Forsker og programleder Lars Inge Terum.

KAI-podden

Hør professor og programleder Lars Inge Terum snakke med forskere, politikere og andre om arbeidsinkludering i denne podcasten.

Ønsker du å abonnere på KAI-podden?

 • iTunes: Trykk på abonner på siden for podkasten. 
 • Spotify: Søk opp KAI-podden og trykk på "follow".
 • SoundCloud: Søk opp Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI) og trykk "follow".

Mer om Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI) finner du på forsiden. 

Oversikt over episoder

Jusprofessor Ingunn Ikdahl i studio.

Jusprofessor Ingunn Ikdahl. Foto: Pål Arne Kvalnes

Episode 10: Trygdeskandalen: Hvem har ansvaret for at NAV tolker loven riktig?

Siden 2012 har flere stønadsmottakere har blitt dømt for trygdesvindel, men er det er snakk om svindel? Hva står igjen ubesvart? I denne episoden av KAI-podden møter vi jusprofessor ved Universitetet i Oslo, Ingunn Ikdahl.

Forsker og forfatter Kjetil Frøyland. Foto: Pål Arne Kvalnes

Episode 9: Hva menes med "å stå langt fra arbeid"? 

Hvordan kan ordinært arbeid brukes som både mål og middel i arbeidsinkluderingen? Og hva er jobbspesialistens rolle? I denne episoden av KAI-podden møter vi forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet AFI og en av forfatterne bak boken "Inkluderingskompetanse", Kjetil Frøyland.

Georg Espolin Johnson i studio.

Tidligere medisinsk sakkyndig i trygderetten, Georg Espolin Johnson. Foto: Pål Arne Kvalnes

Episode 8: – Fastlegene er våre beste venner og våre verste fiender

Er legene i NAV-systemet autoriteter selv om helseplagene befinner seg i medisinens periferi? Og bør NAV-legene kunne mer samfunnsfag? I denne episoden av KAI-podden møter vi tidligere medisinsk sakkyndig i trygderetten, Georg Espolin Johnson.

Samfunnsanalytiker Helene Berg. Foto: Erik Ruud

Episode 7: Fungerer arbeidsrettede tiltak i privat regi bedre enn de offentlige?

Vil anbudsprosesser effektivisere arbeidsinkluderingen for NAV? Og bør det private markedet utføre flere av tiltakene?

I denne episoden av KAI-podden møter vi sosiolog og samfunnsanalytiker i Proba, Helene Berg.

Yngvar Åsholt, kunnskapsdirektør i NAV

Kunnskapsdirektør og beredskapsleder i NAV, Yngvar Åsholt. Foto: Pål Arne Kvalnes

Episode 6: Håndterte en "tsunami" av ledige fra hjemmekontor

I denne episoden møter vi kunnskapsdirektør og beredskapsleder Yngvar Åsholt og hører hvordan det gikk da koronakrisen inntraff, og hvordan NAV nå jobber med arbeidsinkludering. 

Episode 5: – Det er en klasseskjevhet i hvem som blir rammet i koronakrisen

Hvem er det egentlig som utgjør de ekstra arbeidsledige som følge av COVID-19-utbruddet? I femte episode av KAI-podden møter vi professor og forsker Espen Dahl. 

  Laster inn ...

  Episode 4: – Vi klapper for helsetjenesten, men snakker ned NAV

  Hvordan gikk det med NAV da landet stengte ned? Helsetjenestene satte premissene for nedstengingen, men NAV måtte takle ledigheten som fulgte. 

  I denne episoden møter vi professor og forsker Tone Alm Andreassen.

   Laster inn ...

   Episode 3: – Flere må få rett på dagpenger

   Får unge arbeidstakere, frilansere og mindre bedrifter den hjelpen de burde ha fått? Hva kan gjøres for gruppene som ikke fanges opp av sosialforsikringssystemet vi har gjennom folketrygden?

   I denne episoden av KAI-podden møter vi professor og faglig koordinator for KAI, Ann-Helén Bay.

    Laster inn ...

    Episode 2: Kan borgerlønn forenkle trygdesystemet vårt? 

    Hvordan har trygdesystemet vårt fungert under koronakrisen? Ville det ikke vært bedre om vi hadde innført en forenklet basisinntekt eller borgerlønn for å hjelpe de arbeidsledige? Dette er noen av temaene som diskuteres når professor og forsker Axel West Pedersen gjester KAI-podden. 

     Laster inn ...

     Episode 1: Fortrenger "koronaarbeidsledige" de med helseplager? 

     Hva skjer med gruppen som har store utfordringer med å komme seg inn i arbeidslivet når koronaepidemien fører til en stor økning i antall normalarbeidsledige? Vil NAV ha kapasitet til å jobbe med arbeidsinkludering? Hør samtale med seniorforsker Øystein Spjelkavik i første episode av KAI-podden. 

      Laster inn ...

      Programleder for KAI-podden

      Laster inn ...