English version
Monika Marie Bergflødt

Monika Marie Bergflødt

Kort om

Monika Marie Bergflødt er stipendiat ved OsloMet, og er tilknyttet NOVAs seksjon for forskning om barndom, familie og barnevern. Hun har mastergrad i tverrfaglig helseforskning fra Universitetet i Oslo (2021) og tidligere bakgrunn innen folkehelse og sosiologi. Masteroppgaven ble skrevet som del av prosjektet Ungdom i endring, og omhandlet flerkulturelle jenters kroppslige erfaringer og helse.

Forskningsfelt

Bergflødt forsker på sosial ulikhet, oppvekst og tilhørighet i flerkulturelle miljøer. Hun er særlig opptatt av hvordan sosiale kategorier som kjønn og etnisitet samhandler i menneskers konkrete hverdag. Doktorgradsprosjektet handler om stedstilhørighet og identitetsutforskning i unges fysiske og digitale hverdagsliv, med spesielt fokus på områder med omdømmeproblematikk.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsmedisin, sosialmedisin

Emner

Kjønn   Kvalitative metoder   Interseksjonalitet   Familieliv   Sosiale ulikheter og helse   Flerkulturell oppvekst   Barn og unges levekår

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Bossy, Dagmara ; Bergflødt, Monika Marie (2023). Menn på familievernkontoret. Alliansearbeid mellom terapeuter og klienter. Tidsskrift for kjønnsforskning.
https://doi.org/10.18261/tfk.47.2.5Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig