English version
Dagmara Bossy

Dagmara Bossy

Kort om

Dagmara Bossy er forsker II ved NOVA, seksjon for barndom, familie og barnevern. Hun har en mastergrad i sosiologi fra Universitetet i Oslo hvor hun jobbet med nære relasjoner og forsket på uønskede seksuelle hendelser i relasjoner mellom ungdom. Dagmara har PhD fra Det Medisinske Fakultet, Institutt for Helse og Samfunn ved Universitetet i Oslo. Doktorgradsarbeidet omhandlet gruppe-basert støtte til egenmestring ved langvarige helseutfordringer. Som stipendiat inngikk Dagmara i et større EU-finansiert samarbeid, som utforsket betydningen av og innholdet i sosiale nettverk på mikro, meso og makro nivå, for personer diagnostisert med Diabetes type 2 (EUWISE). Dagmara har også vært tilknyttet Nasjonal Kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NKLMH) hvor hun blant annet jobbet med oppdragsforskning. Dagmara har primært jobbet med kvalitativ forskningsmetode og anvendt et sosialkonstruktivistisk perspektiv. Hennes forskningsinteresser spenner vidt fra utsatte barn og unge, barn som pårørende, sosial ulikhet i helse, ivaretagelse av barn med funksjonsnedsettelser, institusjonell logikk og helsefremmende arbeid i et kritisk perspektiv. Dagmara har også holdt enkeltforelesninger i emnet Helsepedagogikk for masterstudenter i programmet Empowerment og Helsefremmende arbeid på Kjeller, Oslomet.
Emneord: Langvarige helseutfordringer, egen-mestring, funksjonsnedsettelser, utsatte barn og unge, institusjonell logikk, sosialkonstruktivisme

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Bossy, Dagmara; Knutsen, Ingrid Ruud; Rogers, Anne; Foss, Christina (2018). Moving between ideologies in self‐management support—A qualitative study. Health Expectations .
http://hdl.handle.net/10852/68001

Knutsen, Ingrid Ruud; Bossy, Dagmara; Foss, Christina (2017). Passer gruppebaserte lærings- og mestringstilbud for alle med diabetes 2? : gruppebaserte lærings- og mestringstilbud gjør det lettere å mestre sykdommen. Likevel takker halvparten nei til slike tilbud. Sykepleien Forskning .
http://hdl.handle.net/10852/58276

Bossy, Dagmara; Knutsen, Ingrid Ruud; Rogers, Anne; Foss, Christina (2017). Group affiliation in self-management: support or threat to identity?. Health Expectations . Vol. 20.

Bossy, Dagmara; Knutsen, Ingrid Annette Ruud; Rogers, Anne; Foss, Christina (2015). Institutional logic in self-management support: coexistence and diversity. Health and Social Care in the community .

Stefansen, Kari; Smette, Ingrid; Bossy, Dagmara (2014). Angrep mot kjønnsfriheten: Unge jenters erfaringer med uønsket beføling. Tidsskrift for kjønnsforskning . Vol. 38.
http://hdl.handle.net/10642/2415Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig