Norwegian version
Pål Arne Kvalnes

Pål Arne Kvalnes

About

Information Adviser for the Faculty of social sciences and Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI)

Administrative field of work

Media training   Student recruitment   Public relations   Press contact   Web Editor   Media contact   Graphic services   Digital advising   Web publishing   Strategic communication   Internal communication   Electronic communications   Research communication   Web strategy   Marketing   Social media   Student information   Photography

Publications and research

Dissemination

Kvalnes, Pål Arne; Brandal, Kamilla; Larsen, Håkon; Skansen, Knut (2023). Er bibliotekene like mye til for SIAN som for andre?.
https://forskning.no/bibliotek-juridiske-fag-oslom...

Larsen, Håkon; Kvalnes, Pål Arne; Brandal, Kamilla (2023). Er biblioteka like mye til for SIAN som for andre?.

Kvalnes, Pål Arne; Palumbo, Fabrizio; Krøvel, Roy (2023). Kva skal journalistar med kunstig intelligens?.
https://www.oslomet.no/studier/studenthistorier/jo...

Larsen, Håkon; Kvalnes, Pål Arne; Brandal, Kamilla (2023). Er biblioteka like mykje til for SIAN som for andre?.

Kvalnes, Pål Arne; Halvorsen, Rune; Hansen, Robert Renè (2023). Derfor er det motstand mot lov om minstelønn i Norge.
https://www.oslomet.no/forskning/forskningsnyheter...

Kvalnes, Pål Arne; Sadeghi, Talieh; Finne, Joakim; Skinnarland, Sonja (2023). Unge har utfordringer med NAVs språk og digitale kanaler.
https://www.oslomet.no/forskning/forskningsnyheter...

Kvalnes, Pål Arne; Brandal, Kamilla; Gjersøe, Heidi Moen (2023). Unge arbeidsledige møter vidt forskjellige «NAV-systemer» i Norge og England.
https://www.oslomet.no/forskning/forskningsnyheter...

Kvalnes, Pål Arne; Brandal, Kamilla; Vedeler, Carina; van der Wel, Kjetil A. (2023). Kvinner med lav sosioøkonomisk status hadde dårligere fødselsopplevelser.
https://www.oslomet.no/forskning/forskningsnyheter...

Kvalnes, Pål Arne; Eikrem, Trine Charlotte; Jevne, Kari Sjøhelle (2022). Slik håndterer foreldre samlivsbrudd med minst mulig konflikt.
https://www.oslomet.no/forskning/forskningsnyheter...

Kvalnes, Pål Arne; Hovik, Sissel; Lindholm, Stina Maria; Bakkehaug, Maja (2022). Oslo bruker nye metoder for å engasjere oss i byutviklingen - virker det?.
https://www.oslomet.no/forskning/forskningsnyheter...

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete