Norwegian version
Helene Maria Fiane Teigen

Helene Maria Fiane Teigen

Research projects

Scientific publications

Teigen, Helene Maria Fiane; Steinnes, Kamilla Knutsen (2021). «– Det er lett å se hvilke kjønn reklamer er ment for. Det er ikke noe mellomting»: En studie av ungdoms fortolkning av kjønn i reklame på sosiale medier. Tidsskrift for kjønnsforskning . Vol. 45.

Steinnes, Kamilla Knutsen; Teigen, Helene Maria Fiane (2021). Livsstil til salgs: om influensermarkedsføring på sosiale medier og hvordan ungdom påvirkes. Nordisk tidsskrift for ungdomsforskning (NTU) .
https://www.idunn.no/ntu/2021/01/livsstil_til_salg...These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete