Norwegian version
Oddbjørg Skjær Ulvik

Oddbjørg Skjær Ulvik

Research projects

Scientific publications

Tunestveit, Merete; Mæhle, Magne Olav; Ulvik, Oddbjørg Skjær (2021). Deltaking i barnevernet - ein analyse av ungdomar sine forteljingar i lys av posisjoneringsteori. Tidsskriftet Norges Barnevern .

Garnier, Pascale; Greve, Anne; Ulvik, Oddbjørg Skjær; Chantseva, Victoria; Rayna, Sylvie; Fallang, Bjørg; Gulbrandsen, Liv Mette; Øien, Ingvil (2020). Body practices: negotiations of ‘risk’ in Norwegian and French preschools. International Journal of Early Years Education .

Andersen, Nina Helene Barth; Gubrium, Erika; Ulvik, Oddbjørg Skjær (2020). Young people looking forward: imagined future and normative tensions in urban Norway. Children & society .

Negård, Inger-Lise; Ulvik, Oddbjørg Skjær; Oterholm, Inger (2020). You and me and all of us: The significance of belonging in a continual community of children in long-term care in Norway. Children and Youth Services Review . Vol. 118.
https://hdl.handle.net/11250/2683266

Skagestad, Linn Julie; Østensjø, Sigrid; Ulvik, Oddbjørg Skjær (2020). Collaborations between young people living with bodily impairments and their multiprofessional teams: The relational dynamics of participation and power. Children & society .

Selseng, Lillian Bruland; Ulvik, Oddbjørg Skjær (2019). Rusproblem og endring i eit diskursperspektiv: ein analyse av praksisforteljingar. Norsk sosiologisk tidsskrift . Vol. 3.
https://hdl.handle.net/11250/2641166

Ulvik, Oddbjørg Skjær (2019). Matpakker og makt: Risikodiskurser i tidlig barndom. Jansen, Anne; Andenæs, Agnes (Ed.). Hverdagsliv, barndom og oppvekst. Teoretiske posisjoner og metodiske grep. Kap 7. p. 149-170. Universitetsforlaget.

Føleide, Marie; Ulvik, Oddbjørg Skjær (2019). Dilemmas and Contradictions in Hearing Children in Care Proceedings Conceptions of Children’s Views in an Indirect Participation Arrangement. The International Journal of Children's Rights . Vol. 27.

Ulvik, Oddbjørg Skjær; Gulbrandsen, Liv Mette (2019). Barn og barndom i velferdsstaten. Analysestrategier i forskning og profesjonell praksis. Aamodt, Hilde Anette; Dahl, Espen; Gubrium, Erika; Haldar, Marit; Hermansen, Åsmund (Ed.). Sosialt arbeid og sosialpolitikk i samhandling. Kapittel 7. p. 161-182. Fagbokforlaget.

Greve, Anne; Garnier, Pascale; Ulvik, Oddbjørg Skjær; Øien, Ingvil; Chantseva, Victoria; Fallang, Bjørg; Gulbrandsen, Liv Mette; Rayna, Sylvie (2019). Food practices and risk constructions in Norwegian and French kindergartens. European Early Childhood Education Research Journal . Vol. 27.

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete