English version
Monika Marie Bergflødt

Monika Marie Bergflødt

Kort om

Monika Marie Bergflødt er forsker ved NOVAs seksjon for forskning om barndom, familie og barnevern. Hun har mastergrad i tverrfaglig helseforskning fra Universitetet i Oslo (2021) og tidligere bakgrunn innen folkehelse og sosiologi. Masteroppgaven ble skrevet som del av prosjektet Ungdom i endring, og omhandlet flerkulturelle jenters kroppslige erfaringer og helse.

Bergflødts forskningsinteresser faller inn under feltet samfunn, helse og makt, og inkluderer spørsmål knyttet til barn og unges oppvekst, hverdagsliv og tilhørighet i et kulturelt kompleks samfunn. For tiden har hun en sentral rolle i NOVAs forskningsprogram om familievernet, der hun forsker på tjenestens tilpasning til barn og unge som brukere.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsmedisin, sosialmedisin

Emner

Kjønn   Kvalitative metoder   Interseksjonalitet   Familieliv   Sosiale ulikheter og helse   Flerkulturell oppvekst   Barn og unges levekår

Publikasjoner og forskningsresultater

Forskningsrapporter

Bergflødt, Monika Marie; Bossy, Dagmara; Gundersen, Tonje (2022). Møter med familievernet. Brukeres erfaringer og opplevelser av familieverntjenesten. ISBN: 978-82-7894-812-5. 99 s. OsloMet - storbyuniversitetet.
https://hdl.handle.net/11250/3038432Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig