English version
Monika Marie Bergflødt

Monika Marie Bergflødt

Kort om

Monika Marie Bergflødt er forsker III ved NOVA, seksjon for forskning om barndom, familie og barnevern. Hun har mastergrad i tverrfaglig helseforskning fra Universitet i Oslo (2021), og tidligere bakgrunn innen folkehelse og sosiologi. Hennes forskningsinteresser faller innunder feltet samfunn, helse og makt, og inkluderer spørsmål knyttet til barn og unges oppvekst, hverdagsliv og tilhørighet, samt interseksjonelle tilnærminger til kjønn og etnisitet. Bergflødt er for tiden involvert i NOVAs forskningsprogram om familievernet, der hun forsker på tjenestens arbeid med vold i nære relasjoner og barn og unge.

Publikasjoner og forskningsresultater

Forskningsrapporter

Bergflødt, Monika Marie; Bossy, Dagmara; Gundersen, Tonje (2022). Møter med familievernet. Brukeres erfaringer og opplevelser av familieverntjenesten. ISBN: 978-82-7894-812-5. 99 s.
https://hdl.handle.net/11250/3038432Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig