English version
Sidsel Therese Natland

Sidsel Therese Natland

Kort om

Dr. art.

Fagområder

Emner

Brukermedvirkning   Kulturvitenskap   Kompetanseutvikling   Sosialt arbeid

Vitenskapelige publikasjoner

Natland, Sidsel (2022). Praksisforskning som arena for vidensproduktion – med særligt fokus på brugerinvolvering. Moesby-Jensen, Cecilie K.; Nielsen, Helle Schjellerup (Red.). Praksisnær forskning i socialt arbejde: nordiske perspektiver. Kapitel 3. s. 65-85. Frydenlund Academic.

Natland, Sidsel (2021). Dialogue, skills and trust. Some lessons learned from co-writing with service users. Driessens, Kristel; Lyssens-Danneboom, Vicky (Red.). Involving Service Users in Social Work Education, Research and Policy - A Comparative European Analysis. 14. Policy Press.

Malmberg-Heimonen, Ira; Natland, Sidsel (2021). An FGC evaluation in Adult Contexts-Benefits of a Mixed Methods Study Design. de Roo, Annie; Jagtenberg, Rob (Red.). Family Group Conference Research, Reflections and ways forward. 4. Eleven International Publishing.

Natland, Sidsel (2020). "Recently, I have felt like a service user again": conflicts in collaborative research, a case from Norway. McLaughlin, Hugh; Beresford, Peter; Cameron, Colin; Casey, Helen; Duffy, Joe (Red.). The Routledge Handbook of Service User Involvement in Human Services Research and Education. 43. s. 467-476. Routledge.

Andreassen, Tone Alm; Natland, Sidsel (2020). The meaning of professionalism in activation work: frontline managers’ perspectives. 13 s. European Journal of Social Work .

Natland, Sidsel; Johannessen, Asbjørn (2020). Det er noe med den personlige egnetheten... Arbeidsgiveres vurderinger av uformelle kompetanser og deres betydning for ansettelser innen helse- og sosialfeltet. Tidsskrift for velferdsforskning . Vol. 23.
https://www.idunn.no/tidsskrift_for_velferdsforskn...

Natland, Sidsel; Bjerke, Erik; Torstensen, Tom Byberg (2019). «Jeg fikk blankpusset håpet om at jeg hadde en framtid» Opplevelser av god hjelp i møter med Nav. Fontene forskning .
http://fonteneforskning.no/pdf-15.80657.0.3.4fa8e6...

Natland, Sidsel; Solem, May-Britt (2019). Et situert blikk på praksis. Praksisnær forskning innen sosialt arbeid og sosialpolitikk. Aamodt, Hilde Anette; Dahl, Espen; Gubrium, Erika; Haldar, Marit; Hermansen, Åsmund (Red.). Sosialt arbeid og sosialpolitikk i samhandling. Kapittel 5. s. 125-143. Fagbokforlaget.

Hansen, Helle Cathrine; Natland, Sidsel (2016). The working relationship between social worker and service user in an activation policy context. 14 s. Nordic Social Work Research .

Natland, Sidsel; Hansen, Ragnhild (2016). Conflicts and empowerment – a processual perspective on the development of a partnership. European Journal of Social Work . Vol. 20.

Natland, Sidsel; Malmberg-Heimonen, Ira (2016). Familieråd – frigjørende sosialt arbeid innenfor en manualbasert modell?. Tidsskrift for velferdsforskning . Vol. 19.

Natland, Sidsel; Weissinger, Erika; Graaf, Genevieve; Carnochan, Sarah (2016). Learning Practice-Based Research Methods: Capturing the Experiences of MSW Students. Journal of Teaching in Social Work . Vol. 36.

