Norwegian version
Clara Julia Reich

Clara Julia Reich

About

Clara Julia Reich holds a master's degree in Development, Environment and Cultural Change from the University of Oslo and a bachelor's degree in Cultural and Sustainability Studies from Leuphana University Lüneburg. She has worked with qualitative methods in various research projects related to sustainable transformations ranging from transport to citizen participation, minority youth, and urban spaces.

Research projects

Research reports

Reich, Clara Julia ; Slettemeås, Dag ; Steinnes, Kamilla Knutsen (2023). Barn og unges digitale kompetanse: Unges erfaringer og perspektiver som utgangspunkt for en utvidet digital kompetanseforståelse. ISBN: 9788270635474. 72 p. OsloMet - storbyuniversitetet.
https://hdl.handle.net/11250/3063284

Steinnes, Kamilla Knutsen ; Reich, Clara Julia ; Teigen, Helene Maria Fiane (2023). Kartlegging av manipulerende spilldesign: Delrapport 1 fra prosjektet «Pay to play». 56 p. Forbruksforskningsinstituttet SIFO.
https://oda.oslomet.no/oda-xmlui/handle/11250/3101

Reich, Clara Julia ; Steinnes, Kamilla Knutsen (2023). Barns forbruk i videospill og hvordan det påvirker sosiale relasjoner: Delrapport 2 fra prosjektet «Pay to play». 92 p. Forbruksforskningsinstituttet SIFO.
https://oda.oslomet.no/oda-xmlui/handle/11250/3101

Reich, Clara Julia ; Bøyum, Live Standal ; Teigen, Helene Maria Fiane ; Steinnes, Kamilla Knutsen (2023). «Sharenting» – til barnets beste? Personvern og kritisk medieforståelse knyttet til foreldres deling av egne barn i sosiale medier. 104 p. Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet.
https://oda.oslomet.no/oda-xmlui/handle/11250/3089These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete