Norwegian version
Jorunn Vindegg

Jorunn Vindegg

About

My education experience and research interests include professional learning in education and work, knowledge for practice - the knowledge foundation for social work and child welfare as well as practice-based research and research-based practice within social work and child welfare.

Scientific publications

Vindegg, Jorunn; Smeby, Jens-Christian (2019). Narrative reasoning and coherent alignment in field placement. Social Work Education .

Bell, Linda; Appel Nissen, Maria; Vindegg, Jorunn (2017). The construction of professional identity in social work: experience, analytical reflection and time. Blom, Bjørn; Evertsson, Lars; Perlinski, Marek (Ed.). Social and caring professions in European welfare states : policies, services and professional practices. Part 1, chap 3. p. 37-51. Policy Press.

Vindegg, Jorunn; Stang, Elisabeth Gording (2016). Utvikling av kritisk refleksjon i barnevernet gjennom evaluering og selvregulering. Tidsskriftet Norges Barnevern . Vol. 93.

Vindegg, Jorunn (2014). Ubehaget i kunnskapsdebatten. Ohnstad, Anbjørg; Rugkåsa, Marianne; Ylvisaker, Signe (Ed.). Ubehaget i sosialt arbeid. 8. Gyldendal Akademisk.

Vindegg, Jorunn (2009). Evidensbasert sosialt arbeid. Grimen, Harald; Terum, Lars Inge (Ed.). Evidensbasert profesjonsutøvelse. kapittel 4. p. 63-85. Abstrakt forlag.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete