English version
Helle Cathrine Hansen

Helle Cathrine Hansen

Fagområder

Emner

Sosialt arbeid   Kjønnsperspektiv   Aktiveringspolitikk   Arbeidsinkludering og inkluderingskompetanse   Velferdstjenester

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Hansen, Helle Cathrine; Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg (2023). Logistics of care: Trust-reform and self-managing teams in municipal home care services. 16 s. Journal of Social Policy .

Hansen, Helle Cathrine (2022). Fra tillitspolicy til praksis: Styringsrelasjoner i hjemmetjenestens førstelinje. Norsk sosiologisk tidsskrift .

Hansen, Helle Cathrine; Gubrium, Erika (2022). Moving forward, waiting or standing still? Service users’ experiences from a Norwegian labour activation programme. European Journal of Social Work .

Hansen, Helle Cathrine; Gubrium, Erika (2021). Activating the person in the changing situation: A dynamic analytical approach to labour activation. Journal of Comparative Social Work . Vol. 16.

Hansen, Helle Cathrine (2019). Institutional paradoxes in Norwegian labour activation. Lund, Rebecca Waters Bolden; Nilsen, Ann Christin Eklund (Red.). Institutional Ethnography in the Nordic Region. 12. s. 151-162. Routledge.

Hansen, Helle Cathrine (2019). Aktivering – et komplekst felt for forskning og praksis. Fontene forskning . Vol. 12.
https://fonteneforskning.no/forskningsartikler/akt...

Hansen, Helle Cathrine (2019). From Problems to Barriers: A Bottom-Up Perspective on the Institutional Framing of a Labour Activation Programme. 14 s. Social Policy and Society .

Gubrium, Erika; Hansen, Helle Cathrine (2019). Klientifisering og generaliserte forestillinger om arbeidsaktiveringsløp. Aamodt, Hilde Anette; Dahl, Espen; Gubrium, Erika; Haldar, Marit; Hermansen, Åsmund (Red.). Sosialt arbeid og sosialpolitikk i samhandling. 17. s. 350-368. Fagbokforlaget.

Hansen, Helle Cathrine (2018). Recognition and gendered identity constructions in labour activation. International Journal of Social Welfare . Vol. 27.

Hansen, Helle Cathrine; Natland, Sidsel (2016). The working relationship between social worker and service user in an activation policy context. 14 s. Nordic Social Work Research .

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig