English version
Hilde Anette Aamodt

Hilde Anette Aamodt

Kort om

Hilde A. Aamodt er førsteamanuensis i sosialt arbeid og sosialpolitikk. Hennes forskningsfelt er barnevernets undersøkelser, tiltak i barnevernet, omsorgsovertakelser, samvær mellom barn under offentlig omsorg og deres foreldre, samt barne- og familiesentre.  

Aamodt er en kvalitativ forsker. I sine analyser anvender hun særlig systemteori med forankring i Niklas Luhmann.

Aamodt leder tre forskningsprosjekter; Omsorgsovertakelser fra et foreldreperspektiv. Samvær mellom barn under offentlig omsorg og deres foreldre, samt Barne- og familiesentre – utredning til hjelp for hvem?

I 2018 mottok hun OsloMet sin Arbeidsmiljøpris. I perioden 2019- 2022 har hun vært redaktør for tidsskriftet Fokus på familien.

 Aamodt underviser på bachelor, master og phd-nivå.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosialt arbeid

Emner

Barnevern   Systemteori   Niklas Luhmann

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Aamodt, Hilde Anette (2024). Relasjonelt arbeid i barneverntjenesten. Om tillit og mistillit. Lindeman, Sari Kaarina; Lorås, Lennart (Red.). Håndbok i relasjonelt arbeid. s. 221-228. Fagbokforlaget.

Hennum, Nicole ; Aamodt, Hilde Anette (2024). Parenting and the State: Constructing Parental Responsibility by Democratic Neoliberal States. Ferreira do Vale, Helder (Red.). Democracy - Paradoxes, Changes and New Perspectives Across the Globe. IntechOpen.
https://doi.org/10.5772/intechopen.1003700

Aamodt, Hilde Anette (2023). Kritikken av barnevernet: Kan vi forvente en endring av praksis?. Nordisk tidsskrift for livskvalitet og bærekraftig velferdsutvikling. Vol. 2.
https://doi.org/10.18261/njwel.2.2.3

Aamodt, Hilde Anette ; Olkowska, Alicja (2023). "Og husk at vi ikke har mistet omsorgen for våre barn. Den er blitt tatt fra oss" - Om hvordan foreldre som har blitt fratatt omsorgen inkluderes og ekskluderes i samfunnet. Dansk Sociologi.

Aamodt, Hilde Anette ; Olkowska, Alicja (2023). The practice of zero tolerance: emergency placement by child welfare services in Norway. Critical and Radical Social Work.
https://doi.org/10.1332/204986023X16830337365821

Aamodt, Hilde Anette (2023). Child Welfare Investigations: How Observations Create Practice. Journal of Sociology and Social Work. Vol. 10.

Aamodt, Hilde Anette ; Sommerfeldt, Marianne Buen (2022). Hvordan besluttes samvær mellom foreldre og barn under offentlig omsorg?. Tidsskriftet Norges Barnevern. Vol. 99.
https://doi.org/10.18261/tnb.99.2-3.2

Olkowska, Alicja ; Aamodt, Hilde Anette (2022). Om sorg ved omsorgsovertakelser. Sorgteori som en forståelsesramme for foreldrenes følelsesmessige reaksjoner etter å ha blitt fratatt omsorgen for sitt barn. Tidsskriftet Norges Barnevern. Vol. 99.
https://doi.org/10.18261/tnb.99.1.2

Aamodt, Hilde Anette ; Olkowska, Alicja (2022). «Det er som om det er naboens barn som er på besøk» – en diskursiv analyse av mødres følelsesmessige erfaringer med tilbakeføring etter en omsorgsovertakelse. Tidsskrift for psykisk helsearbeid. Vol. 19.
https://doi.org/10.18261/tph.19.4.2

Aamodt, Hilde Anette (2021). Barnets rett til deltagelse i en barnevernkontekst. Norsk sosiologisk tidsskrift. Vol. 5.
https://doi.org/10.18261/issn.2535-2512-2021-04-03

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig