English version

Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI)

Kompetansesenter for arbeidsinkludering er et samarbeid mellom OsloMet - storbyuniversitetet og NAV. Formålet med KAI er å styrke kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling innen områder som er viktige for arbeidsinkludering.

Hvorfor er arbeidet i NAVs førstelinje så vanskelig?

Hør om hva som gjør arbeidet i NAVs førstelinje så krevende. KAI-podden har besøk av Heidi Moen Gjersøe og Talieh Sadeghi som begge har jobbet på NAV-kontor, og siden tatt doktorgrad med NAV som utgangspunkt.

Siste episoder av KAI-podden