English version

Profesjonskvalifisering og profesjonsutøvelse i barnevern og sosialt arbeid

Faggruppa har medarbeidere med ulik profesjons- og disiplinbakgrunn som underviser og forsker om blant annet temaer som profesjonell kunnskap og etikk, praksis, veiledning og kompetanseoverføring, arbeidsmetoder i sosialt arbeid og barnevern, herunder kreative og estetiske metoder, skjønnsutøvelse og dømmekraft, tvang og makt; empatisk og oppmerksom kommunikasjon, vitenskapsteori.

Faggruppen er en del av institutt for sosialfag. 

Faggruppeleder

Laster inn ...
  • Medlemmer

    Laster inn ...