English version

Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI)

Kompetansesenter for arbeidsinkludering er et samarbeid mellom OsloMet - storbyuniversitetet og NAV. Formålet med KAI er å styrke kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling innen områder som er viktige for arbeidsinkludering.

Bør NAV jobbe evidensbasert?

Hvordan kan NAV rette seg mer etter aktuell forskning i sin praksis? Og bør de det? Joakim Finne og Vidar Bakkeli har forsket på dette. Hør hva de mener i denne episoden av KAI-podden.

Siste episoder av KAI-podden