Norwegian version
Jorunn Vindegg

Jorunn Vindegg

About

My education experience and research interests include professional learning in education and work, knowledge for practice - the knowledge foundation for social work and child welfare as well as practice-based research and research-based practice within social work and child welfare.

Scientific publications

Morten, Julie; Jeyasingham, Dharman; Vindegg, Jorunn ; Fjeldheim, Siri (2022). How Does Race Work in Social Work Education? Everyday Racial Logics, Distinctions and Practices on Social Work Qualifying Programmes in England. 17 p. The British Journal of Social Work. Vol. 53.
https://doi.org/10.1093/bjsw/bcac120

Vindegg, Jorunn (2021). Exploring the theory-practice dimension of social work- perceptions of children in the field of child welfare. Outlines : Critical Social Studies. Vol. 22.

Vindegg, Jorunn ; Smeby, Jens-Christian (2019). Narrative reasoning and coherent alignment in field placement. Social Work Education.
https://doi.org/10.1080/02615479.2019.1641192

Bell, Linda; Appel Nissen, Maria; Vindegg, Jorunn (2017). The construction of professional identity in social work: experience, analytical reflection and time. Blom, Bjørn; Evertsson, Lars; Perlinski, Marek (Ed.). Social and caring professions in European welfare states : policies, services and professional practices. p. 37-51. Policy Press.
https://doi.org/10.1332/policypress/9781447327196.

Vindegg, Jorunn ; Stang, Elisabeth Gording (2016). Utvikling av kritisk refleksjon i barnevernet gjennom evaluering og selvregulering. Tidsskriftet Norges Barnevern. Vol. 93.
https://doi.org/10.18261/issn.1891-1838-2016-03-04

Vindegg, Jorunn (2014). Ubehaget i kunnskapsdebatten. Ohnstad, Anbjørg; Rugkåsa, Marianne; Ylvisaker, Signe (Ed.). Ubehaget i sosialt arbeid. Gyldendal Akademisk.

Vindegg, Jorunn (2009). Evidensbasert sosialt arbeid. Grimen, Harald; Terum, Lars Inge (Ed.). Evidensbasert profesjonsutøvelse. p. 63-85. Abstrakt forlag.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete