English version
Sidsel Therese Natland

Sidsel Therese Natland

Kort om

Dr. art.

Fagområder

Emner

Brukermedvirkning   Kulturvitenskap   Kompetanseutvikling   Sosialt arbeid

Vitenskapelige publikasjoner

Malmberg-Heimonen, Ira; Natland, Sidsel (2021). An FGC evaluation in Adult Contexts-Benefits of a Mixed Methods Study Design. de Roo, Annie; Jagtenberg, Rob (Red.). Family Group Conference Research, Reflections and ways forward. 4. Eleven International Publishing.

Natland, Sidsel (2020). "Recently, I have felt like a service user again": conflicts in collaborative research, a case from Norway. McLaughlin, Hugh; Beresford, Peter; Cameron, Colin; Casey, Helen; Duffy, Joe (Red.). The Routledge Handbook of Service User Involvement in Human Services Research and Education. 43. s. 467-476. Routledge.

Andreassen, Tone Alm; Natland, Sidsel (2020). The meaning of professionalism in activation work: frontline managers’ perspectives. 13 s. European Journal of Social Work .

Natland, Sidsel; Johannessen, Asbjørn (2020). Det er noe med den personlige egnetheten... Arbeidsgiveres vurderinger av uformelle kompetanser og deres betydning for ansettelser innen helse- og sosialfeltet. Tidsskrift for velferdsforskning . Vol. 23.
https://www.idunn.no/tidsskrift_for_velferdsforskn...

Natland, Sidsel; Bjerke, Erik; Torstensen, Tom Byberg (2019). «Jeg fikk blankpusset håpet om at jeg hadde en framtid» Opplevelser av god hjelp i møter med Nav. Fontene forskning .
http://fonteneforskning.no/pdf-15.80657.0.3.4fa8e6...

Natland, Sidsel; Solem, May-Britt (2019). Et situert blikk på praksis. Praksisnær forskning innen sosialt arbeid og sosialpolitikk. Aamodt, Hilde Anette; Dahl, Espen; Gubrium, Erika; Haldar, Marit; Hermansen, Åsmund (Red.). Sosialt arbeid og sosialpolitikk i samhandling. Kapittel 5. s. 125-143. Fagbokforlaget.

Hansen, Helle Cathrine; Natland, Sidsel (2016). The working relationship between social worker and service user in an activation policy context. 14 s. Nordic Social Work Research .

Natland, Sidsel; Hansen, Ragnhild (2016). Conflicts and empowerment – a processual perspective on the development of a partnership. European Journal of Social Work . Vol. 20.

Natland, Sidsel; Malmberg-Heimonen, Ira (2016). Familieråd – frigjørende sosialt arbeid innenfor en manualbasert modell?. Tidsskrift for velferdsforskning . Vol. 19.

Natland, Sidsel; Weissinger, Erika; Graaf, Genevieve; Carnochan, Sarah (2016). Learning Practice-Based Research Methods: Capturing the Experiences of MSW Students. Journal of Teaching in Social Work . Vol. 36.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig