English version
Marie Hatlelid Føleide

Marie Hatlelid Føleide

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Barnevern   Komparative studier   Menneskerettigheter   Barns medvirkning   Barns rettigheter

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Føleide, Marie (2022). Talking about family with children in care proceedings: Constructions of “family” in an analysis of spokespersons’ accounts. 17 s. Qualitative Social Work .
https://www.researchgate.net/project/Childrens-leg...

Føleide, Marie (2020). Three conversation practices illuminating how children's views and wishes are explored in care proceedings: An analysis of 22 children's spokespersons' accounts. Children and Youth Services Review . Vol. 120.

Føleide, Marie; Ulvik, Oddbjørg Skjær (2019). Dilemmas and Contradictions in Hearing Children in Care Proceedings Conceptions of Children’s Views in an Indirect Participation Arrangement. The International Journal of Children's Rights . Vol. 27.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig