English version
Jorunn Vindegg

Jorunn Vindegg

Kort om

Min undervisningserfaring og forskningsinteresser er knyttet til profesjonell læring i utdanning og praksisfelt, kunnskap for praksis, teori og praksis/ teori i praksis, kunnskapsgrunnlaget og kunnskapsperspektiver i sosialt arbeid og barnevern, praksisbasert forskning og forskningsbasert praksis i sosialt arbeid med særlig vekt på barnevern

Vitenskapelige publikasjoner

Morten, Julie; Jeyasingham, Dharman; Vindegg, Jorunn ; Fjeldheim, Siri (2022). How Does Race Work in Social Work Education? Everyday Racial Logics, Distinctions and Practices on Social Work Qualifying Programmes in England. 17 s. The British Journal of Social Work. Vol. 53.
https://doi.org/10.1093/bjsw/bcac120

Vindegg, Jorunn (2021). Exploring the theory-practice dimension of social work- perceptions of children in the field of child welfare. Outlines : Critical Social Studies. Vol. 22.

Vindegg, Jorunn ; Smeby, Jens-Christian (2019). Narrative reasoning and coherent alignment in field placement. Social Work Education.
https://doi.org/10.1080/02615479.2019.1641192

Bell, Linda; Appel Nissen, Maria; Vindegg, Jorunn (2017). The construction of professional identity in social work: experience, analytical reflection and time. Blom, Bjørn; Evertsson, Lars; Perlinski, Marek (Red.). Social and caring professions in European welfare states : policies, services and professional practices. s. 37-51. Policy Press.
https://doi.org/10.1332/policypress/9781447327196.

Vindegg, Jorunn ; Stang, Elisabeth Gording (2016). Utvikling av kritisk refleksjon i barnevernet gjennom evaluering og selvregulering. Tidsskriftet Norges Barnevern. Vol. 93.
https://doi.org/10.18261/issn.1891-1838-2016-03-04

Vindegg, Jorunn (2014). Ubehaget i kunnskapsdebatten. Ohnstad, Anbjørg; Rugkåsa, Marianne; Ylvisaker, Signe (Red.). Ubehaget i sosialt arbeid. Gyldendal Akademisk.

Vindegg, Jorunn (2009). Evidensbasert sosialt arbeid. Grimen, Harald; Terum, Lars Inge (Red.). Evidensbasert profesjonsutøvelse. s. 63-85. Abstrakt forlag.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig