KAI-kronikken

KAI-kronikken er ett av flere tiltak for å skape større interesse for og bevissthet om arbeidsinkludering. Kronikkene er skrevet av forskere og andre som arbeider med temaer relatert til arbeidsinkludering og formidler deres synspunkter.

Viser: 12 av 49 artikler

Flytkninger på vei til immigrasjonskontoret i Polen.
Kan universitetene ta et større ansvar for norskopplæring av flyktninger?

Kronikk: Dersom det skal skje, vil det kreve både praktiske og politiske grep, og endringen har potensielle baksider for kommunene, skriver forskere.

Portrettbilde av Heidi Moen Gjersøe.
Nav og tillitsreformen

Kronikk: Nav-ansatte skal yte bedre med mer tillit. Da blir det viktig å diskutere hva slags faglig kunnskap denne tilliten skal hvile på, og hvordan Navs komplekse samfunnsoppdrag kan håndteres.

Bilde av Silje Bringsrud Fekjær, Lars Inge Terum og Erik Børve Rasmussen.
Hva kan vi kreve av de syke?

Kronikk: Bør syke stønadsmottakere som ikke innfrir aktivitetsplikten få trekk i trygden?

Portrettbilde av Anne Hege Strand og Jørgen Svalund.
Vi trenger nye trygdeordninger til unge

Kronikk: Forskere ønsker å innføre «ungdomslønn» som ny trygdeordning for å unngå uheldig medikalisering av ungdomsledigheten.

Portrettbilde av Julia K¨öhler-Olsen.
NAV – la oss snakke om tillit

Kronikk: NAV må kontinuerlig arbeide for å opptre tillitsskapende, skriver Julia Köhler-Olsen.

Ingrid Djupskaas sitter hjemme og ser ut av inngangsdøren sin.
«Det er systemet det er noe galt med, ikke folka på NAV»

Kronikk: Ingrid har kjempet for å bli 60 prosent ufør i seks år. Hva kan læres av dette?

Portrettbilder av Heidi Moen Gjersøe og Anne Leseth.
Ulike tidsforståelser i arbeidsinkluderingen

Kronikk: Arbeidsinkludering er en kontinuerlig og gjensidig prosess, skriver forskere.

Fra venstre: Tonje Fyhn og Kristian Rostoft Boysen.
Det gjøres for lite for unge uføre

Kronikk: Intervensjon tidlig i livsløpet i formativ alder kan forebygge utenforskap, men hva med de unge som allerede er mottakere av uføretrygd?

Fra venstre: Mimmi Kvisvik og Hanne Glemmestad.
Sosialpolitikk er mer enn arbeidslivspolitikk

Kronikk: Kutt i stønader i håp om at folk blir sultne nok til å jobbe holder ikke. Det er på tide med en egen sosialminister.

Fra venstre: Torill Helene Tveito og Steffen Torp.
Selvstendig næringsdrivende med kreft trenger annen arbeidsrettet støtte enn lønnsmottakere

Kronikk: Selvstendig næringsdrivende har fått lite oppmerksomhet knyttet til rehabilitering og arbeidsinkludering, skriver professorer.

Fra venstre: Øystein Spjelkavik og Grete Wangen.
Noen nyanseringer om Supported Employment

Kronikk: Debatten om Supported Employment og metodens effekt bør nyanseres litt, skriver forskere.

Portrettbilde av Maria Gussard Volckmar-Eeg.
Kultur som problem i arbeidsinkludering

Kronikk: Brukernes «kultur» blir en restkategori når saksbehandlere sliter med å forklare hvorfor arbeidsinkluderingen ikke lykkes.