English version
Nicole Hennum

Nicole Hennum

Kort om

interesseområder: barndom, foreldreskap, migrasjon,sosial klasse, makt, kjønn. sosialt arbeid og barnevern

Vitenskapelige publikasjoner

Hennum, Nicole ; Aamodt, Hilde Anette (2024). Parenting and the State: Constructing Parental Responsibility by Democratic Neoliberal States. Ferreira do Vale, Helder (Red.). Democracy - Paradoxes, Changes and New Perspectives Across the Globe. IntechOpen.
https://doi.org/10.5772/intechopen.1003700

Hennum, Nicole (2022). Belastende barndomserfaringer blant ansatte i barnevernet: Hva betyr de for tjenesten?. Tidsskriftet Norges Barnevern. Vol. 99.
https://doi.org/10.18261/tnb.99.1.5

Hennum, Nicole ; Aamodt, Hilde Anette (2020). The place of children in the imaginary of welfare states. 12 s. Critical and Radical Social Work. Vol. 9.
https://doi.org/10.1332/204986020X16031177678958

Hennum, Nicole (2017). The Norwegian child protection services in stormy weather. Critical and Radical Social Work. Vol. 5.
https://doi.org/10.1332/204986017X15029695863676

Hennum, Nicole (2016). Kunnskapens makt i beslutninger. Christiansen, Øivin; Kojan, Bente Heggem (Red.). Beslutninger i barnevernet. s. 48-61. Universitetsforlaget.

Hennum, Nicole (2016). Barnevernsbarn i ekspertisesamfunn: Tid for refleksjoner. Kroken, Randi; Madsen, Ole Jacob (Red.). Forvaltning av makt og moral i velferdsstaten: Fra sosialt arbeid til "arbeid med deg selv"?. s. 131-151. Gyldendal Akademisk.

Hennum, Nicole (2015). Makten i barnet. Tidsskriftet Norges Barnevern. Vol. 92.

Hennum, Nicole (2014). Developing Child-Centered Social Policies: When Professionalism Takes Over. Social Sciences. Vol. 3.
https://doi.org/10.3390/socsci3030441

Hennum, Nicole (2014). The Aporias of Reflexivity: Standpoint, Position and Non-normative Childhoods. Journal of Progressive Human Services. Vol. 25.
https://doi.org/10.1080/10428232.2014.855983

Hennum, Nicole (2012). Children's confidences, parents' confessions: Child welfare dialogues as technologies of control. Qualitative Social Work. Vol. 11.
https://doi.org/10.1177/1473325011408175

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig