KAI-kronikken

KAI-kronikken er ett av flere tiltak for å skape større interesse for og bevissthet om arbeidsinkludering. Kronikkene er skrevet av forskere og andre som arbeider med temaer relatert til arbeidsinkludering og formidler deres synspunkter.

Viser: 12 av 64 artikler

Åtte personer står i ring og holder hendene samlet.
Hva fremmer jobbmuligheter for unge voksne med utviklingshemming?

Kronikk: Unge voksne med lett utviklingshemming forteller selv hva som gjør at de har lyktes med å få en jobb.

Fem unge arbeidstakere sitter ved et bord og jobber.
Unge "utenfor": fakta, forvirring og forskningskommunikasjon

Kronikk: Vi trenger økt presisjonsnivå og begrepsmessig klarhet i debatten om unge utenfor, mener professor.

En mann er på vei inn til et NAV-kontor.
NAVs vurdering av sykmeldtes arbeidsevne – et moralsk oppdrag?

Kronikk: – Det er problematisk at NAV-veiledere bruker seg selv som målestokk i vurderingen av sykmeldte arbeidstakeres restarbeidsevne, mener forsker.

En person står foran et forbipasserende tog.
Jo, andelen unge i utenforskap har økt

Kronikk: – Det er god grunn til både bekymring og til å iverksette tiltak rettet mot å redusere utenforskap blant unge.

Tre studenter sitter på biblioteket og jobber hver for seg.
"Fell" for mange unge utanfor skule og arbeid?

Kronikk: Det er gode grunnar til å ropa eit varsko om aukte utfordringar hos den mindre gruppa av utsette unge.

Tre kvinner samarbeider med et prosjekt på et verksted.
Bedriftene må rekruttere flere som står uten arbeid

Kronikk: Øystein Spjelkavik har i Dagens Perspektiv 8. november en kronikk om ansvaret med å skape muligheter for personlig utvikling og sosial inkludering i arbeidslivet.

To personer jobber sammen med et regnestykke.
En kunnskapsbasert debatt om Supported Employment og IPS krever mer enn effektstudier

Kronikk: Diskusjonen om Supported Employment og Individual Placement and Support (IPS) begrenses i for stor grad til evalueringsstudier, mener forskere.

En person peker på en PC-skjerm.
Studier av IPS er ikke egnet til å svekke resultater av forskning på SE

Kronikk: – Vi er forpliktet til å kommunisere funnene våre, selv om vi ikke finner så positive effekter som vi hadde forventet, og som mange hadde håpet på, skriver forskere.

En student sitter på biblioteket og jobber.
Faller virkelig "stadig flere" unge utenfor arbeid og utdanning?

Kronikk: Forskere bør unngå å opprettholde myten om at vi har et stort og økende problem med unge som ikke deltar i arbeidsliv og utdanning.

Stadig flere unge faller utenfor skole og arbeid. Hvorfor lar vi det skje?

Kronikk: Det gjøres for lite for å hjelpe unge med ekstra utfordringer, men det er enighet om hvilke tiltak som fungerer.

Axel West Pedersen i podkaststudio.
Virker pensjonsreformen?

Kronikk: Ebba Wergeland har i Klassekampen 6. september en kritisk kronikk om rapporten fra det regjeringsoppnevnte Pensjonsutvalget som ble lagt frem i juni. Her er svaret fra Axel West Pedersen, medlem av utvalget.

To søppeltømmere står bak en søppelbil.
En annen pensjon er mulig

Kronikk: Kan pensjonsreformen bli sosialt bærekraftig når den presser folk til å jobbe lenger enn helsa holder, spør arbeidsmedisiner Ebba Wergeland.