English version
Nicole Hennum

Nicole Hennum

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap   Sosialantropologi

Emner

Postkolonialisme   Sosialt arbeid

Vitenskapelige publikasjoner

Hennum, Nicole (2017). The Norwegian child protection services in stormy weather. Critical and radical social work An international journal . Vol. 5.

Hennum, Nicole (2016). Kunnskapens makt i beslutninger. Christiansen, Øivin; Kojan, Bente Heggem (Red.). Beslutninger i barnevernet. Kapittel 3. s. 48-61. Universitetsforlaget.

Hennum, Nicole (2016). Barnevernsbarn i ekspertisesamfunn: Tid for refleksjoner. Kroken, Randi; Madsen, Ole Jacob (Red.). Forvaltning av makt og moral i velferdsstaten: Fra sosialt arbeid til "arbeid med deg selv"?. kapittel 7. s. 131-151. Gyldendal Akademisk.

Hennum, Nicole (2015). Makten i barnet. Tidsskriftet Norges Barnevern . Vol. 92.

Hennum, Nicole (2014). Developing Child-Centered Social Policies: When Professionalism Takes Over. Social Sciences . Vol. 3.

Hennum, Nicole (2014). The Aporias of Reflexivity: Standpoint, Position and Non-normative Childhoods. Journal of Progressive Human Services. Vol. 25.

Hennum, Nicole (2012). Children's confidences, parents' confessions: Child welfare dialogues as technologies of control. Qualitative Social Work . Vol. 11.
http://hdl.handle.net/10642/1121

Hennum, Nicole (2011). Controlling children's lives: covert messages in child protection service reports. Child & Family Social Work . Vol. 16.

Hennum, Nicole (2011). Barnevernssamtaler som integreringsverktøy. Bø, Bente Puntervold (Red.). Multikulturell Teori og Flerkulturelle Praksiser. kapittel 5. s. 139-162. Abstrakt forlag.

Levin, Irene; Hennum, Nicole; Lenz, Claudia; Vetlesen, Schou, Tone (2010). Families and Memories: Continuity and Social Change Redigert en special issue og skrevet introduksjonskapittelet. 7 s. Journal of Comparative Family Studies . Vol. 42.

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig