KAI-kronikken

KAI-kronikken er ett av flere tiltak for å skape større interesse for og bevissthet om arbeidsinkludering. Kronikkene er skrevet av forskere og andre som arbeider med temaer relatert til arbeidsinkludering og formidler deres synspunkter.

Viser: 12 av 35 artikler

Portrettbilder av Talieh Sadeghi og Lars Inge Terum.
Nav trenger en langsiktig kompetansestrategi

Kronikk: Egenlæring og skulder-til-skulder-opplæring dominerer i Nav, men det kan ikke erstatte mer formaliserte kvalifiserings- og opplæringsformer, skriver Talieh Sadeghi og Lars Inge Terum.

Portrettbilder av Katharina Herlofson og Tale Hellevik.
Heving av aldersgrensen i arbeidslivet er en styrking av tilliten til eldre arbeidstakere

Kronikk: Motstanden mot å gi eldre muligheten til å jobbe lenger er stor. Det er det liten grunn til, skriver forskere.

Portrettbilde av forskere Hege Gjertsen, Hans A. Hauge og Line Melbøe.
Utviklingshemmede ekskluderes unødvendig i ordinært arbeidsliv

Kronikk: Nye samarbeidsmåter kan gi flere utviklingshemmede muligheter til å jobbe på ordinære arbeidsplasser, skriver forskere.

Portrettbilder av Vegar Bjørnshagen og Elisabeth Ugreninov.
Rullestolbrukere diskrimineres i arbeidslivet

Kronikk: Rullestolbrukere må søke på nesten dobbelt så mange jobbutlysninger for å bli invitert til et jobbintervju som likt kvalifiserte søkere uten funksjonsnedsettelser, skriver forskere.

Professor emeritus Lars Inge Terum ser inn i kamera. Foto: Pål Arne Kvalnes, OsloMet.
Fire grunnar for å avvikle partnarskapet i Nav

Kronikk: Partnerskapen kompliserer unødvendig og bør difor avviklast, skriv Lars Inge Terum som svar til Knut Fossestøl.

Forsker Knut Fossestøl utenfor campus i Pilestredet. Foto: Pål Arne Kvalnes, OsloMet.
Statliggjøring løser ikke problemet

Kronikk: At Nav-kontorer har to eiere, stat og kommune, og de ansatte har to arbeidsgivere er omstridt. Men en statliggjøring løser ikke problemet, skriver forsker Knut Fossestøl.

Fra venstre: Forskere Anne Hege Strand og Arne Grønningsæter
Når unge lukker døren

Kronikk: Hva kan gjøres for unge som stenger seg inne i kjellerstuer og foran dataskjermer, dropper ut av skole og arbeidsliv og ikke kommer seg videre i livet, spør forskere.

Fra venstre: Forskere Ida Bring Løberg, Eric Breit, Maria Røhnebæk og Cathrine Egeland.
Mestringsstrategier i den digitale veiledningen i NAV

Kronikk: Digitalisering i NAV fører til tilgjengelighet og gjennomsiktighet for brukerne, men også nye dilemmaer for ansatte, skriver forskere.

Forsker Anne Skevik Grødem. Foto: Sonja Balci.
Arbeidslinja for bestemødre

Kronikk: Arbeidslinja har nådd de eldste arbeidstakerne. Kan arbeidslinja for eldre lære oss noe om arbeidslinja for de yngre – og omvendt, spør forsker Anne Skevik Grødem.

Chris Jensen og Roar Johnsen.
Arbeidsrettede tiltak – nyansering nødvendig

Kronikk: Det er ikke grunnlag for å si at tverrfaglige arbeidsrettede rehabiliteringsprogram er uten effekt, skriver Chris Jensen og Roar Johnsen som svar til Margreth Grotle.

Stipendiat Magne Bråthen.
Rask utplassering i ordinært arbeid? - Ikke nødvendigvis

Kronikk: Rask utplassering i det ordinære arbeidslivet har vært et mantra i arbeids-inkluderingen, men for personer med psykiske helseproblemer er tid i den innledende fasen viktig for å etablere tillit og sikre brukermedvirkning, skriver stipendiat.

Professor Margreth Grotle
Arbeidsrettede tiltak har liten effekt på retur-til-arbeid

Kronikk: Muskelskjelettplager er den mest vanlige årsaken til sykefravær og uføretrygd, men det er vanskelig å finne positive effekter av arbeidsrettede tiltak rettet mot denne gruppen i Norge, skriver professor.