English version

Lovende praksiser: Helhetlig arbeidsinkludering av unge voksne (Promising Practices)

Prosjektet skal kartlegge hvordan unge voksne følges opp i NAV med tanke på å utvikle praksisen for arbeidsinkludering av denne gruppen.

I dette prosjektet undersøker vi hvilke tiltak unge voksne får i NAV, veilederes oppfølgingsarbeid med unge voksne og deres vurderinger av hvilke tiltak som er virksomme for hvilke grupper av unge voksne, samt de unge voksnes perspektiv på oppfølgingen de får med tanke på mulighetene deres til å komme i jobb eller utdanning.

Studien vil gjennomføres ved bruk av registerdata om unge voksnes forløp i NAV, survey til veiledere i NAV-kontorene samt feltarbeid i tre ungdomsteam i NAV, inklusiv intervjuer og workshops med ansatte og brukere. Studien vil gjennomføres i tett samarbeid med de tre ungdomsteamene i NAV.

Kunnskapen prosjektet frambringer er relevant for utviklingen av mer treffsikker og effektiv oppfølging og arbeidsinkludering av unge voksne i NAV.
 

 • Prosjektdeltakere ved OsloMet

  Laster inn ...

  Eksterne deltakere

  • Kjetil Grimastad Lundberg, Høgskulen på Vestlandet (HVL)
  • Ingrid Voll, Høgskulen på Vestlandet (HVL)
 • Samarbeidspartnere

  • Høgskulen på Vestlandet
  • NAV-kontorer i Oslo og Bergen