KAI-kronikken

KAI-kronikken er ett av flere tiltak for å skape større interesse for og bevissthet om arbeidsinkludering. Kronikkene er skrevet av forskere og andre som arbeider med temaer relatert til arbeidsinkludering og formidler deres synspunkter.

Viser: 12 av 40 artikler

Fra venstre: Torill Helene Tveito og Steffen Torp.
Selvstendig næringsdrivende med kreft trenger annen arbeidsrettet støtte enn lønnsmottakere

Kronikk: Selvstendig næringsdrivende har fått lite oppmerksomhet knyttet til rehabilitering og arbeidsinkludering, skriver professorer.

Fra venstre: Øystein Spjelkavik og Grete Wangen.
Noen nyanseringer om Supported Employment

Kronikk: Debatten om Supported Employment og metodens effekt bør nyanseres litt, skriver forskere.

Portrettbilde av Maria Gussard Volckmar-Eeg.
Kultur som problem i arbeidsinkludering

Kronikk: Brukernes «kultur» blir en restkategori når saksbehandlere sliter med å forklare hvorfor arbeidsinkluderingen ikke lykkes.

Illustrasjonsbilde av to personer på et kontor som tar hverandre i hånda.
Dette skal til for at forskningen blir brukt i praksis

Kronikk: Forskere må heve ambisjonsnivået, og ikke kun overføre generalisert kunnskap, men innhente praksiskunnskapen som allerede er i NAV-systemet.

Portrettbilde av Karen Evelyn Hauge.
Supported Employment: Ikke bedre enn andre oppfølgingstiltak fra NAV

Kronikk: Vår forskning viser at tiltaket Supported Employment ikke fikk flere med nedsatt arbeidsevne i arbeid enn de som hadde fått andre oppfølgingstiltak fra NAV, skriver forsker.

Portrettbilder av Talieh Sadeghi og Lars Inge Terum.
Nav trenger en langsiktig kompetansestrategi

Kronikk: Egenlæring og skulder-til-skulder-opplæring dominerer i Nav, men det kan ikke erstatte mer formaliserte kvalifiserings- og opplæringsformer, skriver Talieh Sadeghi og Lars Inge Terum.

Portrettbilder av Katharina Herlofson og Tale Hellevik.
Heving av aldersgrensen i arbeidslivet er en styrking av tilliten til eldre arbeidstakere

Kronikk: Motstanden mot å gi eldre muligheten til å jobbe lenger er stor. Det er det liten grunn til, skriver forskere.

Portrettbilde av forskere Hege Gjertsen, Hans A. Hauge og Line Melbøe.
Utviklingshemmede ekskluderes unødvendig i ordinært arbeidsliv

Kronikk: Nye samarbeidsmåter kan gi flere utviklingshemmede muligheter til å jobbe på ordinære arbeidsplasser, skriver forskere.

Portrettbilder av Vegar Bjørnshagen og Elisabeth Ugreninov.
Rullestolbrukere diskrimineres i arbeidslivet

Kronikk: Rullestolbrukere må søke på nesten dobbelt så mange jobbutlysninger for å bli invitert til et jobbintervju som likt kvalifiserte søkere uten funksjonsnedsettelser, skriver forskere.

Professor emeritus Lars Inge Terum ser inn i kamera. Foto: Pål Arne Kvalnes, OsloMet.
Fire grunnar for å avvikle partnarskapet i Nav

Kronikk: Partnerskapen kompliserer unødvendig og bør difor avviklast, skriv Lars Inge Terum som svar til Knut Fossestøl.

Forsker Knut Fossestøl utenfor campus i Pilestredet. Foto: Pål Arne Kvalnes, OsloMet.
Statliggjøring løser ikke problemet

Kronikk: At Nav-kontorer har to eiere, stat og kommune, og de ansatte har to arbeidsgivere er omstridt. Men en statliggjøring løser ikke problemet, skriver forsker Knut Fossestøl.

Fra venstre: Forskere Anne Hege Strand og Arne Grønningsæter
Når unge lukker døren

Kronikk: Hva kan gjøres for unge som stenger seg inne i kjellerstuer og foran dataskjermer, dropper ut av skole og arbeidsliv og ikke kommer seg videre i livet, spør forskere.