English version
Siri Fjeldheim

Siri Fjeldheim

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Morten, Julie; Jeyasingham, Dharman; Vindegg, Jorunn ; Fjeldheim, Siri (2022). How Does Race Work in Social Work Education? Everyday Racial Logics, Distinctions and Practices on Social Work Qualifying Programmes in England. The British Journal of Social Work.
https://doi.org/10.1093/bjsw/bcac120

Fjeldheim, Siri (2017). Translations in social work. European Journal of Social Work. Vol. 21.
https://doi.org/10.1080/13691457.2017.1320535

Fjeldheim, Siri ; Levin, Irene ; Engebretsen, Eivind (2015). The theoretical foundation of social case work. Nordic Social Work Research. Vol. 5.
https://doi.org/10.1080/2156857X.2015.1067900Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig