English version
Clara Julia Reich

Clara Julia Reich

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

Publikasjoner og forskningsresultater

Forskningsrapporter

Reich, Clara Julia ; Bøyum, Live Standal ; Teigen, Helene Maria Fiane ; Steinnes, Kamilla Knutsen (2023). «Sharenting» – til barnets beste? Personvern og kritisk medieforståelse knyttet til foreldres deling av egne barn i sosiale medier. 104 s. Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet.
https://oda.oslomet.no/oda-xmlui/handle/11250/3089

Reich, Clara Julia ; Slettemeås, Dag ; Steinnes, Kamilla Knutsen (2023). Barn og unges digitale kompetanse: Unges erfaringer og perspektiver som utgangspunkt for en utvidet digital kompetanseforståelse. ISBN: 9788270635474. 72 s. OsloMet - storbyuniversitetet.
https://hdl.handle.net/11250/3063284

Steinnes, Kamilla Knutsen ; Reich, Clara Julia ; Teigen, Helene Maria Fiane (2023). Kartlegging av manipulerende spilldesign: Delrapport 1 fra prosjektet «Pay to play». 56 s. Forbruksforskningsinstituttet SIFO.
https://oda.oslomet.no/oda-xmlui/handle/11250/3101

Reich, Clara Julia ; Steinnes, Kamilla Knutsen (2023). Barns forbruk i videospill og hvordan det påvirker sosiale relasjoner: Delrapport 2 fra prosjektet «Pay to play». 92 s. Forbruksforskningsinstituttet SIFO.
https://oda.oslomet.no/oda-xmlui/handle/11250/3101Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig