Norwegian version
Jorunn Vindegg

Jorunn Vindegg

About

My education experience and research interests include professional learning in education and work, knowledge for practice - the knowledge foundation for social work and child welfare as well as practice-based research and research-based practice within social work and child welfare.

Scientific publications

Morten, Julie; Jeyasingham, Dharman; Vindegg, Jorunn ; Fjeldheim, Siri (2022). How Does Race Work in Social Work Education? Everyday Racial Logics, Distinctions and Practices on Social Work Qualifying Programmes in England. The British Journal of Social Work.
https://doi.org/10.1093/bjsw/bcac120

Vindegg, Jorunn (2021). Exploring the theory-practice dimension of social work- perceptions of children in the field of child welfare. Outlines : Critical Social Studies. Vol. 22.

Vindegg, Jorunn ; Smeby, Jens-Christian (2019). Narrative reasoning and coherent alignment in field placement. Social Work Education.
https://doi.org/10.1080/02615479.2019.1641192

Bell, Linda; Appel Nissen, Maria; Vindegg, Jorunn (2017). The construction of professional identity in social work: experience, analytical reflection and time. Blom, Bjørn; Evertsson, Lars; Perlinski, Marek (Ed.). Social and caring professions in European welfare states : policies, services and professional practices. p. 37-51. Policy Press.
https://doi.org/10.1332/policypress/9781447327196.

Vindegg, Jorunn ; Stang, Elisabeth Gording (2016). Utvikling av kritisk refleksjon i barnevernet gjennom evaluering og selvregulering. Tidsskriftet Norges Barnevern. Vol. 93.
https://doi.org/10.18261/issn.1891-1838-2016-03-04

Vindegg, Jorunn (2014). Ubehaget i kunnskapsdebatten. Ohnstad, Anbjørg; Rugkåsa, Marianne; Ylvisaker, Signe (Ed.). Ubehaget i sosialt arbeid. Gyldendal Akademisk.

Vindegg, Jorunn (2009). Evidensbasert sosialt arbeid. Grimen, Harald; Terum, Lars Inge (Ed.). Evidensbasert profesjonsutøvelse. p. 63-85. Abstrakt forlag.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete