English version
Nicole Hennum

Nicole Hennum

Kort om

interesseområder: barndom, foreldreskap, migrasjon,sosial klasse, makt, kjønn. sosialt arbeid og barnevern

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap   Sosialantropologi

Emner

Postkolonialisme   Sosialt arbeid

Vitenskapelige publikasjoner

Hennum, Nicole (2022). Belastende barndomserfaringer blant ansatte i barnevernet: Hva betyr de for tjenesten?. Tidsskriftet Norges Barnevern . Vol. 99.

Hennum, Nicole; Aamodt, Hilde Anette (2020). The place of children in the imaginary of welfare states. Critical and Radical Social Work . Vol. 9.

Hennum, Nicole (2017). The Norwegian child protection services in stormy weather. Critical and Radical Social Work . Vol. 5.

Hennum, Nicole (2016). Kunnskapens makt i beslutninger. Christiansen, Øivin; Kojan, Bente Heggem (Red.). Beslutninger i barnevernet. Kapittel 3. s. 48-61. Universitetsforlaget.

Hennum, Nicole (2016). Barnevernsbarn i ekspertisesamfunn: Tid for refleksjoner. Kroken, Randi; Madsen, Ole Jacob (Red.). Forvaltning av makt og moral i velferdsstaten: Fra sosialt arbeid til "arbeid med deg selv"?. kapittel 7. s. 131-151. Gyldendal Akademisk.

Hennum, Nicole (2015). Makten i barnet. Tidsskriftet Norges Barnevern . Vol. 92.

Hennum, Nicole (2014). Developing Child-Centered Social Policies: When Professionalism Takes Over. Social Sciences . Vol. 3.

Hennum, Nicole (2014). The Aporias of Reflexivity: Standpoint, Position and Non-normative Childhoods. Journal of Progressive Human Services . Vol. 25.

Hennum, Nicole (2012). Children's confidences, parents' confessions: Child welfare dialogues as technologies of control. Qualitative Social Work . Vol. 11.
http://hdl.handle.net/10642/1121

Hennum, Nicole (2011). Controlling children's lives: covert messages in child protection service reports. Child & Family Social Work . Vol. 16.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig