Tonje Gundersen

Tonje Gundersen

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Vold, Barnevern, Funksjonshemming, Foreldreskap, Velferdens organisering

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Gundersen, Tonje; Vislie, Camilla Cecilie (2019). Voldsutsatte med funksjonsnedsettelser - individuelle og strukturelle barrierer mot å søke hjelp. Skjørten, Kristin; Bakketeig, Elisiv; Bjørnholt, Margunn; Mossige, Svein (Red.). Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak. 9. s. 159-177. Universitetsforlaget.

Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg; Gundersen, Tonje (2018). Care parading as service: Negotiating recognition and equality in user-controlled personal assistance. Gender, Work & Organization .

Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg; Gundersen, Tonje (2016). Personlig assistanse - omsorg eller service?. Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg; Olsvold, Nina; Thagaard, Tove (Red.). Omsorgsarbeidets sosiologi. 6. s. 131-160. Fagbokforlaget.

Kynø, Nina Margrethe; Ravn, Ingrid Helen; Lindemann, Rolf; Smeby, Nina Aarhus; Torgersen, Anne M; Gundersen, Tonje (2013). Parents of preterm-born children; sources of stress and worry and experiences with an early intervention programme - a qualitative study. BMC Nursing .
http://hdl.handle.net/10642/1957

Gundersen, Tonje (2012). Human Dignity at Stake - how parents of disabled children experience the welfare system. Scandinavian Journal of Disability Research . Vol. 14.

Gundersen, Tonje (2011). 'One wants to know what a chromosome is': the internet as a coping resource when adjusting to life parenting a child with a rare genetic disorder. Sociology of Health and Illness . Vol. 33.Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig