Helle Cathrine Hansen

Helle Cathrine Hansen

Fagområder

Emner

Sosialt arbeid, Kjønnsperspektiv, Aktiveringspolitikk, Arbeidsinkludering og inkluderingskompetanse

Vitenskapelige publikasjoner

Hansen, Helle Cathrine (2019). Aktivering – et komplekst felt for forskning og praksis. Fontene forskning . Vol. 12.
https://fonteneforskning.no/forskningsartikler/akt...

Hansen, Helle Cathrine (2019). From Problems to Barriers: A Bottom-Up Perspective on the Institutional Framing of a Labour Activation Programme. 14 s. Social Policy and Society .

Gubrium, Erika; Hansen, Helle Cathrine (2019). Klientifisering og generaliserte forestillinger om arbeidsaktiveringsløp. Aamodt, Hilde Anette; Dahl, Espen; Gubrium, Erika; Haldar, Marit; Hermansen, Åsmund (Red.). Sosialt arbeid og sosialpolitikk i samhandling. 17. Fagbokforlaget.

Hansen, Helle Cathrine (2018). Recognition and gendered identity constructions in labour activation. International Journal of Social Welfare . Vol. 27.

Hansen, Helle Cathrine; Natland, Sidsel (2016). The working relationship between social worker and service user in an activation policy context. 14 s. Nordic Social Work Research .

Malmberg-Heimonen, Ira; Natland, Sidsel; Tøge, Anne Grete; Hansen, Helle Cathrine (2016). The Effects of Skill Training on Social Workers’ Professional Competences in Norway: Results of a Cluster-Randomised Study. British Journal of Social Work . Vol. 46.
http://hdl.handle.net/10642/3084

Natland, Sidsel; Hansen, Helle Cathrine (2014). Kompetanseutvikling hos veiledere i Kvalifiseringsprogrammet. Fontene forskning . Vol. 7.
http://hdl.handle.net/10642/2456

Hansen, Helle Cathrine; Ohls, Carolina (2011). Samspill skaper Ny sjanse - erfaringer fra et kvalifiseringstiltak. Fontene forskning .
http://hdl.handle.net/10642/1135Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig