KAI-kronikken

KAI-kronikken er ett av flere tiltak for å skape større interesse for og bevissthet om arbeidsinkludering. Kronikkene er skrevet av forskere og andre som arbeider med temaer relatert til arbeidsinkludering og formidler deres synspunkter.

Viser: 12 av 54 artikler

Axel West Pedersen i podkaststudio.
Virker pensjonsreformen?

Kronikk: Ebba Wergeland har i Klassekampen 6. september en kritisk kronikk om rapporten fra det regjeringsoppnevnte Pensjonsutvalget som ble lagt frem i juni. Her er svaret fra Axel West Pedersen, medlem av utvalget.

To søppeltømmere står bak en søppelbil.
En annen pensjon er mulig

Kronikk: Kan pensjonsreformen bli sosialt bærekraftig når den presser folk til å jobbe lenger enn helsa holder, spør arbeidsmedisiner Ebba Wergeland.

Hendene til en murer.
Er diskusjonen om SE/IPS egentlig interessant?

Kronikk: Nedsatt arbeidsevne er ikke ensbetydende med at man trenger omfattende oppfølging for å komme ut i arbeid, skriver Stig Evensen.

Portrettbilde av Tonje Fyhn, Thomas Knutzen  og Silje Endresen Reme.
Noen oppklaringer om langtidseffekten av Supported Employment

Kronikk: To rapporter har skapt en oppfatning av at SE som metodikk i det lange løp ikke har bedre effekt på arbeidsdeltakelse enn andre tiltak. Dette er feil, mener forskere.

En mekaniker jobber på et verksted.
Bruk arbeidsplassen som utviklings- og kvalifiseringsarena for utsette grupper!

Kronikk: Tett samarbeid mellom arbeidsgivarar, NAV, skole og helsevesen kan gi ein pressa arbeidsmarknad tilgang på arbeidskraft gjennom å utvikle folk «frå NAV».

Flytkninger på vei til immigrasjonskontoret i Polen.
Kan universitetene ta et større ansvar for norskopplæring av flyktninger?

Kronikk: Dersom det skal skje, vil det kreve både praktiske og politiske grep, og endringen har potensielle baksider for kommunene, skriver forskere.

Portrettbilde av Heidi Moen Gjersøe.
Nav og tillitsreformen

Kronikk: Nav-ansatte skal yte bedre med mer tillit. Da blir det viktig å diskutere hva slags faglig kunnskap denne tilliten skal hvile på, og hvordan Navs komplekse samfunnsoppdrag kan håndteres.

Bilde av Silje Bringsrud Fekjær, Lars Inge Terum og Erik Børve Rasmussen.
Hva kan vi kreve av de syke?

Kronikk: Bør syke stønadsmottakere som ikke innfrir aktivitetsplikten få trekk i trygden?

Portrettbilde av Anne Hege Strand og Jørgen Svalund.
Vi trenger nye trygdeordninger til unge

Kronikk: Forskere ønsker å innføre «ungdomslønn» som ny trygdeordning for å unngå uheldig medikalisering av ungdomsledigheten.

Portrettbilde av Julia K¨öhler-Olsen.
NAV – la oss snakke om tillit

Kronikk: NAV må kontinuerlig arbeide for å opptre tillitsskapende, skriver Julia Köhler-Olsen.

Ingrid Djupskaas sitter hjemme og ser ut av inngangsdøren sin.
«Det er systemet det er noe galt med, ikke folka på NAV»

Kronikk: Ingrid har kjempet for å bli 60 prosent ufør i seks år. Hva kan læres av dette?

Portrettbilder av Heidi Moen Gjersøe og Anne Leseth.
Ulike tidsforståelser i arbeidsinkluderingen

Kronikk: Arbeidsinkludering er en kontinuerlig og gjensidig prosess, skriver forskere.