English version
Irene Levin

Irene Levin

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosialt arbeid

Emner

Kvalitative metoder   Holocaust   Sosialt arbeids idéhistorie   Kjønnsperspektiv   Sosialt arbeid og kunnskap

Vitenskapelige publikasjoner

Levin, Irene; Trost, Jan (2018). Att Förstå vardagen - Med utgångspunkt i symbolsisk interaktionism. ISBN: 978-91-44-11762-1. 229 s. Studentlitteratur AB.

Levin, Irene; Haldar, Marit; Picot, Aurélie Michele M. (2016). Social Work and Sociology Historical and contemporary perspectives. ISBN: 978-1-138-67361-8. 131 s. Routledge.

Levin, Irene (2016). Forord i boka Unge Tidsvitner. ISBN: 978-82-05-49230-1. 2 s. Gyldendal Norsk Forlag A/S.

Moe, Vibeke; Døving, Alexa; Levin, Irene; Lenz, Claudia (2016). "Hvis de hadde oppført seg som vanlige nordmenn, hadde alt vært greit, tror jeg» Nordmenns syn på årsaken til negative holdninger til jøder og muslimer. FLEKS - Scandinavian Journal of Intercultural Theory and practice . Vol. 3.

Levin, Irene (2015). Women - voicing resistance. Journal of Family Theory & Review . Vol. 7.
http://hdl.handle.net/10642/3224

Ellingsen, Ingunn T; Levin, Irene (2015). Det sosiale i sosialt arbeid. Ellingsen, Ingunn T; Levin, Irene; Berg, Berit; Kleppe, Lise Cecilie (Red.). Sosialt arbeid. En grunnbok. 3. s. 47-64. Universitetsforlaget.

Levin, Irene (2015). Sosialt arbeid som spenningsfelt. Ellingsen, Ingunn T; Levin, Irene; Berg, Berit; Kleppe, Lise Cecilie (Red.). Sosialt arbeid. En grunnbok. 2. s. 36-46. Universitetsforlaget.

Levin, Irene; Haldar, Marit; Picot, Aurélie Michele M. (2015). Social work and sociology: historical separation and current challenges. Nordic Social Work Research . Vol. 5.

Levin, Irene (2015). Norwegian Jewish Women: Wartime Agency - Post-War Silence. ISBN: 9781472445179. 16 s. Ashgate.

Fjeldheim, Siri; Levin, Irene; Engebretsen, Eivind (2015). The theoretical foundation of social case work. Nordic Social Work Research . Vol. 5.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig