English version
Hilde Anette Aamodt

Hilde Anette Aamodt

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosialt arbeid

Emner

Barnevern   Brukermedvirkning   Sosialt arbeid

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Aamodt, Hilde Anette (2021). Barnets rett til deltagelse i en barnevernkontekst. Norsk sosiologisk tidsskrift . Vol. 5.

Hennum, Nicole; Aamodt, Hilde Anette (2020). The place of children in the imaginary of welfare states. Critical and Radical Social Work .

Haldar, Marit; Aamodt, Hilde Anette; Dahl, Espen; Gubrium, Erika; Hermansen, Åsmund (2019). Sosialt arbeid og sosialpolitikk i samhandling. et svar på velferdsstatens utfordringer?. ISBN: 9788245023572. 380 s. Fagbokforlaget.

Aamodt, Hilde Anette (2019). Kunnskapsproduksjon i et 2. ordens perspektiv. Aamodt, Hilde Anette; Dahl, Espen; Gubrium, Erika; Haldar, Marit; Hermansen, Åsmund (Red.). Sosialt arbeid og sosialpolitikk i samhandling. Kapittel 8. s. 183-196. Fagbokforlaget.

Aamodt, Hilde Anette (2019). Sosialt arbeid og sosialpolitikk – å ro etter vinden?. Aamodt, Hilde Anette; Dahl, Espen; Gubrium, Erika; Haldar, Marit; Hermansen, Åsmund (Red.). Sosialt arbeid og sosialpolitikk i samhandling. Innledning. s. 18-28. Fagbokforlaget.

Aamodt, Hilde Anette; Dahl, Espen; Gubrium, Erika; Haldar, Marit; Hermansen, Åsmund (2019). Sosialt arbeid og sosialpolitikk i samhandling. ISBN: 9788245023572. Fagbokforlaget.

Aamodt, Hilde Anette; Mossige, Svein (2018). Kontakt på sosiale medier mellom foreldre og barn under offentlig omsorg. Tidsskriftet Norges Barnevern . Vol. 95.

Aamodt, Hilde Anette (2018). Barneverntjenesten - en polyfon organisasjon?. Tidsskriftet Norges Barnevern . Vol. 95.

Aamodt, Hilde Anette (2017). Å beslutte med henblikk på risiko? -Når politikken dytter ansvaret over på barnevernets ansatte. Dansk Sociologi . Vol. 28.

Aamodt, Hilde Anette (2015). Brukermedvirkningens uttrykk og virkning i barnevernets undersøkelser - et maktanalytisk perspektiv. Praktiske grunde. Tidsskrift for kultur og samfunnsvitenskab .
http://hdl.handle.net/10642/3047

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig