Norwegian version
Pål Arne Kvalnes

Pål Arne Kvalnes

About

Information Adviser for the faculty of social sciences and Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI)

Administrative field of work

Web publishing   Internal communication   Research communication   Web strategy   Marketing   Student information   Photography

Publications and research

Dissemination

Kvalnes, Pål Arne; Nordtug, Maja (2022). Leger opplever utfordringer med konsultasjoner over nett.
https://www.oslomet.no/forskning/forskningsnyheter...

Kvalnes, Pål Arne; Hellevik, Tale; Bay, Ann-Helén; Pedersen, Axel West (2022). Nordmenn mer skeptiske til borgerlønn enn før. www.oslomet.no/forskning/forskningsnyheter/nordmen...

Kvalnes, Pål Arne; Skjoldhammer, Tonje Louise; Gjesvik, Anders (2022). – Sex mellom to kvinner ble regnet som en umulighet.
https://www.oslomet.no/forskning/forskningsnyheter...

Kvalnes, Pål Arne; Liodden, Tone; Staver, Anne Balke (2022). Fem utfordringer for å få ukrainere raskt i arbeid.
https://www.oslomet.no/forskning/forskningsnyheter...

Kvalnes, Pål Arne; Olsen, Espen D. H. (2022). Flyktningkrisen vil prege Europa i årene som kommer.
https://www.oslomet.no/forskning/forskningsnyheter...

Kvalnes, Pål Arne; Orgeret, Kristin (2022). – Partene har tilgang på totalt forskjellige virkelighetsforståelser.
https://www.oslomet.no/forskning/forskningsnyheter...

Kvalnes, Pål Arne; Larsen, Håkon; Berg, Ida Uppstrøm; Ringnes, Christian; Högkvist, Stine (2022). Da skulpturparken åpnet stilnet kritikken.
https://www.oslomet.no/forskning/forskningsnyheter...

Kvalnes, Pål Arne; Rasmussen, Erik Børve; Heide, Anna Holm (2021). "Varm teknologi" skal hjelpe ensomme eldre.
https://www.oslomet.no/forskning/forskningsnyheter...

Kvalnes, Pål Arne; Alvik, Ingunn Festøy (2021). Norge endrer praksis etter barnevernsdommer.
https://www.oslomet.no/forskning/forskningsnyheter...

Kvalnes, Pål Arne; Ytterstad, Andreas; Jordhus-Lier, David (2021). Dette tenker oljearbeiderne selv om det grønne skiftet.
https://www.oslomet.no/forskning/forskningsnyheter...

Kvalnes, Pål Arne; Baugerud, Gunn Astrid (2021). Politi og barnevern vil bruke kunstig intelligens til å øve på barneavhør.
https://forskning.no/barn-og-ungdom-kunstig-intell...

Geirdal, Amy Østertun; Kvalnes, Pål Arne (2021). – Bedre på bygda under pandemien.
https://www.oslomet.no/forskning/forskningsnyheter...

Dahl, Espen; Kvalnes, Pål Arne (2021). Jobben din påvirker levealderen.
https://www.oslomet.no/forskning/forskningsnyheter...

Elstad, Beate; Kvalnes, Pål Arne (2021). Kulturarbeidere opplever at kompensasjonen treffer dårlig.
https://www.oslomet.no/forskning/forskningsnyheter...

Eide, Elisabeth; Kvalnes, Pål Arne (2021). – Kvinner er fortsatt underrepresentert i media.
https://www.oslomet.no/forskning/forskningsnyheter...

Kvalnes, Pål Arne; Baugerud, Gunn Astrid (2021). Vil bruke kunstig intelligens til å øve på barneavhør.
https://www.oslomet.no/forskning/forskningsnyheter...

Kvalnes, Pål Arne; Tveit, Åse Kristine (2021). Bildebøker ikke lengre bare for de minste.

Kvalnes, Pål Arne; Øye, Olav-Johan; Normann, Maria Storvig; Mello, Gustavo; Krøvel, Roy (2021). Gravejournalister kan trenge kunstig intelligens fremover.
https://www.oslomet.no/forskning/forskningsnyheter...

Buzungu, Hilde Fiva; Kvalnes, Pål Arne (2021). Noen NAV-ansatte brukte aldri tolk.
https://www.oslomet.no/forskning/forskningsnyheter...

Qvortrup, Natalia Bermudez; Kvalnes, Pål Arne (2021). - Arkivmaterialet vitner om et folkemord.

Rasmussen, Erik Børve; Kvalnes, Pål Arne (2020). Slik overtaler fastlegene NAV om trygd.
https://www.oslomet.no/forskning/forskningsnyheter...

Rugkåsa, Marianne; Ylvisaker, Signe; Johannesdottir, Helga; Kvalnes, Pål Arne (2020). Barnevernsansatte opplever et sterkt krysspress.
https://www.oslomet.no/forskning/forskningsnyheter...

Greaker, Mads; Kvalnes, Pål Arne (2020). Nå kan du selge strømmen i elbilen din.
https://www.oslomet.no/forskning/forskningsnyheter...

Kvalnes, Pål Arne; Natland, Sidsel; Johannessen, Asbjørn (2020). "Hva ser arbeidsgivere etter når de ansetter?".
https://www.oslomet.no/forskning/forskningsnyheter...These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete