Norwegian version
Julia Köhler-Olsen

Julia Köhler-Olsen

About

Julia Köhler-Olsen is Professor of Law at the Department of social work at Oslo Metropolitan University. She has a PhD in Law from the University of Oslo in 2012 and Master in Law from the same university in 2002/2003. Her PhD is written in Norwegian Language. The translated title is "Children's right to self-determination in regard to religious norms".

Köhler-Olsen's research regards: 1) The implementation of economic and social human rights in social policy, 2) children's human rights and status as rights holder in the Norwegian legal system, 3) Non-discrimination law and the principle of substantive equality, 4) Digital public services and the rule of law.

She teaches social welfare law, human rights law and public law, as well as legal method both at the bachelor and master level.

Fields of study

Academic disciplines

Public law

Subject areas

Law

Research projects

Scientific publications

Bjørnsen, Ragnhild; Köhler-Olsen, Julia; Fauske, Halvor; Fadnes, Jan (2023). Invisible children, untouchable cases? States’ legal obligation to protect diplomat children. Child and Family Law Quarterly . Vol. 34.

Köhler-Olsen, Julia (2022). Med mål om et bedre barnevern - Lov 18. juni 2021 nr. 97 om barnevern (barnevernsloven). Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål . Vol. 20.

Köhler-Olsen, Julia (2022). For mye av det gode – Anvendelse av forholdsmessighetsprinsippet når barnevernet skal hjelpe. Nordisk socialrättslig tidskrift .

Köhler-Olsen, Julia; Rasmussen, Erik Børve; Johannessen, Lars E. F.; Haldar, Marit (2021). Deltakelse og verdighet - et kritisk-konstruktivt perspektiv på medborgerskap og personvern i nærværsteknologiens tid. Nytt Norsk Tidsskrift . Vol. 38.

Köhler-Olsen, Julia (2020). Den digitale rettighetshaveren : Når tilgang til økonomiske og sosiale rettigheter går via pc-en. Schütz, Sigrid Eskeland; Aarli, Ragna; Aasen, Henriette Sinding (Ed.). Likestilling, barn og velferd. Rettsfelt i utvikling. Bokkapittel. p. 93-108. Gyldendal Juridisk.

Köhler-Olsen, Julia (2019). Growing up in families with low income - the state's legal obligation to recognize the child's right to adequate standard of living. Pellissery, Sony; Mathew, Babu; Govindjee, Avinash; Narrain, Arvind (Ed.). Transformative Law and Public Policy. Chapter 8. Routledge.

Köhler-Olsen, Julia; Pedersen, Eivind (2019). Kampen for bedre livsvilkår. Kipperberg, Elise; Köhler-Olsen, Julia; Pedersen, Eivind (Ed.). Barnekonvensjonen i praksis. Fra barnets behov til barnets rettigheter. Kapittel 12. p. 243-259. Fagbokforlaget.

Köhler-Olsen, Julia (2019). "Et eple om dagen..." Barnets rett til høyest oppnåelig helsestandard og behandlingstilbud. Kipperberg, Elise; Köhler-Olsen, Julia; Pedersen, Eivind (Ed.). Barnekonvensjonen i praksis. Fra barnets behov til barnets rettigheter. Kapittel 11. p. 223-242. Fagbokforlaget.

Köhler-Olsen, Julia (2019). Rettigheter + skole = sant Barnets rett til utdanning. Kipperberg, Elise; Köhler-Olsen, Julia; Pedersen, Eivind (Ed.). Barnekonvensjonen i praksis. Fra barnets behov til barnets rettigheter. Kapittel 10. p. 201-221. Fagbokforlaget.

Köhler-Olsen, Julia (2019). Artikkel 6 Barnets rett til liv, overlevelse og utvikling. Kipperberg, Elise; Köhler-Olsen, Julia; Pedersen, Eivind (Ed.). Barnekonvensjonen i praksis. Fra barnets behov til barnets rettigheter. Kapittel 5. p. 97-118. Fagbokforlaget.

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete