English version
Siri Fjeldheim

Siri Fjeldheim

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Morten, Julie; Jeyasingham, Dharman; Vindegg, Jorunn; Fjeldheim, Siri (2022). How Does Race Work in Social Work Education? Everyday Racial Logics, Distinctions and Practices on Social Work Qualifying Programmes in England. The British Journal of Social Work .

Fjeldheim, Siri (2017). Translations in social work. European Journal of Social Work . Vol. 21.

Fjeldheim, Siri; Levin, Irene; Engebretsen, Eivind (2015). The theoretical foundation of social case work. Nordic Social Work Research . Vol. 5.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig