Forskning ved KAI

En rekke prosjekter er tilknyttet Kompetansesenter for arbeidsinkludering, både direkte og indirekte. Her finner du en oversikt over alle prosjekter under KAI-paraplyen.

Forskning er en viktig del av KAIs arbeid og mandat. Forskningen innenfor KAI dekker et bredt felt, og fagpersoner som studerer eller underviser i tiltak og mekanismer for inkludering og ekskludering av arbeidslivet på makro-, meso- eller individnivå er relevante for KAI.

Et viktig formål er å utvikle inkluderingskompetansen i norsk arbeidsliv. Hva er det virksomheter og støtteapparatet trenger av kunnskap for å øke arbeidsinkluderingen, hva er relevant kunnskap og hvordan kan den tas i bruk.