English version
Clara Julia Reich

Clara Julia Reich

Forskningsprosjekter

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Reich, Clara Julia; Borch, Anita (2021). BELONG - Tilhørighet blant minoritets- og majoritetsbarn i lavinntektsfamilier (poster). Ungdatakonferanse. Velferdsforskningsinstituttet NOVA - OsloMet.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig