English version
Helene Maria Fiane Teigen

Helene Maria Fiane Teigen

Kort om

Helene Fiane Teigen er stipendiat i gruppen Teknologi og Bærekraft på SIFO hvor hun jobber med digital hverdag. Hun har utdanning innen medievitenskap fra Universitetet i Oslo og University of Glasgow. PhD-prosjektet handler om digitale sårbarheter knyttet til smarte og Internet of Things-produkter i hjemmet og er en del av NFR-prosjektet RELINK. I tillegg har hun hatt flere forskningsoppdrag knyttet til barn og unges digitale liv på sosiale medier, og forskningsinteresser inkluderer digitalisering, personvern, kjønn, forbrukerkompetanse, digital markedsføring og sosiale medier.

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Teigen, Helene Maria Fiane ; Paupini, Cristina ; Mainsah, Henry (2023). Intra-Acting With Technology During Remote Fieldwork in Homes: Curating Video Interviews and Drawing Methods. 12 s. International Journal of Qualitative Methods (IJQM). Vol. 22.
https://doi.org/10.1177/16094069231185466

Teigen, Helene Maria Fiane ; Steinnes, Kamilla Knutsen ; Goldschmidt- Gjerløw, Beate (2022). Ungdom og kroppspress i sosiale medier. Goldschmidt- Gjerløw, Beate; Eriksen, Kristin Gregers; Jore, Mari Kristine (Red.). Kontroversielle, emosjonelle og sensitive tema i skolen.. s. 149-168. Universitetsforlaget.

Paupini, Cristina ; van der Zeeuw, Alex; Teigen, Helene Maria Fiane (2022). Trust in the institution and privacy management of Internet of Things devices. A comparative case study of Dutch and Norwegian households. 8 s. Technology in society. Vol. 70.
https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2022.102026

Paupini, Cristina ; Teigen, Helene Maria Fiane ; Habib, Laurence Marie Anna (2022). A change of space: implications of digital fieldwork in connected homes during the COVID-19 pandemic. 15 s. Digital Creativity. Vol. 33.
https://doi.org/10.1080/14626268.2022.2130943

Steinnes, Kamilla Knutsen ; Teigen, Helene Maria Fiane (2021). Livsstil til salgs: om influensermarkedsføring på sosiale medier og hvordan ungdom påvirkes. Nordisk tidsskrift for ungdomsforskning (NTU).
https://doi.org/10.18261/issn.2535-8162-2021-01-01

Teigen, Helene Maria Fiane ; Steinnes, Kamilla Knutsen (2021). «– Det er lett å se hvilke kjønn reklamer er ment for. Det er ikke noe mellomting»: En studie av ungdoms fortolkning av kjønn i reklame på sosiale medier. Tidsskrift for kjønnsforskning. Vol. 45.
https://doi.org/10.18261/issn.1891-1781-2021-02-03Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig