KAI-kronikken

KAI-kronikken er eit tiltak for å skapa større interesse for og forståing for arbeidsinkludering. Kronikkane er skrevne av forskarar og andre som arbeider med arbeidsinkludering eller lignande, og formidlar synspunkta deira.

Viser: 12 av 77 artikler

En kvinne står foran en tavle. Hun smiler til en annen kvinne som står med ryggen til kamera.
Tettere samarbeid utvikler inkluderingskompetanse

Kronikk: Studie viser at samarbeidet mellom NAV og bedrift hjelper kandidaten til å passe bedre inn på jobben.

Et NAV-skilt henger på en grå murvegg i forgrunnen, og vi ser inngangen til Arbeids- og velferdsdirektoratet i fokus.
Sterk uførevekst blant unge skyldes reglene for AAP

Kronikk: Varighetsbestemmelsene for arbeidsavklaringspenger (AAP) ser ut til å være den viktigste årsaken til at flere unge blir uføre.

En gruppe på fem personer sitter rundt et stuebord og snakker. Noen sitter i en sofa, og noen sitter på stoler.
Arbeidsrettet rehabilitering hjelper sykmeldte tilbake i jobb

Kronikk: Et døgnopphold på en rehabiliteringsinstitusjon er ikke en feriekoloni. Det er både fysisk og mentalt krevende.

En ung mann står med bøyd hode. I forgrunnen ser vi NAV-logoen på et vindu.
NAV-ansatte ønsker et mer fleksibelt regelverk for å unngå "for tidlig" uføretrygd for unge

Kronikk: NAV-ansatte opplever at de har få gode alternativer å tilby unge som befinner seg på terskelen til uføretrygd.

En ung person står på perrongen og et tog kjører forbi.
Vi bør tenke nytt om dagpengeordningen

Kronikk: Den norske dagpengeordningen er moden for revisjon. Den viktigste grunnen er at store grupper arbeidsledige ikke fanges opp av ordningen.

En lege snakker med en ung mann på et legekontor.
Trygdesystemet gjør at NAV må lete etter diagnoser

Kronikk: Det rettes for mye oppmerksomhet mot identifikasjon av sykdom framfor mer umiddelbare løsninger for å få folk i arbeid, skriver Ann-Helén Bay.

En kvinne presenterer tall og resultater på en tavle.
Et motsvar til evidenskritikerne – en diskusjon om bruk av RCT-studier i sosialfagene

Kronikk: Forsker Joakim Finne og professor Ira Malmberg-Heimonen diskuterer bruken av RCT-studier i sosialfagene.

Ung kvinne sitter alene på brygge.
NAV gjør ikke nok for å forebygge at unge faller utenfor

Kronikk: NAV er en sentral aktør i arbeidet for å motvirke ungt utenforskap. Funnene i studien min tyder imidlertid på at flere NAV-kontor først kommer inn etter fylte 18 år. Da er det i mange tilfeller for sent, skriver Martine Thøgersen.

Ung mann venter på togstasjon med mobil i handa.
Venteåret skulle få flere raskt ut i jobb – resultatet ble et annet

Kronikk: Flere kom raskere på uføretrygd, og noen ventet uten ytelse eller inntekt da det ble innført endringer i regelverket for AAP, skriver forskere.

En lydtekniker står foran et miksebord under en konsert.
Koronastøtten traff ikke kulturarbeidere

Kronikk: Et lite mindretall av kulturarbeidere har faste stillinger. Dermed uteble mye av støtten under pandemien.

Mennesker i kø sett ovenfra.
Behandler Nav «Abdi» og «Stian» ulikt?

Kronikk: Forskere har undersøkt skjønnsutøvelse blant ansatte ved 107 tilfeldig utvalgte Nav-kontor.

En rullestolbruker er på luftetur med hunden sin.
NAV-ansattes fortellinger om funksjonshemming og arbeidsinkludering

Kronikk: Frontlinjearbeideres suksessfortellinger befinner seg i et grenseland mellom anerkjennelse og diskriminering.