English version

Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI)

Kompetansesenter for arbeidsinkludering er et samarbeid mellom OsloMet - storbyuniversitetet og NAV. Formålet med KAI er å styrke kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling innen områder som er viktige for arbeidsinkludering.

Utvalgte prosjekter

  • INTEGRATE
  • WORKINC (hioa.no)
  • TREfF-2 (hioa.no)
  • HIRE
  • MI-NAV (Har Motiverende Intervju effekt på raskere retur-til-arbeid hos sykemeldte med muskelskjelettsmerter? Et randomisert eksperiment innen NAV)
  • INNOWEL (hioa.no)