English version
Hilde Anette Aamodt

Hilde Anette Aamodt

Kort om

Hilde A. Aamodt er førsteamanuensis i sosialt arbeid og sosialpolitikk. Hennes forskningsfelt er barnevernets undersøkelser, tiltak i barnevernet, omsorgsovertakelser, samvær mellom barn under offentlig omsorg og deres foreldre, samt barne- og familiesentre.  

Aamodt er en kvalitativ forsker. I sine analyser anvender hun særlig systemteori med forankring i Niklas Luhmann.

Aamodt leder tre forskningsprosjekter; Omsorgsovertakelser fra et foreldreperspektiv. Samvær mellom barn under offentlig omsorg og deres foreldre, samt Barne- og familiesentre – utredning til hjelp for hvem?

I 2018 mottok hun OsloMet sin Arbeidsmiljøpris. I perioden 2019- 2022 har hun vært redaktør for tidsskriftet Fokus på familien.

 Aamodt underviser på bachelor, master og phd-nivå.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosialt arbeid

Emner

Barnevern   Systemteori   Niklas Luhmann

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Aamodt, Hilde Anette (2023). Child Welfare Investigations: How Observations Create Practice. Journal of Sociology and Social Work. Vol. 10.

Aamodt, Hilde Anette; Olkowska, Alicja (2022). «Det er som om det er naboens barn som er på besøk» – en diskursiv analyse av mødres følelsesmessige erfaringer med tilbakeføring etter en omsorgsovertakelse. Tidsskrift for psykisk helsearbeid . Vol. 19.

Aamodt, Hilde Anette; Sommerfeldt, Marianne Buen (2022). Hvordan besluttes samvær mellom foreldre og barn under offentlig omsorg?. Tidsskriftet Norges Barnevern . Vol. 99.

Olkowska, Alicja; Aamodt, Hilde Anette (2022). Om sorg ved omsorgsovertakelser. Sorgteori som en forståelsesramme for foreldrenes følelsesmessige reaksjoner etter å ha blitt fratatt omsorgen for sitt barn. Tidsskriftet Norges Barnevern . Vol. 99.

Aamodt, Hilde Anette (2021). Barnets rett til deltagelse i en barnevernkontekst. Norsk sosiologisk tidsskrift . Vol. 5.

Hennum, Nicole; Aamodt, Hilde Anette (2020). The place of children in the imaginary of welfare states. Critical and Radical Social Work . Vol. 9.

Aamodt, Hilde Anette (2019). Kunnskapsproduksjon i et 2. ordens perspektiv. Aamodt, Hilde Anette; Dahl, Espen; Gubrium, Erika; Haldar, Marit; Hermansen, Åsmund (Red.). Sosialt arbeid og sosialpolitikk i samhandling. Kapittel 8. s. 183-196. Fagbokforlaget.

Aamodt, Hilde Anette (2019). Sosialt arbeid og sosialpolitikk – å ro etter vinden?. Aamodt, Hilde Anette; Dahl, Espen; Gubrium, Erika; Haldar, Marit; Hermansen, Åsmund (Red.). Sosialt arbeid og sosialpolitikk i samhandling. Innledning. s. 18-28. Fagbokforlaget.

Aamodt, Hilde Anette; Dahl, Espen; Gubrium, Erika; Haldar, Marit; Hermansen, Åsmund (2019). Sosialt arbeid og sosialpolitikk i samhandling. ISBN: 9788245023572. Fagbokforlaget.

Aamodt, Hilde Anette; Mossige, Svein (2018). Kontakt på sosiale medier mellom foreldre og barn under offentlig omsorg. Tidsskriftet Norges Barnevern . Vol. 95.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig