte (årsverk)

34

Bachelorprogrammer

3

Masterprogram

1