English version

Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI)

Kompetansesenter for arbeidsinkludering er et samarbeid mellom OsloMet - storbyuniversitetet og NAV. Formålet med KAI er å styrke kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling innen områder som er viktige for arbeidsinkludering.

Arbeidsinkludering med kreft på CV-en

Hvert år får rundt 17 000 mennesker i arbeidsfør alder kreft i Norge. Tusen av disse er unge. Hva er barrierene for at unge med kreft deltar i arbeidslivet? Og hva skal til for å få flere i eller tilbake til arbeid?

Hør den nye episoden av KAI-podden (soundcloud.com)