Malmberg-Heimonen, Ira; Natland, Sidsel; Tøge, Anne Grete; Hansen, Helle Cathrine (2016). The Effects of Skill Training on Social Workers’ Professional Competences in Norway: Results of a Cluster-Randomised Study. The British Journal of Social Work . Vol. 46.
http://hdl.handle.net/10642/3084

Natland, Sidsel; Dalen, Hilde (2015). Service Users' Self-Narratives on Their Journey from Shame to Pride: Tales of transition. Journal of Evidence-Informed Social Work .
http://hdl.handle.net/10642/2550

Natland, Sidsel (2015). Dialogical Communication and Empwering Social Work Practice. Journal of Evidence-Informed Social Work . Vol. 12.
http://hdl.handle.net/10642/2490

Natland, Sidsel; Hansen, Helle Cathrine (2014). Kompetanseutvikling hos veiledere i Kvalifiseringsprogrammet. Fontene forskning . Vol. 7.
http://hdl.handle.net/10642/2456

Malmberg-Heimonen, Ira; Natland, Sidsel; Tøge, Anne Grete (2014). EVALUERING AV «HELHETLIG, PRINSIPPSTYRT, METODISK TILNÆRMING» (HPMT) En klynge-randomisert studie. Arbeid og Velferd.

Natland, Sidsel; Malmberg-Heimonen, Ira (2013). A study of coordinator positionings in family group conferences. Nordic Social Work Research .
http://hdl.handle.net/10642/1672

Natland, Sidsel (2013). Jobbe smartere, bli tryggere? Ny opplæringsmodell som fag- og kompetanseutvikling. Døhlie, Elsa; Støkken, Anne Marie (Red.). Fagutvikling i velferdstjenester. Kapittel 10. s. 156-174. Universitetsforlaget.

Natland, Sidsel; Rasmussen, Maja (2012). "Jeg var ganske usynlig..." Sju ungdommer om sine grunner for å avbryte videregående utdanning. Fontene forskning . H:\HUSK\Ung i jobb\Fontene2012\Natland_Rasmussen.p...

Natland, Sidsel; Hansen, Ragnhild (2012). Scener fra et partnerskap - eksempel fra et delprosjekt i HUSK. Jenssen, Anne Grete; Tronvoll, Inger Marii (Red.). Brukermedvirkning. Likeverd og anerkjennelse. Kapittel 9. s. 111-124. Universitetsforlaget.

Støkken, Anne Marie; Johannessen, Asbjørn; Natland, Sidsel (2011). Innledning. Johannessen, Asbjørn; Natland, Sidsel; Støkken, Anne Marie (Red.). Samarbeidsforskning i praksis. Erfaringer fra HUSK-prosjektet. Kapittel 1. s. 13-22. Universitetsforlaget.

Natland, Sidsel (2011). Spørsmålet om den "gode timing". Nettverksråd i sosialarbeiderens hverdag. Fontene forskning .
http://hdl.handle.net/10642/1136

Natland, Sidsel; Dietrichson, Vanja (2011). Å sette spor etter seg. Noen refleksjoner om brukerperspektivets nytte i samarbeidsforskning. Johannessen, Asbjørn; Natland, Sidsel; Støkken, Anne Marie (Red.). Samarbeidsforskning i praksis. Erfaringer fra HUSK-prosjektet. Kapittel 8. s. 100-114. Universitetsforlaget.

Johannessen, Asbjørn; Natland, Sidsel (2011). Forskning, utviklingsarbeid og samarbeidsforskning. Johannessen, Asbjørn; Natland, Sidsel; Støkken, Anne Marie (Red.). Samarbeidsforskning i praksis. Erfaringer fra HUSK-prosjektet. kapittel 3. Universitetsforlaget.

Johannessen, Asbjørn; Natland, Sidsel; Støkken, Anne Marie (2011). Samarbeidsforskning i praksis. Erfaringer fra HUSK-prosjektet. ISBN: 978-82-15-01887-4. 243 s. Universitetsforlaget.
http://www.universitetsforlaget.no//boker/psykolog...

Natland, Sidsel (2009). "Typisk for jenter i denne alderen?". Alder som kulturell konstruksjon i studiet av jenters vold. Barn .

Natland, Sidsel (2009). Violent girls on friendship, violence and gender - negotiations on femininity as a normative order. Kreuzer, Max; Geiger-Battermann, Bernd (Red.). Gewalt ist auch weiblich. Band 2. Analysen - Hintergründe - Interventionen. Kapittel 5. s. 109-124.

Natland, Sidsel (2009). Volden, horen og vennskapet. Fortellinger om jenters voldsbruk - en kulturanalyse. ISBN: 9788251924559. 215 s. Tapir Akademisk Forlag.

Natland, Sidsel (2008). Å gi seg vennskapet i vold. Tidsskrift for kulturforskning . Vol. 7.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig