Norwegian version
Pål Arne Kvalnes

Pål Arne Kvalnes

About

Information Adviser for the Faculty of social sciences and Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI)

Administrative field of work

Media training   Student recruitment   Public relations   Press contact   Web Editor   Media contact   Graphic services   Digital advising   Web publishing   Strategic communication   Internal communication   Electronic communications   Research communication   Web strategy   Marketing   Social media   Student information   Photography

Publications and research

Dissemination

Geirdal, Amy Østertun ; Olkowska, Alicja ; Kvalnes, Pål Arne (2024). Å jobbe i barnevernet påvirker den psykiske helsen.
https://www.oslomet.no/forskning/forskningsnyheter

Kvalnes, Pål Arne ; Fugletveit, Ragnhild (2024). Digitalisering i NAV: Brukarar opplever at dei har fått meir ansvar for saksbehandlinga.
https://www.oslomet.no/forskning/forskningsnyheter

Kannelønning, Mari Serine ; Kvalnes, Pål Arne (2024). KI på norske sykehus: – Det kommer til å bli annerledes enn vi tror.
https://www.oslomet.no/forskning/forskningsnyheter

Kvalnes, Pål Arne ; Eide, Tine (2024). – Nei, det er ikke for mange podkaster, mener podkastprodusent.
https://www.oslomet.no/forskning/forskningsnyheter

Kvalnes, Pål Arne ; Köhler-Olsen, Julia ; Løberg, Ida Bring (2023). Er det greitt at NAV kuttar trygda di automatisk utan at du får snakka med eit menneske?.
https://www.oslomet.no/forskning/forskningsnyheter

Kvalnes, Pål Arne ; Sommerfeldt, Marianne Buen (2023). Ungdom som bur på institusjonar vil at det skal sjå ut som ein heim, ikkje ein arbeidsplass.
https://www.oslomet.no/forskning/forskningsnyheter

Hermansen, Åsmund ; Dahl, Espen ; Kvalnes, Pål Arne (2023). De tyngste yrkene: – Kvinnene har mest belastning i jobben.
https://www.oslomet.no/forskning/forskningsnyheter

Kvalnes, Pål Arne ; Brandal, Kamilla ; Larsen, Håkon ; Skansen, Knut (2023). Er bibliotekene like mye til for SIAN som for andre?.
https://forskning.no/bibliotek-juridiske-fag-oslom

Larsen, Håkon ; Kvalnes, Pål Arne ; Brandal, Kamilla (2023). Er biblioteka like mye til for SIAN som for andre?.

Kvalnes, Pål Arne ; Palumbo, Fabrizio ; Krøvel, Roy (2023). Kva skal journalistar med kunstig intelligens?.
https://www.oslomet.no/studier/studenthistorier/jo

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete