English version
Sidsel Therese Natland

Sidsel Therese Natland

Kort om

Dr. art.

Fagområder

Emner

Brukermedvirkning   Kulturvitenskap   Kompetanseutvikling   Sosialt arbeid

Vitenskapelige publikasjoner

Natland, Sidsel; Johannessen, Asbjørn (2020). Det er noe med den personlige egnetheten... Arbeidsgiveres vurderinger av uformelle kompetanser og deres betydning for ansettelser innen helse- og sosialfeltet. Tidsskrift for velferdsforskning . Vol. 23.
https://www.idunn.no/tidsskrift_for_velferdsforskn...

Natland, Sidsel; Bjerke, Erik; Torstensen, Tom Byberg (2019). «Jeg fikk blankpusset håpet om at jeg hadde en framtid» Opplevelser av god hjelp i møter med Nav. Fontene forskning .
http://fonteneforskning.no/pdf-15.80657.0.3.4fa8e6...

Natland, Sidsel; Solem, May-Britt (2019). Et situert blikk på praksis. Praksisnær forskning innen sosialt arbeid og sosialpolitikk. Aamodt, Hilde Anette; Dahl, Espen; Gubrium, Erika; Haldar, Marit; Hermansen, Åsmund (Red.). Sosialt arbeid og sosialpolitikk i samhandling. Kapittel 5. s. 125-143. Fagbokforlaget.

Hansen, Helle Cathrine; Natland, Sidsel (2016). The working relationship between social worker and service user in an activation policy context. 14 s. Nordic Social Work Research .

Natland, Sidsel; Hansen, Ragnhild (2016). Conflicts and empowerment – a processual perspective on the development of a partnership. European Journal of Social Work. Vol. 20.

Natland, Sidsel; Malmberg-Heimonen, Ira (2016). Familieråd – frigjørende sosialt arbeid innenfor en manualbasert modell?. Tidsskrift for velferdsforskning . Vol. 19.

Natland, Sidsel; Weissinger, Erika; Graaf, Genevieve; Carnochan, Sarah (2016). Learning Practice-Based Research Methods: Capturing the Experiences of MSW Students. Journal of Teaching in Social Work . Vol. 36.

Malmberg-Heimonen, Ira; Natland, Sidsel; Tøge, Anne Grete; Hansen, Helle Cathrine (2016). The Effects of Skill Training on Social Workers’ Professional Competences in Norway: Results of a Cluster-Randomised Study. British Journal of Social Work . Vol. 46.
http://hdl.handle.net/10642/3084

Natland, Sidsel; Dalen, Hilde (2015). Service Users' Self-Narratives on Their Journey from Shame to Pride: Tales of transition. Journal of Evidence-Informed Social Work .
http://hdl.handle.net/10642/2550

Natland, Sidsel (2015). Dialogical Communication and Empwering Social Work Practice. Journal of Evidence-Informed Social Work . Vol. 12.
http://hdl.handle.net/10642/2490

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig