Norwegian version
Julia Köhler-Olsen

Julia Köhler-Olsen

About

Julia Köhler-Olsen is Professor of Law at the Department of social work at Oslo Metropolitan University. She has a PhD in Law from the University of Oslo in 2012 and Master in Law from the same university in 2002/2003. Her PhD is written in Norwegian Language. The translated title is "Children's right to self-determination in regard to religious norms".

Köhler-Olsen's research regards: 1) The implementation of economic and social human rights in social policy, 2) children's human rights and status as rights holder in the Norwegian legal system, 3) Non-discrimination law and the principle of substantive equality, 4) Digital public services and the rule of law.

She teaches social welfare law, human rights law and public law, as well as legal method both at the bachelor and master level.

Fields of study

Academic disciplines

Public law

Subject areas

Law

Research projects

Scientific publications

Köhler-Olsen, Julia (2023). The European Court of Human Rights and Transnational Relations in Child Welfare Cases against Norway. Ikdahl, Ingunn; Sandberg, Kirsten; Stewart, Julie; Strand, Vibeke Blaker; Wærstad, Tone Linn (Ed.). Hellums metode. Festskrift til Anne Hellum 70 år. p. 154-164. Gyldendal Akademisk.

Köhler-Olsen, Julia (2023). Barnevern over landegrensene. Stang, Elisabeth Gording; Sandberg, Kirsten (Ed.). Barnevernsrett. En fremstilling, analyse og vurdering av barnevernsloven 2021. p. 552-565. Universitetsforlaget.

Köhler-Olsen, Julia (2023). Samarbeidet mellom barnevern og NAV. Stang, Elisabeth Gording; Sandberg, Kirsten (Ed.). Barnevernsrett. En fremstilling, analyse og vurdering av barnevernsloven 2021. p. 497-512. Universitetsforlaget.

Köhler-Olsen, Julia (2022). Med mål om et bedre barnevern - Lov 18. juni 2021 nr. 97 om barnevern (barnevernsloven). 21 p. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. Vol. 20.
https://doi.org/10.18261/fab.20.4.2

Bjørnsen, Ragnhild; Köhler-Olsen, Julia ; Fauske, Halvor; Fadnes, Jan (2022). Invisible children, untouchable cases? States’ legal obligation to protect diplomat children. Child and Family Law Quarterly. Vol. 34.
https://hdl.handle.net/11250/3133842

Köhler-Olsen, Julia (2022). For mye av det gode – Anvendelse av forholdsmessighetsprinsippet når barnevernet skal hjelpe. Nordisk socialrättslig tidskrift.
https://doi.org/10.53292/7a2068ae.59896a82

Köhler-Olsen, Julia ; Rasmussen, Erik Børve ; Johannessen, Lars E. F. ; Haldar, Marit (2021). Deltakelse og verdighet - et kritisk-konstruktivt perspektiv på medborgerskap og personvern i nærværsteknologiens tid. Nytt Norsk Tidsskrift. Vol. 38.

Köhler-Olsen, Julia (2020). Den digitale rettighetshaveren : Når tilgang til økonomiske og sosiale rettigheter går via pc-en. Schütz, Sigrid Eskeland; Aarli, Ragna; Aasen, Henriette Sinding (Ed.). Likestilling, barn og velferd. Rettsfelt i utvikling. p. 93-108. Gyldendal Juridisk.

Köhler-Olsen, Julia (2019). "Et eple om dagen..." Barnets rett til høyest oppnåelig helsestandard og behandlingstilbud. Kipperberg, Elise; Köhler-Olsen, Julia; Pedersen, Eivind (Ed.). Barnekonvensjonen i praksis. Fra barnets behov til barnets rettigheter. p. 223-242. Fagbokforlaget.

Köhler-Olsen, Julia (2019). Rekkevidden av statens menneskerettslige plikt til å bekjempe økonomisk og sosial ulikhet. 26 p. Nordisk socialrättslig tidskrift.

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete