Forsker og programleder Talieh Sadeghi.

KAI-podden

Hør forsker og programleder Talieh Sadeghi snakke med forskere, politikere og andre om arbeidsinkludering i denne podcasten.

Ønsker du å abonnere på KAI-podden?

  • iTunes: Trykk på abonner på siden for podkasten. 
  • Spotify: Søk opp KAI-podden og trykk på "follow".
  • SoundCloud: Søk opp Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI) og trykk "follow".

Mer om Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI) finner du på forsiden. 

Oversikt over episoder

Cathrine og Ida sitter ved siden av hverandre på en gul benk.

Cathrine Egeland og Ida Bring Løberg har forsket på følelser i NAVs digitale førstelinje. Foto: Kamilla Brandal/OsloMet

Episode 40: Hva har følelser med oppfølging og digital samhandling å gjøre? (soundcloud.com)

Stadig flere av NAVs tjenester digitaliseres. Dette fører til at samhandlingen mellom NAV-veileder og brukere ofte foregår på digitale plattformer. I en nylig publisert prisbelønnet artikkel kan vi lese at veiledere på NAV-kontorene får en «annerledes følelse» av digital samhandling med brukerne.

Men hva har egentlig følelser med oppfølging og digital samhandling å gjøre? Og hvordan endrer digitale tjenester oppfølgingsarbeidet i NAV?

Med oss i studio har vi forfatterne bak studien, Ida Bring Løberg fra Analyseseksjonen i NAV, og Cathrine Egeland fra OsloMet.

Referanse: Løberg, I. B., & Egeland, C. (2023). ‘You get a completely different feeling’ – an empirical exploration of emotions and their functions in digital frontline work. European journal of social work, 26(1), 108-120. (tandfonline.com)

Tone Alm Andreassen sitter på en gul benk foran en vegg med bøker.

Tone Alm Andreassen er professor ved Senter for profesjonsforskning ved OsloMet. Foto: Kamilla Brandal

Episode 39: Hvordan samordne tjenester for å lykkes med arbeidsinkludering? (soundcloud.com)

Flere forskere mener at samarbeid og samordning er viktig for å oppnå effektiv arbeidsinkludering. For å lykkes med arbeidsinkludering må flere tjenester koordineres, og aktører må samarbeide om det samme målet.

Hva vil det si å samordne tjenestene, og hvordan skal man samarbeide på tvers av tjenester og sektorer? Hvorfor er det vanskelig i praksis?

Vi spør Tone Alm Andreassen, professor ved senter for profesjonsforskning og leder for kjernemiljøet INTEGRATE.

Forskerne Heidi Nicolaisen og Åshild Male Kalstø fra NAV sitter ved siden av hverandre og smiler til kamera.

Heidi Nicolaisen og Åshild Male Kalstø er forskere i Analyseseksjonen i NAV. Foto: Kamilla Brandal

Episode 38: Hvorfor øker antallet sosialhjelpsmottakere? (soundcloud.com)

Nye analyser fra NAV viser at 13 prosent flere mottok sosialhjelp i 2023 sammenlignet med året før. De nye utfordringene øker presset på NAV og utfordrer både kapasiteten og kompetansen i førstelinjen.

Forskerne Heidi Nicolaisen og Åshild Kalstø står bak disse analysene, og vi spør dem: Har vi fått en ny type fattigdom i Norge? Hva er årsakene til økningen i mottak av sosialhjelp? Hvilke utfordringer står disse menneskene i og hvordan skal NAV hjelpe dem fremover?

Portrett av Grete Wangen.

Forsker og leder for Supported Employment Norge (SENO), Grete Wangen. Foto: Pål Arne Kvalnes

Episode 37: Supported Employment: Hva er kvalitet i tjenestene? (soundcloud.com)

Supported Employment-metodikken er beregnet på personer som trenger omfattende oppfølging for å få og beholde arbeid. Kvalitet i tjenestene skal bidra til jobbutvikling og jobbfastholdelse. Men hva betyr det? I denne episoden av KAI-podden har vi et gjenhør med tidligere forsker og nåværende leder i Supported Employment Norge, Grete Wangen.

Portrettbilde av Kari Sand og Tone Liodden.

Forskerne Kari Sand, SINTEF og Tone Liodden, By- og regionsforskningsinstituttet NIBR. Foto: Pål Arne Kvalnes

Episode 36: Hvilke konsekvenser har digitalisering av NAVs tjenester? (soundcloud.com)

Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) anslår at rundt 850 000 personer er sårbare i møte med offentlige digitale tjenester og risikerer å havne i et digitalt utenforskap. Hvordan kan utenforskapet forebygges?

I denne episoden av KAI-podden møter vi forsker ved By- og regionsforskningsinstituttet NIBR, Tone Liodden og forsker ved SINTEF, Kari Sand.

Portrettbilde av Randi Wågø Aas, Henriette Østholm og Elin Stoermann-Næss.

Randi Wågø Aas, Henriette Østholm og Elin Stoermann-Næss gjester KAI-podden. Foto: Pål Arne Kvalnes

Episode 35: Arbeidsinkludering med kreft på CV-en (soundcloud.com)

Hvert år får rundt 17 000 mennesker i arbeidsfør alder kreft i Norge. Tusen av disse er unge. Mange ønsker å komme inn i arbeidslivet, både under og etter kreftsykdom, men likevel står flere utenfor arbeid.

Med oss i studio har vi Elin Stoermann-Næss fra Kreftforeningen, professor Randi Wågø Aas og tidligere kreftpasient Henriette Østholm. Vi spør: Er kreft forenlig med arbeid? Hva er barrierene for at unge med kreft deltar i arbeidslivet? Og hva skal til for å få flere i eller tilbake til arbeid?

Studentene Grete og Sara sitter i en trapp sammen med NAV-rådgiver May-Liz og førsteamanuensis Heidi.

Studentene Sara og Grete, seniorrådgiver May-Liz ved NAV Trøndelag og førsteamanuensis Heidi er med i KAI-podden for å snakke om mastergradsemnet Eksperter i team ved NTNU.

Episode 34: Eksperter i team: Hvordan kan NAV sikre lik deltakelse i arbeidslivet? (soundcloud.com)

Mange står i dag utenfor arbeidslivet, til tross for stor etterspørsel etter folk i arbeidsmarkedet. NAV Trøndelag inviterte studenter ved NTNU til å komme med innspill i hvordan de kan møte denne utfordringen.

Karianne Nyheim Stray sitter foran podkastmikrofonen og smiler til kamera.

Karianne Nyheim Stray i podkaststudio. Foto: Kamilla Brandal

Episode 33: NAVs vurdering av sykmeldtes arbeidsevne: Kan alle stort sett gjøre noe? (soundcloud.com)

I følge Statistisk sentralbyrå er 130 000 nordmenn sykmeldt hver dag. Det er NAV som avgjør om den sykmeldte har rett på sykepenger. Hva baserer de sine vurderinger på? Og hvordan involverer de leger og arbeidsgiver i dette arbeidet? Forsker Karianne Nyheim Stray har intervjuet NAV-veiledere om nettopp dette.

Portrettbilde av Rik van Berkel.

Rik van Berkel. Foto: Utrecht University

Episode 32: Arbeidsgivers rolle i arbeidsinkludering (soundcloud.com)

Hvilken rolle har arbeidsgivere i å inkludere personer som av ulike årsaker står utenfor arbeidslivet? Og hvordan kan de bli støttet i å ansette personer som har utfordringer med å komme i arbeid? Vi spør professor ved Universitetet i Utrecht Rik van Berkel, en av ekspertene på forskningsfeltet.

Bilde av Hans Christian Holte i podkaststudio.

NAV-direktør Hans Christian Holte. Foto: Kamilla Brandal

Episode 31: NAVs nye virksomhetsstrategi: Hvordan skal ambisjonene realiseres? (soundcloud.com)

Ambisjonene i NAVs nye virksomhetsstrategi mot 2030 er store og mange. Hvordan skal disse realiseres? NAV-direktør Hans Christian Holte svarer.

Vidar Bakkeli og Joakim Finne i lydstudio.

Vidar Bakkeli og Joakim Finne i studio. Foto: Pål Arne Kvalnes

Episode 30: Bør NAV jobbe evidensbasert? (soundcloud.com)

Hvordan kan NAV rette seg mer etter aktuell forskning i sin praksis? Og bør de det?
Joakim Finne og Vidar Bakkeli har forsket på dette. Hør hva de mener i denne episoden av KAI-podden.

Portrettbilde av Michael Lipsky. Foto: Demos.

Professor Michael Lipsky Foto: Demos

Episode 29: Er utøvelse av skjønn i bakkebyråkratiet et demokratisk problem? En samtale med Michael Lipsky (soundcloud.com)

Michael Lipsky ga i 1980 ut boken "Street level bureaucracy" og lanserte med det ideen om "bakkebyråkratiet" og menneskene som jobber som "bakkebyråkater". I denne episoden forklarer Lipsky hvorfor bruk av skjønn i bakkebyråkratier er uunngåelig, og hvorvidt det kan være et demokratisk problem.

Heidi Moen Gjersøe og Talieh Sadeghi i podkaststudio.

Heidi Moen Gjersøe og Talieh Sadeghi i podkaststudio. Foto: Pål Arne Kvalnes

Episode 28: Hvorfor er arbeidet i NAVs førstelinje så vanskelig? Del 2 (soundcloud.com)

Gjør manglende kunnskap arbeidet ved NAV-kontorene vanskelig, og i hvilken grad skaper mangel på tid og ressurser problemer i arbeidet? Er NAV-tilsatte tilfredse med kvaliteten på eget arbeid? Heidi Moen Gjersøe og Talieh Sadeghi har begge jobbet på NAV-kontor, og begge har siden tatt doktorgrad med NAV som utgangspunkt. 

Talieh Sadeghi og Heidi Moen Gjersøe i studio.

Talieh Sadeghi og Heidi Moen Gjersøe i studio. Foto: Pål Arne Kvalnes

Episode 27: Hvorfor er arbeidet i NAVs førstelinje så vanskelig? Del 1 (soundcloud.com)

NAV-kontorene skal både jobbe med inntektssikring og arbeidsinkludering. Ligger det en spenning i dette «dobbeltoppdraget»? Heidi Moen Gjersøe og Talieh Sadeghi har begge jobbet på NAV-kontor, og begge har siden tatt doktorgrad med NAV som utgangspunkt.

Gøsta Esping Andersen under kreeringsseremonien ved OsloMet.

Gøsta Esping Andersen under kreeringsseremoni for æresdoktorgrad ved OsloMet. Foto: Sonja Balci

Episode 26: En samtale med Gøsta Esping Andersen (soundcloud.com)

I denne episoden hører vi professor Gøsta Esping Andersen i samtale med professor Ivar Lødemel. Esping-Andersen ble for kort tid siden ble utnevnt til æresdoktor ved OsloMet, og hans bok "The three worlds of welfare capitalism" (1990) er blant de mest siterte samfunnsvitenskapelige arbeider noensinne.

Margreth Grotle i lydstudio.

Professor Margreth Grotle i studio. Foto: Pål Arne Kvalnes

Episode 25: Muskel- og skjelettplager står for en tredjedel av sykefraværet (soundcloud.com)

Mer enn en fjerdedel av uføretrygdingen skyldes muskelskjelettplager. Men hva slags plager er dette? Og i hvilken grad finnes det kunnskap om hva som kan begrense disse plagene? I denne episoden møter vi professor ved Institutt for fysioterapi, Margreth Grotle.

Axel West Pedersen i podkaststudio.

Professor Axel West Pedersen i studio. Foto: Pål Arne Kvalnes

Episode 24: Sjenerøs trygd = mindre lyst til å jobbe? (soundcloud.com)

Årlig betales det ut mer enn 200 milliarder kroner i trygd til personer uten arbeid. Fører sjenerøse stønader til at færre ønsker å arbeide? I denne episoden møter vi professor Axel West Pedersen.

Anne Hege Strand i podkaststudio.

Fafo-forsker Anne Hege Strand i studio. Foto: Pål Arne Kvalnes

Episode 23: Må de unge ha diagnose for å få tett oppfølging av NAV? (soundcloud.com)

I denne episoden snakker Anne Hege Strand om de unge sitt møte med Nav og den uheldige tendensen til at deres utfordringer av Nav blir definerte som helseplager. Bakgrunn for samtalen er Fafo-rapporten «Velferdsordninger til unge: Bruk av arbeidsavklaringspenger og kvalifiseringsprogram blant unge utenfor arbeid og utdanning» (fafo.no), som Strand har skrevet sammen med Jørgen Svalund.

Pål Molander i lydstudio.

STAMI-direktør Pål Molander i studio. Foto: Pål Arne Kvalnes

Episode 22: – Arbeid kan både forbedre og forverre helsa (soundcloud.com)

Norge er best på arbeidsmiljø, og har samtidig høyt sykefravær. Hva er sammenhengen? Gjest i denne episoden er direktør i Statens Arbeidsmiljøinstitutt, Pål Molander. 

Skjermdump fra intervju over nett med Bernardo Zacka og Heidi Moen Gjersøe.

Skjermdump fra intervju av Bernardo Zacka med gjesteprogramleder Heidi Moen Gjersøe.

Episode 21: Hvorfor er førstelinja i NAV så viktig? (soundcloud.com)

Og har utformingen av NAVs venterom noe å si? Den amerikanske forskeren Bernardo Zacka fra Massachusetts Institute of Technology (MIT) gir oss svar i et internasjonalt perspektiv og presenterer tre typer ansatte i førstelinja. Gjesteprogramleder er førsteamanuensis Heidi Moen Gjersøe.

Hilde Fiva Buzungu i podkaststudio.

Førsteamanuensis Hilde Fiva Buzungu i studio. Foto: Pål Arne Kvalnes

Episode 20: NAV overvurderer språkkompetansen til innvandrere (soundcloud.com)

– En kommunikativ undertrykkende praksis, mener førsteamanuensis Hilde Fiva Buzungu. Hvilke konsekvenser får det, og hvorfor har ikke NAV bedre rutiner? 

Cecilie Glomseth i studio.

Religionshistoriker og seniorrådgiver i NAV, Cecilie Glomseth i studio. Foto: Kjetil Helland

Episode 19: Hvorfor er det utfordrende for NAV å møte innvandrere? (soundcloud.com)

Hvilke språklige og kulturelle utfordringer har NAV i møte med innvandrere? Tar NAV kompetanseutfordringene på alvor? 
Gjest i denne episoden av KAI-podden er Cecilie Glomseth. Hun er religionshistoriker og seniorrådgiver i NAV, og har i flere år jobbet med integrering i ulike roller.

Portrettbilde av Lise Cecilie Kleppe og Hanne Glemmestad.

Redaktørene bak boka "Arbeidsinkludering i sosialt arbeid", Lise C. Kleppe og Hanne Glemmestad i studio. Foto: Pål Arne Kvalnes

Episode 18: Hvorfor er ikke alle NAV-ansatte sosialarbeidere? (soundcloud.com)

Hvorfor etterspør ikke NAV flere med fagbakgrunn fra sosialt arbeid, og hvordan kan sosialt arbeid styrke arbeidsinkluderingen? Hør svaret fra våre redaktørene bak boka "Arbeidsinkludering i sosialt arbeid", Lise Cecilie Kleppe og Hanne Glemmestad. 

Seniorforsker og nestleder ved Frischsenteret, Simen Markussen i studio.

Seniorforsker og nestleder ved Frischsenteret, Simen Markussen i studio. Foto: Kjetil Helland

Episode 17: Stadig flere unge på uføretrygd (soundcloud.com)

Stadig flere unge sliter med å komme inn i arbeidslivet. Hvordan skal vi forstå dette? Samfunnsøkonom og forsker Simen Markussen har sett på årsakene til at det blir flere unge uføre og færre unge i arbeid.

Einar Øverbye i podkaststudio.

Professor Einar Øverbye i podkaststudio. Foto: Kjetil Helland.

Episode 16: Arbeidslina er tvitydig (soundcloud.com)

Når kan det vere ein fordel å ikkje arbeide? Kor kjem det positive bildet av lønsarbeid frå? Høyr professor Einar Øverbye på OsloMet som i ei årrekke har forska på norsk og internasjonal velferdspolitikk.

Stipendiat Ida Bring Løberg i studio.

Stipendiat Ida Bring Løberg i studio. Foto: Pål Arne Kvalnes

Episode 15: Kva skjer når NAV inviterer til chat? (soundcloud.com) 

Speler det nokon rolle kva måte NAV kommuniserer med brukarar på? Frigjer digitalisering ressursar, og vert frigjorde ressursar brukt på brukarar som treng det mest? Høyr OsloMet-stipendiat Ida Bring Løberg sitt djupdykk i NAV-digitalisering i denne episoden av KAI-podden.

Portrettbilder av Espen Steinung Dahl og Ivar Andreas Åsland Lima.

Fra venstre: Forskere Espen Steinung Dahl og Ivar Andreas Åsland Lima. Foto: Pål Arne Kvalnes

Episode 14: Har Supported Employment god effekt? (soundcloud.com) 

Det brukes en del ressurser på Supported Employment, men kan ressursbruken forsvares? Hør hva to norske undersøkelser har vist når forskerne ved Arbeids- og velferdsdirektoratet, Espen Steinung Dahl og Ivar Andreas Åsland Lima er gjester i studio.

Grete Wangen i lydstudio ved OsloMet.

Forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet AFI, Grete Wangen. Foto: Pål Arne Kvalnes

Episode 13: Hvorfor er Supported Employment sentralt i arbeidsinkludering? (soundcloud.com) 

Supported Employment (SE) ble importert fra USA, men hvorfor bruker vi metoden i Norge? Og fungerer den like godt her? Forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet AFI Grete Wangen er gjest i denne episoden.

Portrettbilde av Torbjørn Røe Isaksen i lydstudio.

Arbeids- og inkluderingsminister Torbjørn Røe Isaksen i studio. Foto: Pål Arne Kvalnes

Episode 12: – Utenforskap er et politisk konstruert begrep (soundcloud.com)

Arbeids- og inkluderingsminister Torbjørn Røe Isaksen skrev i 2013 boken "Den onde sirkelen" og var tidlig ute med å bruke begrepet "utenforskap". Hvorfor har det nå blitt en Stortingsmelding? Og hvorfor er det økende barnefattigdom?

Forsker Knut Fossestøl i studio.

Forsker Knut Fossestøl i studio. Foto: Pål Arne Kvalnes

Episode 11: Arbeider NAV-kontorene mer arbeidsrettet nå? (soundcloud.com)

I 2016 ville Stortinget ha mer myndige NAV-kontor. Forsker Knut Fossestøl har ledet et prosjekt som har studert hva som skjedde med lokalkontorene etter stortingsmeldingen "NAV i en ny tid – for arbeid og aktivitet.

Jusprofessor Ingunn Ikdahl i studio.

Jusprofessor Ingunn Ikdahl. Foto: Pål Arne Kvalnes

Episode 10: Trygdeskandalen: Hvem har ansvaret for at NAV tolker loven riktig? (soundcloud.com)

Siden 2012 har flere stønadsmottakere har blitt dømt for trygdesvindel, men er det er snakk om svindel? Hva står igjen ubesvart? I denne episoden av KAI-podden møter vi jusprofessor ved Universitetet i Oslo, Ingunn Ikdahl.

Forsker og forfatter Kjetil Frøyland. Foto: Pål Arne Kvalnes

Episode 9: Hva menes med "å stå langt fra arbeid"? (soundcloud) 

Hvordan kan ordinært arbeid brukes som både mål og middel i arbeidsinkluderingen? Og hva er jobbspesialistens rolle? I denne episoden av KAI-podden møter vi forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet AFI og en av forfatterne bak boken "Inkluderingskompetanse", Kjetil Frøyland.

