English version
Tonje Gundersen

Tonje Gundersen

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Vold   Barnevern   Funksjonshemming   Foreldreskap   Velferdens organisering

Administrative arbeidsområder

Oppdragsvirksomhet   Personalforvaltning   Prosjektledelse   Forskningsformidling   Forskningsstrategi   Forskningssamarbeid   Forskningskvalitet   Kompetanseutvikling

Forskningsprosjekter

  • Familievernets arbeid i saker med vold

    Prosjektet skal kartlegge familievernets arbeid i møte med vold i nære relasjoner, slik det oppleves fra ulike ståsteder i tjenesten.

  • Mot alle odds

    Hvorfor er det slik at noen unge voksne som har vært under barnevernets omsorg greier seg bra, mot alle odds? Og hva innebærer det egentlig for unge kvinner og menn, med majoritets- eller minoritetsbakgrunn, at de greier seg bra?

Vitenskapelige publikasjoner

Gundersen, Tonje; Vislie, Camilla Cecilie (2019). Voldsutsatte med funksjonsnedsettelser - individuelle og strukturelle barrierer mot å søke hjelp. Skjørten, Kristin; Bakketeig, Elisiv; Bjørnholt, Margunn; Mossige, Svein (Red.). Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak. 9. s. 159-177. Universitetsforlaget.

Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg; Gundersen, Tonje (2018). Care parading as service: Negotiating recognition and equality in user-controlled personal assistance. Gender, Work & Organization .

Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg; Gundersen, Tonje (2016). Personlig assistanse - omsorg eller service?. Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg; Olsvold, Nina; Thagaard, Tove (Red.). Omsorgsarbeidets sosiologi. 6. s. 131-160. Fagbokforlaget.

Kynø, Nina Margrethe; Ravn, Ingrid Helen; Lindemann, Rolf; Smeby, Nina Aarhus; Torgersen, Anne M; Gundersen, Tonje (2013). Parents of preterm-born children; sources of stress and worry and experiences with an early intervention programme - a qualitative study. BMC Nursing .
http://hdl.handle.net/10642/1957

Gundersen, Tonje (2012). Human Dignity at Stake - how parents of disabled children experience the welfare system. Scandinavian Journal of Disability Research . Vol. 14.

Gundersen, Tonje (2011). 'One wants to know what a chromosome is': the internet as a coping resource when adjusting to life parenting a child with a rare genetic disorder. Sociology of Health and Illness . Vol. 33.Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig