KAI-kronikken

KAI-kronikken er ett av flere tiltak for å skape større interesse for og bevissthet om arbeidsinkludering. Kronikkene er skrevet av forskere og andre som arbeider med temaer relatert til arbeidsinkludering og formidler deres synspunkter.

Viser: 12 av 68 artikler

En lydtekniker står foran et miksebord under en konsert.
Koronastøtten traff ikke kulturarbeidere

Kronikk: Et lite mindretall av kulturarbeidere har faste stillinger. Dermed uteble mye av støtten under pandemien.

Mennesker i kø sett ovenfra.
Behandler Nav «Abdi» og «Stian» ulikt?

Kronikk: Forskere har undersøkt skjønnsutøvelse blant ansatte ved 107 tilfeldig utvalgte Nav-kontor.

En rullestolbruker er på luftetur med hunden sin.
NAV-ansattes fortellinger om funksjonshemming og arbeidsinkludering

Kronikk: Frontlinjearbeideres suksessfortellinger befinner seg i et grenseland mellom anerkjennelse og diskriminering.

Bilde i fugleperspektiv av mennesker som går forbi hverandre.
Samhandling: En konfliktfull, men nødvendig øvelse

Kronikk: Aktører må samhandle for å kunne løse utfordringer med arbeidsinkludering.

Åtte personer står i ring og holder hendene samlet.
Hva fremmer jobbmuligheter for unge voksne med utviklingshemming?

Kronikk: Unge voksne med lett utviklingshemming forteller selv hva som gjør at de har lyktes med å få en jobb.

Fem unge arbeidstakere sitter ved et bord og jobber.
Unge "utenfor": fakta, forvirring og forskningskommunikasjon

Kronikk: Vi trenger økt presisjonsnivå og begrepsmessig klarhet i debatten om unge utenfor, mener professor.

En mann er på vei inn til et NAV-kontor.
NAVs vurdering av sykmeldtes arbeidsevne – et moralsk oppdrag?

Kronikk: – Det er problematisk at NAV-veiledere bruker seg selv som målestokk i vurderingen av sykmeldte arbeidstakeres restarbeidsevne, mener forsker.

En person står foran et forbipasserende tog.
Jo, andelen unge i utenforskap har økt

Kronikk: – Det er god grunn til både bekymring og til å iverksette tiltak rettet mot å redusere utenforskap blant unge.

Tre studenter sitter på biblioteket og jobber hver for seg.
"Fell" for mange unge utanfor skule og arbeid?

Kronikk: Det er gode grunnar til å ropa eit varsko om aukte utfordringar hos den mindre gruppa av utsette unge.

Tre kvinner samarbeider med et prosjekt på et verksted.
Bedriftene må rekruttere flere som står uten arbeid

Kronikk: Øystein Spjelkavik har i Dagens Perspektiv 8. november en kronikk om ansvaret med å skape muligheter for personlig utvikling og sosial inkludering i arbeidslivet.

To personer jobber sammen med et regnestykke.
En kunnskapsbasert debatt om Supported Employment og IPS krever mer enn effektstudier

Kronikk: Diskusjonen om Supported Employment og Individual Placement and Support (IPS) begrenses i for stor grad til evalueringsstudier, mener forskere.

En person peker på en PC-skjerm.
Studier av IPS er ikke egnet til å svekke resultater av forskning på SE

Kronikk: – Vi er forpliktet til å kommunisere funnene våre, selv om vi ikke finner så positive effekter som vi hadde forventet, og som mange hadde håpet på, skriver forskere.