Georg Espolin Johnson i studio.

Tidligere medisinsk sakkyndig i trygderetten, Georg Espolin Johnson. Foto: Pål Arne Kvalnes

Episode 8: – Fastlegene er våre beste venner og våre verste fiender (soundcloud.com)

Er legene i NAV-systemet autoriteter selv om helseplagene befinner seg i medisinens periferi? Og bør NAV-legene kunne mer samfunnsfag? I denne episoden av KAI-podden møter vi tidligere medisinsk sakkyndig i trygderetten, Georg Espolin Johnson.

Samfunnsanalytiker Helene Berg. Foto: Erik Ruud

Episode 7: Fungerer arbeidsrettede tiltak i privat regi bedre enn de offentlige? (soundcloud.com)

Vil anbudsprosesser effektivisere arbeidsinkluderingen for NAV? Og bør det private markedet utføre flere av tiltakene?

I denne episoden av KAI-podden møter vi sosiolog og samfunnsanalytiker i Proba, Helene Berg.

Yngvar Åsholt, kunnskapsdirektør i NAV

Kunnskapsdirektør og beredskapsleder i NAV, Yngvar Åsholt. Foto: Pål Arne Kvalnes

Episode 6: Håndterte en "tsunami" av ledige fra hjemmekontor (soundcloud.com)

I denne episoden møter vi kunnskapsdirektør og beredskapsleder Yngvar Åsholt og hører hvordan det gikk da koronakrisen inntraff, og hvordan NAV nå jobber med arbeidsinkludering. 

Episode 5: – Det er en klasseskjevhet i hvem som blir rammet i koronakrisen (soundcloud.com)

Hvem er det egentlig som utgjør de ekstra arbeidsledige som følge av COVID-19-utbruddet? I femte episode av KAI-podden møter vi professor og forsker Espen Dahl. 

Laster inn ...

Episode 4: – Vi klapper for helsetjenesten, men snakker ned NAV (soundcloud.com)

Hvordan gikk det med NAV da landet stengte ned? Helsetjenestene satte premissene for nedstengingen, men NAV måtte takle ledigheten som fulgte. 

I denne episoden møter vi professor og forsker Tone Alm Andreassen.

Laster inn ...

Episode 3: – Flere må få rett på dagpenger (soundcloud.com)

Får unge arbeidstakere, frilansere og mindre bedrifter den hjelpen de burde ha fått? Hva kan gjøres for gruppene som ikke fanges opp av sosialforsikringssystemet vi har gjennom folketrygden?

I denne episoden av KAI-podden møter vi professor og faglig koordinator for KAI, Ann-Helén Bay.

Laster inn ...

Episode 2: Kan borgerlønn forenkle trygdesystemet vårt? (soundcloud.com)

Hvordan har trygdesystemet vårt fungert under koronakrisen? Ville det ikke vært bedre om vi hadde innført en forenklet basisinntekt eller borgerlønn for å hjelpe de arbeidsledige? Dette er noen av temaene som diskuteres når professor og forsker Axel West Pedersen gjester KAI-podden. 

Laster inn ...

Episode 1: Fortrenger "koronaarbeidsledige" de med helseplager? (soundcloud)

Hva skjer med gruppen som har store utfordringer med å komme seg inn i arbeidslivet når koronaepidemien fører til en stor økning i antall normalarbeidsledige? Vil NAV ha kapasitet til å jobbe med arbeidsinkludering? Hør samtale med seniorforsker Øystein Spjelkavik i første episode av KAI-podden. 

Laster inn ...

Programleder for KAI-podden

Laster inn ...

Om KAI-podden

Opptaket til det som skulle bli første episode av Kompetansesenter for arbeidsinkludering sin podkast, KAI-podden, ble gjort 9. juni 2020. Programleder fra den gang og frem til 2022 var professor Lars Inge Terum ved Senter for profesjonsstudier (SPS).

Forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet AFI, Talieh Sadeghi er programleder i dag.