Norwegian version
Helene Maria Fiane Teigen

Helene Maria Fiane Teigen

Research projects

Scientific publications

Paupini, Cristina; Teigen, Helene Maria Fiane; Habib, Laurence Marie Anna (2022). A change of space: implications of digital fieldwork in connected homes during the COVID-19 pandemic. 15 p. Digital Creativity . Vol. 33.

Paupini, Cristina; van der Zeeuw, Alex; Teigen, Helene Maria Fiane (2022). Trust in the institution and privacy management of Internet of Things devices. A comparative case study of Dutch and Norwegian households. 8 p. Technology in society . Vol. 70.

Teigen, Helene Maria Fiane; Steinnes, Kamilla Knutsen; Goldschmidt- Gjerløw, Beate (2022). Ungdom og kroppspress i sosiale medier. Goldschmidt- Gjerløw, Beate; Eriksen, Kristin Gregers; Jore, Mari Kristine (Ed.). Kontroversielle, emosjonelle og sensitive tema i skolen.. Kapittel 7. p. 149-168. Universitetsforlaget.

Teigen, Helene Maria Fiane; Steinnes, Kamilla Knutsen (2021). «– Det er lett å se hvilke kjønn reklamer er ment for. Det er ikke noe mellomting»: En studie av ungdoms fortolkning av kjønn i reklame på sosiale medier. Tidsskrift for kjønnsforskning . Vol. 45.

Steinnes, Kamilla Knutsen; Teigen, Helene Maria Fiane (2021). Livsstil til salgs: om influensermarkedsføring på sosiale medier og hvordan ungdom påvirkes. Nordisk tidsskrift for ungdomsforskning (NTU) .
https://www.idunn.no/ntu/2021/01/livsstil_til_salg...These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete