English version
Monica Five Aarset

Monica Five Aarset

Kort om

Monica Five Aarset er forsker II ved NOVA, seksjon for forskning om Barndom, familie og barnevern. Hun er sosialantropolog og har PhD-grad fra Universitetet i Oslo (2015). Aarset arbeider med forskningsspørsmål i spenningsfeltet etnisitet, generasjon, kjønn, familie migrasjon og offentlige instanser. Hun har gjort flere studier angående kjønn og generasjon i minoritetsfamilier. PhD-avhandlingen hennes omhandler familieliv blant etterkommere av innvandrere fra Pakistan og India i Norge. Hun har også arbeidet med forskningsprosjekter angående barn i utlendingsfeltet, asylsøkere og levekår/livssituasjon for tatere/romanifolk.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosialantropologi

Emner

Kjønn   Migrasjon   Religion   Familie   Integrasjon   Generasjoner

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Rosten, Monika ; Aarset, Monica Five (2024). «You represent, man!» Minority-Norwegian strategies for stigma management. 15 s. Norsk Antropologisk Tidsskrift. Vol. 35.
https://doi.org/10.18261/nat.35.1.3

Smette, Ingrid ; Aarset, Monica Five (2023). Parenting in the second generation. The changing family figurations of descendants of Pakistani, Indian and Sri Lankan Tamil immigrants in Norway. 24 s. Ethnic and Racial Studies.
https://doi.org/10.1080/01419870.2023.2232454

Aarset, Monica Five ; Smette, Ingrid ; Rosten, Monika (2021). Thinking through generation: On parenting and belonging among adult children of immigrants in Norway. Falch-Eriksen, Asgeir; Takle, Marianne; Britt, Slagsvold (Red.). Generational Tensions and Solidarity Within Advanced Welfare States. s. 79-95. Routledge.
https://doi.org/10.4324/9781003129592-5

Aarset, Monica Five (2020). 'Holding everyday life together'. Home, family and belonging among descendants of immigrants from India and Pakistan. 14 s. Norsk Antropologisk Tidsskrift. Vol. 31.
https://doi.org/10.18261/ISSN.1504-2898-2020-01-02

Aarset, Monica Five (2020). "Å holde hverdagslivet sammen». Hjem, familie og tilhørighet blant etterkommere av innvandrere fra India og Pakistan. Norsk Antropologisk Tidsskrift. Vol. 31.
https://doi.org/10.18261/issn.1504-2898-2020-01-02

Aarset, Monica Five (2017). Conditional belonging: Middle-class ethnic minorities in Norway. Bendixsen, Synnøve Kristine Nepstad; Bringslid, Mary Bente; Vike, Halvard (Red.). Egalitarianism in Scandinavia. Historical and Contemporary Perspectives. s. 291-313. Palgrave Macmillan.
https://doi.org/10.1007/978-3-319-59791-1_13

Aarset, Monica Five ; Lidén, Hilde (2017). Historiens betydning for rom og romanifolks/tateres situasjon i dag. Brandal, Nik.; Døving, Cora Alexa; Plesner, Ingvill Thorson (Red.). Nasjonale minoriteter og urfolk i norsk politikk fra 1900 til 2016. s. 201-218. Cappelen Damm Akademisk.

Aarset, Monica Five (2016). Transnational practices and local lives. Quran courses via Skype in Norwegian-Pakistani families. 16 s. Identities: Global Studies in Culture and Power. Vol. 23.
https://doi.org/10.1080/1070289X.2015.1024122

Lidén, Hilde; Aarset, Monica Five (2010). Barns uttalerett på utlendingsfeltet. Kjørholt, Anne Trine (Red.). Barn som samfunnsborgere - til barnets beste?. s. 192-209. Universitetsforlaget.

Aarset, Monica Five (2010). Minoritetsrådgivere ved videregående skoler - et møte mellom ulike sektorområder. Bedre Skole.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig